asecos: Whitepaper - VEILIG OPSLAAN EN LADEN VAN: LITHIUM-ACCU'S

LEIMUIDEN | 0172 506 476 | ASECOS.NL 18 10. VEILIG OPSLAAN EN LADEN VAN LITHIUMACCU’S Bij de opslag van gevaarlijke stoffen zijn zowel arbo- als milieuaspecten belangrijk. Er mogen geen gezondheidsschadelijke dampen in de opslagvoorziening aanwezig zijn of gevormd kunnen worden en er mogen geen stoffen vrijkomen in het milieu, bij brand of door lekkages. CLP (CLASSIFICATION, LABELLING AND PACKAGING) CLP behelst de Europese Verordening met betrekking de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. Deze verordening draagt zorg voor de implementatie van de internationale afspraken over het geharmoniseerde systeem (GHS) voor de wereldwijde etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaareigenschappen. Daarnaast is een aantal bestaande verplichtingen uit de stoffen- en preparatenrichtlijnen overgenomen in deze verordening. INDELING EN AANDUIDING VOLGENS EU-GHS Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens EU-GHS ingedeeld worden in één of meer gevarencategorieën van één of meer gevarenklassen. Op basis van de indeling schrijft het EU-GHS voor welk pictogram, signaalwoord en bijhorende gevaarsaanduidingen (H-zinnen) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) op het etiket moeten worden vermeld.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=