asecos: Whitepaper - VEILIG OPSLAAN EN LADEN VAN: LITHIUM-ACCU'S

LEIMUIDEN | 0172 506 476 | ASECOS.NL 13 6. WET- EN REGELGEVING Wet en regelgeving worden steeds strikter omtrent lithium-ion accu’s. Daar waar voor het vervoer van lithium-ion batterijen (al dan niet vervat in apparatuur) is onderworpen aan de voorschriften van het ADR enmoetenworden geclassificeerd als klasse 9, bestaan voor de opslag van lithium-ion accu’s (nog) geen specifieke en uniforme eisen. Lithium-ion batterijen zijn niet in de richtlijn PGS 15 (opslag van gevaarlijke stoffen) opgenomen. In PGS 15 zijn de uitgangspunten geïntegreerd die vanuit de Wabo, de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving en aanvullend op het Bouwbesluit aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen worden verbonden. Voor de opslag van lithium-ion accu’s staan er echter wijzigingen op stapel. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2019 gestart zal worden met de opzet van een speciale richtlijn voor het opslaan en laden van dit type accu’s. Waarschijnlijk wordt dit de PGS 37. Ondanks dat er op dit ogenblik (nog) geen specifieke en uniforme eisen vanuit de wetgeving worden gesteld aan de opslag van lithiumaccu’s zijn de meeste organisaties volgens de Arbowet verplicht om een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te houden. Het doel van deze RI&E is om de risico’s binnen de organisatie te inventariseren en deze risico’s in te delen naar risicosoorten. Wij adviseren echter lithiumaccu’s als een gevaarlijke stof te zien en deze ook zo te behandelen. Probeer de risico’s aan te pakken bij de oorzaak in plaats van het gevolg. Ga één voor één de risico’s af en geef precies aan hoe ze voorkomen of verminderd kunnen worden. Met welke maatregel? Wat is daarvoor nodig? Wie gaat ermee aan de slag en wanneer? Wat zijn de kosten?

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=