asecos SP-LINE: Säkerhetsskap för säljytor

Säker förvaring av farliga material SP-LINE Säkerhetsskåp för säljytor enligt de nya standarderna i SP-METOD 2369 VERSION 6

2 DET HÄR ÄR VI DEN VÄRLD SOM DRIVER OSS FRAMÅT KRETSAR KRING FÖRVARING AV FARLIGA MATERIAL asecos känner stolthet över att få delta i arbetet med att ta fram nya säkerhetsstandarder och att minska antalet och följderna av olycksfall genom användning av godkända produkter. Bästa möjliga skydd av människor och miljö har absolut prioritet för oss. Därför utvecklade vi 1994 det första skåpet med ett certifierat brandmotstånd på 90 minuter för förvaring av antändliga vätskor. Det som då var en teknisk revolution i branschen har nu blivit en teknisk standard över hela Europa, och får allt större genomslagskraft i andra världsdelar. Men att enbart uppfylla minimibestämmelserna i lagstiftningen, krav som ofta har många år på nacken, räcker inte för oss. Vår strävan är att väcka uppmärksamhet i frågan globalt och att utveckla förvaringslösningar som klarar utmaningarna på dagens arbetsplatser. asecos är globalt ledande tillverkare av förvaringsskåp som uppfyller EN 14470-1/-2. Upptäck den bästa lösningen för dina behov i denna broschyr.

3 SÄKER SAMFÖRVARING AV ANTÄNDLIGA GASEROCHVÄTSKOR Varuhus , stormarknader , mataffärer , bensinstationer ochbyggbutiker – överallt hittar vi både små och stora engångsbehållare med brandfarliga gaser resp. aerosoltankar, och antändliga vätskor, t.ex. i form av aceton ellerparfym . Den fara som utgår från dessa produkter är dock inte alltid uppenbar . Varje år inträffar det mer än 200 bränder i butiker – utlösta av läckande, antändliga gaser (som tar eld när de blandas med luft), eller brännbara vätskor. Bränder av detta slag är alltid förknippade med enhög risk för personskador . Explosioner kan inträffa, och bränder kan sprida sig snabbt. För att inte tala om ekonomiska skador och image-förluster - plus de skador och följdkostnader som brandsläckningsarbetet orsakar .

4 NYA STANDARDER – SP-METOD 2369 VERSION 6 Jämfört med tidigare versioner av testmetoden uppvisar sådana säkerhetsskåp som har provats enligt SP-metod 2369 version 6 följande egenskaper: Ökat brandmotstånd i 30 minuter (tidigare endast 20 minuter) max. 75 °C temperaturökning invändigt i skåpet (tidigare tillåtet upp till + 200 °C) Förstklassiga gångjärn i rostfritt stål enligt EN 1935:2002 (testade för mer än 200 000 dörrstängningar) Dörrstängare enligt EN1154 Förvarar du rätt? Berörs du av ändringarna? Det nya regelverketMSBFS 2020:1 frånMSBavseende hantering av antändliga gaser och aerosoler trädde i kraft 1 augusti 2020 . Befintliga certifieringar för SP 2369-provade säkerhetsskåp löper automatiskt ut 2 år efter det att de nya certifieringsreglerna publicerats – d.v.s. 31 juli 2022. Den nya standarden gäller därmed för de flesta säkerhetsskåp som har sålts fram till idag. I dessa skåp, som har certifierats på basis av den äldre testmetoden, får endast vätskor eller aerosoler förvaras. Samförvaring är inte längre möjlig. Förvaring i säkerhetsskåp – rekommendation från MSB MSBrekommenderar att antändligt gods i butiker skyddas mot brand och förvaras i säkerhetsskåp. Det skall förhindra att: branden når fram till de antändliga ämnena de antändliga varorna börjar brinna eller explodera de antändliga varorna förhindrar utrymning i händelse av brand en brand sprider sig MSB föreskrifter afs förvaring av antändliga gaser och vätskor Förvaring av antändliga gaser och vätskor utanför brandklassade säkerhetsskåp – t.ex. på hyllor – är i princip inte förbjudet. Men den omfattas av strikta volymbegränsningar och avståndsregler . Bland annat måste antändliga gaser och vätskor förvaras separerat från varandra behållare med antändlig vätska ha ettminimiavstånd på 6 meter till utgångar Ihandbok 1538beskriverMSBexakt hur dessa farliga ämnen skall förvaras. Sådana restriktioner begränsar varupresentationen i butik väsentligt, och en massa utrymme går åt. ? D D !

