asecos: Whitepaper - VEILIG OPSLAAN EN LADEN VAN: LITHIUM-ACCU'S

LEIMUIDEN | 0172 506 476 | ASECOS.NL 17 9. R ICHTLIJNEN VOOR HET GEBRUIK VAN LITHIUM-ION BATTERIJEN • Niet opladen bij afwezigheid of ’s nachts. • Bij het opslaan ervan, tot maximaal 50% van de capaciteit opladen. • Niet opladen bij vorst of bij hoge temperaturen. • Gebruik alleen lithium-ion cellen met een speciaal beschermingscircuit en een goedgekeurde (originele) oplader die bij het apparaat geleverd wordt. • Leg een lithium-ion accu niet in het directe zonlicht. • Haal de stekker uit het stopcontact als de lithium-ion accu vol is. • Laad een lithium-ion accu op in de buurt van een rookmelder en houd toezicht tijdens het laden. • Koop alleen lithium-ion accu’s en opladers van gerenommeerde fabrikanten. • Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant op. • Voorkom overladen, vallen en doordringen. • Wanneer een lithium-ion accu is gevallen, controleer deze dan op beschadigingen. • Beschadigde lithium-ion accu’s niet langer gebruiken. • Laat apparaten afkoelen na langdurig of intensief gebruik. WAT TE DOEN WANNEER EEN LITHIUM-ION ACCU OVERVERHIT RAAKT? Een defecte lithium-ion accu begint te sissen, te zwellen en elektrolyt te lekken. Het elektrolyt bestaat uit lithiumzout in een organisch oplosmiddel (lithium hexafluorophosphate) en is licht ontvlambaar. Verbrandende elektrolyt kan brandbaar materiaal in de onmiddellijke nabijheid ontsteken. Als een lithium-ion accu oververhit raakt, lekt, rookt, bol gaat staan of brandt moet de accu onmiddellijk uit de buurt van ontvlambare materialen worden gehouden. Denk hierbij altijd aan uw eigen veiligheid en die van de omgeving, gassen zijn (zeer) giftig. Verwijder indien mogelijk de lithium-ion accu en plaats deze buiten om uit te branden. Het ontkoppelen van de lithium-ion accu van de oplader stopt de calamiteit niet. Kleine lithium-ion accu’s kunnen worden ondergedompeld in water of zand. Water koelt ook het aangrenzende gebied af en voorkomt dat het vuur zich verspreidt.  LET OP! Lithiummetaal bevat veel lithiumdat reageert met water en dat maakt de brand erger. Wanneer lithium-ion accu’s met water in aanraking komen ontstaat waterstofgas, dit is een zeer licht ontvlambaar en explosief gas. Asecos LIION brandveiligheidsopslagkasten zijn daaromvoorzien van een speciale droge aerosol die zeer snel en effectief een lithium-ion brand in de kast blust. Deze brandveiligheidsopslagkasten zijn 90minuten brandwerend en voorkomen dat de vlammen zich verspreiden naar naburig brandbaar materiaal. Dampen (gassen) die vrijkomen door het verdampen van het elektrolyt (brandende lithium-ion cel) zijn giftig en bestaan voornamelijk uit koolstofdioxide (CO2), fluorwaterstof (HF), fosforylfluoride (POF3) en diverse organische oplosmiddelen. Fluorwaterstof is zeer giftig (dodelijk) bij inademen, inslikken en bij contact met de huid. Het veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Fosforylfluoride is een sterk oxiderend gas en zeer toxisch bij inademen en corrosief voor huid en ogen. Het kan exploderen bij contact met water.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=