asecos: Whitepaper - VEILIG OPSLAAN EN LADEN VAN: LITHIUM-ACCU'S

LEIMUIDEN | 0172 506 476 | ASECOS.NL 4 2. GEVAREN EN RISICO’S Om het gevarenpotentieel van lithiumenergieopslag te beoordelen is kennis hierover nuttig en belangrijk. Lithiumaccu’s kunnen een aanzienlijk veiligheidsrisico vormen en tot ontbranding komen, bijvoorbeeld tijdens de productie, het vervoer, het laden, het opslaan, vanwege een onjuiste behandeling en bij een beschadiging. Maar ook kunnen fabrieksgebreken of onzuiverheden niet altijd van meet af aan worden uitgesloten. HET PROBLEEM: wanneer er iets gebeurt, zijn de gevolgen vaak verwoestend. Het gevaar ontstaat uit de lithiumenergieopslageenheid zelf. Wanneer materialen met hoge energiedichtheden en zeer brandgevaarlijk elektrolyten samenkomen, is dit in de ware zin van het woord een brandbaar mengsel. Als het gaat om het oververhitten van cellen, dreigt een zogenaamde “thermal runaway” (het thermisch op hol slaan van accu’s). Deze thermal runaway is een exotherme reactie die ertoe kan leiden dat het ingebedde lithium ontbrandt en een metaal brand initieert. De hoge warmte-energie leidt aanvankelijk tot verdamping van de elektrolyt vloeistof, wat extra warmte en brandbare gassen creëert. Als de ontstekingstemperatuur van een gas wordt overschreden, ontsteekt het en wordt het reactieve lithium op zijn beurt in brand gestoken. De thermische doorloop van slechts één cel is voldoende om de aangrenzende cellen van het batterijpakket zo ver te verwarmen dat een kettingreactie ontstaat. Eenmaal in gang gezet, zijn er maar een paar minuten nodig tot het explosief verbranden van de batterij. Helaas is het uitbreken van een brand niet het enige risico van lithiumaccu’s. Bij een reactie is er ook het gevaar dat gevaarlijke stoffen zoals zoutzuur of fluorwaterstofzuur uit het inwendige van de cel vrijkomen. Deze kunnen in de vorm van giftige dampen schade aan mens en dier toebrengen door contact met de huid of door inademing. Conventionele blussystemen kunnen beter niet gebruikt worden om te blussen. Zeker niet die blusstoffen waar water in voorkomt, omdat lithium in combinatie met water een zeer explosief gas produceert. Tevens kan bij gebruik van water gevaarlijke stoffen, bodem- en oppervlaktewater zwaar verontreinigen, met milieuschade als gevolg. Over het algemeen neemt het potentiële gevaar van lithiumaccu’s toe naarmate de accu’s meer energie kunnen opslaan en hoe groter de opgeslagen hoeveelheidaccu’s is. De veiligheid van lithiumbatterijen heeft de laatste jaren veel media-aandacht en juridische aandacht getrokken. Elk apparaat voor energieopslag draagt een zeker risico met zich mee. In de jaren 1800 explodeerden stoommachines waarbij mensen gewond raakten en in de vroege jaren 1900 was het gebruik van licht ontvlambare benzine in auto’s een hot topic. Gerenommeerde producenten van lithiumbatterijen zijn verplicht aan veiligheidseisen te voldoen. Er zijn ook producenten die het wat minder nauw nemen met de veiligheidseisen. Lithium-ion is veilig, maar met miljoenen consumenten die batterijen gebruiken, zullen storingen onvermijdelijk zijn. In 2006 leidde een storing van één op 200.000 tot het terugroepen van bijna zes miljoen lithium-ion-packs. De maker van de lithium-ion cellen in kwestie, heeft er op gewezen dat microscopische metaaldeeltjes in zeldzame gevallen in contact kunnen komen met andere delen van de lithiumcel, wat leidt tot kortsluiting in de cel. Fabrikanten van batterijen streven ernaar de aanwezigheid van metaaldeeltjes te minimaliseren. De halfgeleiderindustrie heeft hiervoor miljarden dollars geïnvesteerd in geavanceerde schone productie ruimtes. Ondanks deze hoge reinheid treden deeltjesdefecten nog steeds op. Cleanrooms verminderen het aantal deeltjes, maar elimineren ze niet volledig.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=