asecos: Service en dienstverlening

1 Service en dienstverlening Het Asecos veiligheidsconcept

2 Als het op veiligheid aankomt sluiten wij geen compromissen. Wij nemen het onderhoud van uw brandveiligheidsopslagkasten en arbeidsmiddelen serieus. Ook in uw belang. Brandveiligheidsopslagkasten voorkomen een oncontroleerbare uitbreiding van een calamiteit bij brand. Daarom moeten brandveiligheidsopslagkasten regelmatig worden gecontroleerd om altijd volledig functioneel te zijn. Professionele service kan van vitaal belang zijn Onjuist onderhoud kan ernstige gevolgen hebben. In geval van schade neemt niet alleen de dekking voor de verzekeringsnemer af, er ontstaan ook enorme kosten, zoals het verlies aan productiecapaciteit, verhuiskosten, logistieke omschakeling, aansprakelijkheid etc. Daarbij komen ook nog de vaste kosten aan personeel, voertuigen, kredietfaciliteit etc. Als deze problemen kunt u met “het Asecos veiligheidsconcept” voorkomen. Daarmee staat u wettelijk aan de veilige kant. ››› Uw veiligheid is mijn werk. Hagen Krentz, servicemonteur bij Asecos

3 Goed onderhouden, perfect afgedekt. Service van Asecos betekent: een uitgebreide en gedegen service - voor uw veiligheid. Asecos - een goede naam voor opslag van gevaarlijke stoffen Onze naam Asecos staat voor “security“ en “ecology“ - voor veiligheid en milieubescherming bij de omgang en opslag van gevaarlijke stoffen. Sinds onze oprichting in 1994, hebben wij ons gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van innovatieve producten op het gebied van veiligheid en milieubescherming en zijn vandaag de dag Europa‘s toonaangevende fabrikant van brandveiligheidsopslagkasten. Asecos staat bekend om baanbrekende ontwikkelingen op het gebied van handling en opslag van gevaarlijke stoffen. Onze kerncompetentie ligt in het ontwikkelen en produceren van brandveiligheidsopslagkasten. Een programma dat geen vragen openlaat Daarnaast strekt ons productassortiment zich uit over vele andere gebieden, van gevaarlijke stoffen werkplekken tot luchtreinigers. In totaal heeft de Asecos een portfolio van meer dan 1.700 innovatieve productoplossingen. Onze service zet de standaard Onze expertise als ontwikkelaar en fabrikant van brandveiligheidsopslagkasten komt ook tot uiting in onze service en dienstverlening. Wij bieden u een compleet, professioneel serviceprogramma, waaronder een 24uurs onderdelenservice. Onderhoud door Asecos “Better safe than sorry.” Asecos medewerkers zijn specialisten op hun vakgebied!

4 Waarom onderhoud belangrijk is - de wettelijke basis. De wet vereist een periodiek onderhoud en keuring van uw arbeidsmiddelen, waartoe ook de brandveiligheidsopslagkasten behoren. De wetgever heeft strikte regels in de omgang met gevaarlijke stoffen, alsook die van keuring en onderhoud van arbeidsmiddelen. De complexiteit van deze regels geven wij in onderstaand diagram weer: Klik hier voor een vergroting en download de informatie over keuring en onderhoud van brandveiligheidsopslagkasten. Redenen voor de aankoop van een brandveiligheidsopslagkast: ››› duurzame veiligheid en rechtszekerheid ››› bescherming van mens en milieu ››› beperking van aansprakelijkheid voor de organisatie ››› juridisch aan de veilige kant staan, echter alleen bij regelmatig onderhoud en veiligheidstechnische keuring van uw brandveiligheidsopslagkast!

5 We kennen elk detail van onze producten; wij hebben deze zelf ontwikkeld en gebouwd. Daarom moet u bij het onderhoud en de veiligheidstechnische inspectie aan uw brandveiligheidsopslagkast uitsluitend vertrouwen op de originele service van Asecos. Onze eigen gecertificeerde servicemedewerkers zijn door ons opgeleid en weten precies hoe te handelen. Goed onderhoud verlengt de levensduur en zorgt voor een duurzaam en veilig gebruik. Minimaliseer uitval en calculeer voorspelbare kosten in. In geval van storing beschikken wij als producent direct over de meest gebruikte en voorkomende reserveonderdelen van onze brandveiligheidsopslagkasten. Alleen Asecos kan Asecos producten perfect onderhouden. Vertrouw op de Asecos Service. Onderstaande service en dienstverlening mag u van ons verwachten: • Garantie en productaansprakelijkheid direct van de producent. • Controle en inspectie op basis van actuele richtlijnen en normen (gebruik, opslag, Ex-zone etc.). • Complete en consistente documentatie en beschikbaarheid van alle onderdelen (tenminste 10 jaar). • Service netwerk in Europa. • 98% van alle reparaties kunnen wij binnen het onderhoudsbezoek uitvoeren; dit betekent voor u geen extra voorrijkosten.