5 ASECOS SP-LINE – SÄKERHETSSKÅPET FÖR SÄLJYTOR INOM DETALJHANDELN Vill du samförvara dina antändliga vätskor och gaspatroner? asecos SP-LINE stödjer dig med en optimal produktpresentation. Våra säkerhetsskåp finns i vardera två olika höjder och bredder – vilket ger en passande lösning för alla butiker. Några höjdpunkter: stort tittfönster ljusstark innerbelysning med LED upp till 275 liters förvaringskapacitet hyllorna kan ställas in i små steg vid max. belastning upp till 75 kg förstklassiga dörrgångjärn i rostfritt stål steglös inställning av dörrens stängningshastighet ergonomiskt dörrhandtag i aluminium och mycket mer

6 Effektiv LED-belysning (tillval) med flexibelt LED-band med homogen ytbelysning. Lyskraft: 870 lm/m Färg: neutralt vit Livslängd: 40 000 h SP-DISPLAY-30 Säker och korrekt förvaring av antändliga vätskor, tryckgastuber och tryckgasförpackningar enligt aktuell SP-metod 2369 version 6 (2018) Funktion/ konstruktion • Robust och hållbart: Stabil, förstklassig och reptålig ytterstomme med pulverlackerade strukturyta, dubbel dörrupphängning, låsmekanik och säkerhetselement med korrosionsskydd monterade utanför förvaringsutrymmet • Enkelt handhavande med komfort: Ergonomiskt dörrhandtag i aluminium, smidig dörr med permanent självstängning med dörrstängare enligt EN 1154 med minsta stängningskrafter enligt norm samt steglös inställning av stängningshastigheten, förstklassiga gångjärn i rostfritt stål enligt EN 1935:2002 • Enkel transport: integrerad transportsockel med borttagbar för inomhus transport, valbar sockelskydd • Enkel installation: Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv • Teknik ventilation (valfri): Som tillval med integrerat avluftningssystem för anslutning till tekniskt frånluftsaggregat. Möjlig anslutning till kundens befintliga frånluftssystem eller användning av asecos avluftningssystem enligt EN 14470-1 • Effektiva säljåtgärder: God synlighet för produkterna i butik tack vare 65% fönsteryta i skåpdörren • Effektiv LED-belysning (tillval): flexibelt LED-band med homogen ytbelysning Möjlig inredning: • Korrosionsbeständiga, höjdställbara hyllor, kapacitet upp till 75 kg • Tätsvetsad, belagd bottenvanna för uppsamling av läckage, med inlagd hålplåt som kan användas som extra förvaringsplan • Som standard vänster gångjärn (kan fås med höger vid förfrågan) SP 2369 85cm LED Maximal flexibilitet Snabb ombyggnad av butiksytan tack vare transportsockel som kan köras under. Sockelpanel som tillval. Effektiv förvaringskapacitet Upp till 275 l förvaringskapacitet (beroende på modell), vilket motsvarar ca 255 1-litersflaskor. Passar för anslutning till tekniskt frånluftssystem (tillval) Finns som tillval med cirkulationsfilteruppsättning. Säker detektering av hälsofarliga ångor med kvarhållning i filtersystemet. Individuella offerter vid förfrågan. Säkerhetsskåp SP-DISPLAY-30 modell SP30.195.085.NE.WDFW Vit (RAL 9016) inredning med 4x hylla, 1x perforerad insats, 1x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad) Beställnings nr. 38845-005-38849 (valbar sockelskydd) LED *sökt *

7 SP-DISPLAY-30 Utrustningspaket (kan beställas endast i kombination med skåp) Material Beställnings nr. 4x hylla, 1x perforerad insats, 1xbottenvanna (V=16L) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38849 Färg Dörrfärg Beställnings nr. Vit (liknande RAL 9016) Vit (liknande RAL 9016) 005 Modell Information Beställnings nr. SP30.195.085.NE.WDFW Hus utan inredning, gångjärn vänster 38845 SP30.195.085.EA.WDFW Hus med teknisk avluftning utan inredning, dörrgångjärn vänster 38850 Orderexempel - beställ rätt 38845 — 005 — 38849 558 90 125 846 846 1951 95 Framprofil Sidoprofil Snitt Hylla Bottenvanna Perforerad insats Teknisk data SP30.195.085.NE.WDFW Yttre mått B x D x H mm 846 x 558 x 1951 Inre mått B x D x H mm 750 x 480 x 1635 Vikt utan inredning kg 284 Maximal last kg 600 Ytlast kg/m² 671 Lagringskapacitet 275 liter (motsvarar ca 255 x 1-litersflaskor) Lastpallhöjd transportsockel mm 95 Lastpallbredd transportsockel mm 680 155 1332 156 1230 122° Frisk luft Frånluft Ø 75 Ovanpåprofil Utrustning enskilda delar Material Beställnings nr. LED-innerbelysning 38835 Sockelskydd Skiffergrå RAL 7015 39045 Recirkulerande luftfiltersystem med frånluftsövervakning 25099 Frånluftsaggregat utan frånluftsövervakning 14218 Frånluftsaggregat med frånluftsövervakning 14220

