asecos: Whitepaper - VEILIG OPSLAAN EN LADEN VAN: LITHIUM-ACCU'S

LEIMUIDEN | 0172 506 476 | ASECOS.NL 14 7. RISICOANALYSE Tijdens een risicobeoordeling moet naast de veiligheid rondom de opslag, ook de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, geschikte blusmaterialen en te nemen noodmaatregelen worden meegenomen. Zo kan een controlerende instantie (zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport of de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zien dat alles gedaan is om aan de veiligheid voor de omgeving en medewerkers te waarborgen. • Het thermisch op hol slaan van lithiumaccu’s (thermal runaway) welke wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld interne kortsluiting, geldt als een bijzonder gevaar bij het laden en/of ontladen van de cellen. • Hoog brandrisico door de grote hoeveelheden energie welke opgeslagen is in de cellen. • Ongecontroleerde of snelle afgifte van de opgeslagen chemisch energie, door een technisch defect of een verkeerde behandeling, veroorzaakt het afgeven van thermische energie wat een kortsluiting kan veroorzaken. Het kan een brand of zelfs een ontploffing veroorzaken. • Mechanische beschadiging, elektrische storingen of te hoge temperaturen kunnen ook leiden tot lekkage van het elektrolyt en zo tot een brand of een explosie leiden. • Kleine ruimten met een hoge opslagdichtheid verhogen de kans op branduitbreiding en kunnen leiden tot een kettingreactie. • Verbrandingsresten kunnen heftig reageren en zeer giftig zijn - afhankelijk van het elektrolyt is zelfs de vorming van zeer gevaarlijk zuur mogelijk. • Omdat lithium-ion accu’s in combinatie met water een zeer explosief gas produceert, kunnen conventionele blussystemen in dit verband vaak niet worden gebruikt. DOELSTELLING • Voorkomen van branddoorslag / -overslag naar aangrenzende ruimten. • Aanwezigheid van de noodzakelijke procedure en voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen voor het geval er brand ontstaat. • Bescherming van producten, systemen en arbeidsprocessen. • Het vermijden van ernstige schade door brand, roet of bluswater. • Bij normale bedrijfstoestand, geen inbreuk op de werkzaamheden van personen. • Bepalen dat door een vroegtijdige branddetectie brand voorkomen kan worden.

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=