6 Vertrouw op de expertise van Asecos: wij zorgen er voor dat uw brandveiligheidsopslagkasten perfect worden onderhouden. Wat kunt u van ons verwachten: Een periodieke jaarlijkse veiligheidstechnische keuring en onderhoud door Europa’s grootste producent van brandveiligheidsopslagkasten. Keuring en onderhoud wordt uitgevoerd door gecertificeerde en deskundige servicemedewerkers van Asecos. Een en ander in overeenstemming met artikel 7.4a uit het Arbeitsomstandighedenbesluit. Een periodieke veiligheidstechnische keuring waarborgt een duurzaam en veilig gebruik van uw brandveiligheidsopslagkasten voor jarenlang onbezorgd gebruik. Asecos servicemonteurs controleren alle onderdelen en functies die voor het veilig functioneren van uw brandveiligheidsopslagkasten noodzakelijk zijn. Bij reparatie of vervanging worden bij Asecos brandveiligheidsopslagkasten alleen originele onderdelen gebruikt. Iedere veiligheidskast wordt voorzien van een individueel controlerapport. Tijdens de veiligheidstechnische keuring worden eventueel geconstateerde gebreken schriftelijk in het bij de kast behorende rapport vastgelegd. Dit rapport wordt u na elke controle toegestuurd. Het rapport bevat een checklist van alle onderdelen die moeten worden gecontroleerd en dient tegelijk als historisch overzicht van alle jaarlijkse controlebeurten. Het controlerapport biedt u tevens de nodige documentatie voor het bevoegd gezag en is uw bewijs in geval van aanspraak op schadevergoeding. Asecos is als geen ander in staat preventief en correctief onderhoud uit te voeren aan uw brandveiligheidsopslagkasten. Onze servicemonteurs beschikken over de beste knowhow en worden speciaal hiervoor opgeleid, bijgeschoold en gecertificeerd. Met behulp van onze service en dienstverlening bent u altijd aan de veilige kant. De Asecos Service in detail.

7 Onze services Preventief onderhoud met een veiligheidstechnische keuring door de producent Continuïteit en veiligheid zijn wezenlijke elementen als het gaat om arbeidsmiddelen. Om uw arbeidsmiddelen in een optimale conditie te houden is een jaarlijks preventief onder- houd en keuring volgens de Europese en nationale voorschriften noodzakelijk (Arbeidsomstandighedenbesluit, PGS15, RI&E, 89/391/EEG, 89/654/EEG, 89/655/EEG, 2009/104/EG). Door het afsluiten van een Asecos Service- en Onderhoudsabonnement garanderen wij u maximale zekerheid en een duurzaam en veilig gebruik van uw arbeidsmiddelen- opslagkast(en). Asecos is specialist in het uitvoeren van veiligheidstechnische keuringen en preventief onderhoud aan de volgende arbeidsmiddelen / installaties: • Brandveiligheidsopslagkasten • UFA recirculatie-units • Chemicaliënkasten / Logen en zurenkasten • Zuurkasten • GAP-veiligheidswerkboxen • Afzuigarmen. • Nood- en oogdouches • PGS15 opslagsystemen • Magazijnstellingen en stalen opslagsystemen U heeft bij ons keus uit drie verschillende service uitvoeringen, ECONOMY, COMFORT en PREMIUM. In combinatie met een 1-jarig, een 3-jarig of een 5-jarig abonnement kunt u de service en het abonnement kiezen dat het beste bij u past. Welk abonnement u ook kiest, met een Service- en Onderhoudsabonnement van Asecos bent u verzekerd van goede service, waarbij de veiligheid, betrouwbaarheid en zekerheid voorop staan. Service- en Onderhoudsabonnement ECONOMY COMFORT1) PREMIUM2)  Inspectie per jaar conform EN 13306:2010 1 x 1 x 2 x  Optische controle X X X  Functionele controle X X X  Veiligheidstechnische keuring X X X  Preventief onderhoud X X  Luchttechnische controle / meting X X X  Controlerapport per installatie X X  Voorrang bij onverwachte storing X X  Automatische opvolging X X  Onderdelen tot € 5 gratis X X  Korting op originele Asecos onderdelen 25% 100%  Voorrijkosten Exclusief Exclusief Inclusief Abonnement 1-Jaar 3-Jaar 5-Jaar 1 - 5 Arbeidsmiddelen ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT ECONOMY COMFORT Veiligheidskasten UFA recirculatie units 3) Chemicaliënkasten Zuurkasten Afzuigarmen Nood-/oogdouches PGS15 containers 1) Voorheen BASIC 2) PREMIUM alleen van toepassing op Asecos brandveiligheidsopslagkasten uit de serie Q in combinatie met een 10-jarig abonnement. 3) Exclusief filter Prijzen op aanvraag. Bel ons voor meer informatie: +31 (0) 172 50 64 76

