Säker samförvaring av antändliga gaser och vätskor –

den nya SP-metoden 2369 version 6 (2018) gör det möjligt

Varuhus, stormarknader, mataffärer, bensinstationer och byggbutiker – överallt hittar vi både små och stora engångsbehållare med brandfarliga gaser resp. aerosoltankar, och antändliga vätskor, t.ex. i form av aceton eller parfym.

Den fara som utgår från dessa produkter är dock inte alltid uppenbar. Varje år inträffar det mer än 200 bränder i butiker – utlösta av läckande, antändliga gaser (som tar eld när de blandas med luft), eller brännbara vätskor.

Bränder av detta slag är alltid förknippade med en hög risk för personskador. Explosioner kan inträffa, och bränder kan sprida sig snabbt. För att inte tala om ekonomiska skador och image-förluster - plus de skador och följdkostnader som brandsläckningsarbetet orsakar.

SP-metod 2369 version 6: Vad är nytt, och vad har ändrats?

Jämfört med tidigare versioner av testmetoden uppvisar sådana säkerhetsskåp som har provats enligt SP-metod 2369 version 6 följande egenskaper:

 • ökat brandmotstånd under 30 minuter (tidigare endast 20 minuter)

 • därvid max. + 75 °C invändigt i skåpet  (tidigare var upp till + 200 °C godkänt!)

 • förstklassiga gångjärn i rostfritt stål enligt EN 1935:2002 (för mer än 200 000 dörrstängningar)

 • Dörrstängare enligt EN1154

 

 

 

Förvarar du rätt? Berörs du av ändringarna?

Det nya regelverket MSBFS 2020:1 från MSB avseende hantering av antändliga gaser och aerosoler trädde i kraft 1 augusti 2020.

Befintliga certifieringar för SP 2369-provade säkerhetsskåp löper automatiskt ut 2 år efter det att de nya certifieringsreglerna publicerats - d.v.s. 31 juli 2022.

Den nya standarden gäller därmed för de flesta säkerhetsskåp som har sålts fram till idag. I dessa skåp, som har certifierats på basis av den äldre testmetoden, får endast vätskor eller aerosoler förvaras.

 

Behöver du göra något?

► asecos snabbkoll hjälper dig i analysen! 


 

Förvaring i säkerhetsskåp - rekommendation från MSB

MSB rekommenderar att antändligt gods i butiker skyddas mot brand och förvaras i säkerhetsskåp.

Det skall förhindra att:

 • branden når fram till de antändliga ämnena
 • de antändliga varorna börjar brinna eller explodera
 • de antändliga varorna förhindrar utrymning i händelse av brand
 • en brand sprider sig

 

 

MSB:s föreskrifter avs. förvaring av antändliga gaser och vätskor

Förvaring av antändliga gaser och vätskor utanför brandklassade säkerhetsskåp - t.ex. på hyllor - är i princip inte förbjudet.

Men den omfattas av strikta volymbegränsningar och avståndsregler.
Bland annat måste

 • antändliga gaser och vätskor förvaras separerat från varandra

 • behållare med antändlig vätska ha ett  minimiavstånd på 6 meter till utgångar

 

 

I sin handbok 1538 beskriver MSB exakt hur dessa farliga ämnen skall förvaras.

 

Sådana restriktioner begränsar varupresentationen i butik väsentligt, och en massa utrymme går åt.

 

 

Samförvaring av antändliga gaser och vätskor - javisst!

I maj 2018 genomförde RISE en omfattande ändring av testmetoden SP 2369, ett skyddssystem för förvaring av antändligt gods på säljytor i brandhämmande skåp, s.k. säkerhetsskåp.

Anledning till ändring av testmetoden SP 2369 var de av MSB i  MSBFS 2020:1 fastställda nya föreskrifterna avseende hantering av antändliga gaser och aerosolbehållare med antändligt innehåll.

Det nya regelverket gör det nu möjligt att samförvara antändliga gaser och vätskor i ett och samma säkerhetsskåp.

 

 

 

Facit

Endast säkerhetsskåp som klarar både testet enligt den nya SP-metoden 2369 version 6 och som har certifiering enligt SPCR 102 är av MSB godkända för samförvaring  av antändliga gaser och vätskor !

Företaget asecos och dess modeller i SP-LINE erbjuder sannolikt den första och enda produkt som uppfyller de nya och striktare kriterierna i  SP-metod 2369 version 6 .

 


 

asecos SP-LINE - säkerhetsskåpet för säljytor inom detaljhandeln

 

Vill du samförvara dina antändliga vätskor och gaspatroner?

asecos SP-LINE stödjer dig med en optimal produktpresentation.

Våra säkerhetsskåp finns i vardera två olika höjder och bredder  - vilket ger en passande lösning för alla butiker.

 

Några höjdpunkter:

 • stort tittfönster
 • ljusstark innerbelysning med LED
 • upp till 275 liters förvaringskapacitet
 • hyllorna kan ställas in i små steg vid max. belastning upp till 75 kg
 • förstklassiga dörrgångjärn i rostfritt stål
 • steglös inställning av dörrens stängningshastighet
 • ergonomiskt dörrhandtag i aluminium
 • och mycket mer.

 

 

 

Svårt att välja rätt produkt?

Kontakta oss - vi hjälper dig gärna att välja rätt säkerhetsskåp för just din säljyta.