8 Nederland Arbeidsomstandighedenbesluit Voor sommige arbeidsmiddelen geldt naast een onderhoudsplicht ook een aanvullende keuringsplicht. Dit is het geval voor de volgende twee situaties: 1. -Als de veiligheid afhangt van de manier van installeren (keuring na installatie). 2. -Als gebruik of invloeden van buitenaf leiden tot slijtage, veroudering of verslechtering (periodiek keuring). De wekgever moet zelf vaststellen of één of beide keuringsverplichtingen van toepassing zijn. Keuring na installatie voor het eerste gebruik De keuring na installeren moet plaatsvinden voordat het arbeidsmiddel voor de eerste keer in gebruik wordt genomen (art. 7.4a, eerste lid) en moet worden herhaald (art. 7.4a, tweede lid) als het arbeidsmiddel is gedemonteerd en/of op een andere plaats wordt geïnstalleerd. Bij keuring wordt beoordeeld of het arbeidsmiddel op de goede manier is geïnstalleerd en of het veilig en goed functioneert in de arbeidssituatie. Periodieke keuring op deugdelijkheid De keuring (art.7.4a, derde lid) voor tijdige opsporing van slijtage, veroudering of verslechtering moet periodiek plaats vinden. Met zo’n terugkerende keuring en de eventuele beproevingstest kan tevens worden nagegaan of er voldoende onderhoud wordt gepleegd, zodat gevaarlijke situaties voorkomen kunnen worden. Hoe vaak gekeurd moet worden, hangt af van het soort arbeidsmiddel en de intensiteit van het gebruik ervan. Regelmatig keuren waarborgt de deugdelijkheid van het arbeidsmiddel en de goede staat. In de toelichting van het Arbobesluit is minimaal één keuring per jaar als richtsnoer gegeven. Het is raadzaam om de uitkomsten van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), die in het kader van het Arbobeleid wordt gemaakt, te betrekken bij het bepalen van de keuringsfrequentie voor elk arbeidsmiddel dat in gebruik is. Wie keurt de arbeidsmiddelen De wekgever bepaalt zelf door wie hij zijn arbeidsmiddelen laat keuren. Voorwaarde daarbij is dat door een deskundige persoon of instelling (art. 7.4a, vijfde lid) gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld een onafhankelijk keuringsinstantie zijn, een onderhoudsdienst van een leverancier of de technische dienst van het bedrijf zelf. Voor een aantal arbeidsmiddelen geldt dat deze door een aangewezen onafhankelijke instelling moeten worden gekeurd, zoals: • Hijs- en hefwerktuigen en hijs- en hefgereedschappen aan boord van schepen. • Duik en caissonsystemen • Drukapparatuur. • Containers. • Mobiele hijskranen en torenkranen met capaciteiten van 10 tonmeter of meer, liften voor personenvervoer. • Hijs- en hefwerktuigen voor beroepsmatig personenvervoer. Voor deze categorieën arbeidsmiddelen zijn de keuringsverplichtingen specifiek uitgewerkt in het Arbobesluit of Warenwetbesluit. Werkgevers dienen zelf na te gaan welke keuringsverplichtingen voor hun arbeidsmiddelen van toepassing zijn. Bewijs van keuring bewaren. Op de arbeidsplaats moeten schriftelijke bewijsstukken (art.7.4a, zesde lid) aanwezig zijn van de uitgevoerde keuringen. Hiermee kan bij de toezichthouder --de Arbeidsinspectie-- worden aangetoond dat aan de keuringsplicht is voldaan.

9 Nederland Arbeidsomstandighedenbesluit Citaat Hoofdstuk 7. Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden Afdeling 2. Algemene voorschriften Artikel 7.4a. Keuringen 1. Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van de wijze van installatie wordt na de installatie en voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren. 2. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het eerste lid, wordt voorts na elke montage op een nieuwe locatie of een nieuwe plek gekeurd op de juiste wijze van installatie en goed en veilig functioneren. 3. Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd. 4. Een arbeidsmiddel als bedoeld in het derde lid wordt voorts gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd, telkens wanneer zich uitzonderlijke gebeurtenissen hebben voorgedaan die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van het arbeidsmiddel. Als uitzonderlijke gebeurtenissen worden in ieder geval aangemerkt: natuurverschijnselen, veranderingen aan het arbeidsmiddel, ongevallen met het arbeidsmiddel en langdurige buitengebruikstelling van het arbeidsmiddel. 5. Keuringen worden uitgevoerd door een deskundige natuurlijke persoon, rechtspersoon of instelling. 6. Schriftelijke bewijsstukken van de uitgevoerde keuringen zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder. Artikel 7.5. Montage, demontage, onderhoud, reparatie en reiniging van arbeidsmiddelen 1. De nodige maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de arbeidsmiddelen* tijdens de gehele gebruiksduur door toereikend onderhoud in een zodanige staat worden gehouden, dat gevaar voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers zoveel mogelijk is voorkomen *Het begrip arbeidsmiddel wordt gedefinieerd als ‘ alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties’ en heeft betrekking op ‘ elke activiteit met betrekking tot een arbeidsmiddel’.

10 België Koninklijk besluit van 28 maart 2014 Het Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Citaat Onderafdeling 7.- Periodieke controle en onderhoud Art. 23.- § 1. Onverminderd de meer specifieke bepalingen van deze onderafdeling, past de werkgever artikel 21 toe van het koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen, wanneer hij de beschermingsmiddelen tegen brand controleert en onderhoudt, zelfs indien deze middelen niet beantwoorden aan de definitie van collectieve be-schermingsmiddelen. Bij ontstentenis van strengere voorschriften vanwege de fabrikant of de installateur of voortvloeiend uit de regels van goed vakmanschap, worden de beschermingsmiddelen tegen brand tenminste één keer per jaar gecontroleerd. Bovendien ziet de werkgever erop toe dat de beschermingsmiddelen tegen brand door onderhoudsbeurten in goede staat voor gebruik worden gehouden. De controles en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of de installateur. § 2. De werkgever ziet erop toe dat de gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties evenals de elektrische installaties: 1° in goede staat worden gehouden; 2° periodiek worden gecontroleerd. Deze controles en onderhoudsbeurten worden uitgevoerd overeenkomstig de wetgeving die op deze installaties van toepassing is, of bij ontstentenis, overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant of van de installateur of, bij ontstentenis daarvan, overeenkomstig de meest strenge en meest geschikte regels van goed vakmanschap. § 3. De data van de controles en onderhoudsbeurten bedoeld in dit artikel, en de vaststellingen die er gedaan werden, moeten bewaard worden en ter beschikking gehouden van het Comité en van de met het toezicht belaste ambtenaren.

8 asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 DE-63584 Gründau Phone +49 60 51 92 20–0 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.com www.asecos.com asecos Ltd. Safety and Environmental Protection c/o Park Associates Gretton House, Waterside Court Third Avenue, Centrum 100 Burton-upon-Trent, Staffordshire GB-DE14 2WQ Phone +44 1785 2270-90 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.co.uk asecos S.L. Seguridad y Protección del Medio Ambiente C/ Mollet 14 ES-08120 La Llagosta Phone +34 902 300 385 Fax +34 902 300 395 info@asecos.es Onder voorbehoud van drukfouten en productwijzigingen als gevolg van technische ontwikkelingen en modelveranderingen. © Asecos BV 08/2012 Asecos bv Veiligheid en milieubescherming Tuinderij 15 NL-2451 GG Leimuiden Phone +31 172 50 64 76 Fax +31 172 50 65 41 info@asecos.nl asecos Sarl Sécurité et protection de l’environnement 1, rue Pierre Simon de Laplace FR-57070 Metz Phone +33 387 78 62 80 Fax +33 387 78 43 19 info@asecos.fr For all other countries please contact: asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 DE-63584 Gründau Phone +49 60 51 92 20–0 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.com www.asecos.nl Asecos Service Veiligheid waar u op kunt vertrouwen. ››› Bij ons is alles in orde. Bedankt Asecos! Vertrouw op de Asecos Service: • Preventief onderhoud en veilig- heidstechnische keuring, rechtstreeks van Europa’s grootste producent van brandveiligheidsopslagkasten. • Onze serviceafdeling zorgt er voor dat het preventief onderhoud en de veiligheidstechnische keuring elk jaar tijdig plaatsvindt. • Van elke kast ontvangt u een service- rapport. Het complete historisch overzicht per kast bewaren wij voor u!

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=