8 SP-DISPLAY-30 Stor siktyta för bästa produktpresentation God synlighet för produkterna i butiken samtidigt som brandmotståndet garanteras i 30 minuter. Funktion/ konstruktion • Robust och hållbart: Stabil, förstklassig och reptålig ytterstomme med pulverlackerade strukturyta, dubbel dörrupphängning, låsmekanik och säkerhetselement med korrosionsskydd monterade utanför förvaringsutrymmet • Enkelt handhavande med komfort: Ergonomiskt dörrhandtag i aluminium, smidig dörr med permanent självstängning med dörrstängare enligt EN 1154 med minsta stängningskrafter enligt norm samt steglös inställning av stängningshastigheten, förstklassiga gångjärn i rostfritt stål enligt EN 1935:2002 • Enkel transport: integrerad transportsockel, borttagbar för inomhus transport, sockelskydd som tillval • Enkel installation: Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv • Teknik ventilation (valfri): Som tillval med integrerat avluftningssystem för anslutning till tekniskt frånluftsaggregat. Möjlig anslutning till kundens befintliga frånluftssystem eller användning av asecos avluftningssystem enligt EN 14470-1 • Effektiva säljåtgärder: God synlighet för produkterna i butik tack vare 65% fönsteryta i skåpdörren • Effektiv LED-belysning (tillval): flexibelt LED-band med homogen ytbelysning Möjlig inredning: • Korrosionsbeständiga, höjdställbara hyllor, kapacitet upp till 75 kg • Tätsvetsad, belagd bottenvanna för uppsamling av läckage, med inlagd hålplåt som kan användas som extra förvaringsplan • Som standard vänster gångjärn (kan fås med höger vid förfrågan) SP 2369 LED Korrosionsbeständiga hyllor Enkelt handhavande och inställningshöjder för hyllorna i fina steg. Upp till 75 kg kapacitet per hylla. Droppkant för läckage Runtomgående droppkanter för säker bortledning av läckage till bottenvannan. Bottenvanna för uppsamling av läckage Tätsvetsade, belagda uppsamlingsvannor med volym upp till 27,5 l (beroende på modell). Det motsvarar 10% av de förvarande farliga ämnena eller 110% av det största kärlet. Med ilagd hålplåt kan vannan även användas som ytterligare förvaringsplan. Säkerhetsskåp SP-DISPLAY-30 modell SP30.195.055.NE.WDFW Vit (RAL 9016) inredning med 4x hylla, 1x perforerad insats, 1x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad) Beställnings nr. 38827-005-38834 (valbar sockelskydd) Säker och korrekt förvaring av antändliga vätskor, tryckgastuber och tryckgasförpackningar enligt aktuell SP-metod 2369 version 6 (2018) *sökt *

9 SP-DISPLAY-30 Utrustningspaket (kan beställas endast i kombination med skåp) Material Beställnings nr. 4x hylla, 1x perforerad insats, 1xbottenvanna (V=16L) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38834 Färg Dörrfärg Beställnings nr. Vit (liknande RAL 9016) Vit (liknande RAL 9016) 005 Modell Information Beställnings nr. SP30.195.055.NE.WDFW Hus utan inredning, gångjärn vänster 38827 SP30.195.055.EA.WDFW Hus med teknisk avluftning utan inredning, dörrgångjärn vänster 38836 Orderexempel - beställ rätt 38827 — 005 — 38834 558 546 1951 95 546 Framprofil Sidoprofil Snitt Hylla Bottenvanna Perforerad insats Teknisk data SP30.195.055.NE.WDFW Yttre mått B x D x H mm 546 x 558 x 1951 Inre mått B x D x H mm 450 x 480 x 1635 Vikt utan inredning kg 230 Maximal last kg 600 Ytlast kg/m² 976 Lagringskapacitet 160 liter (motsvarar ca 135 x 1-litersflaskor) Lastpallhöjd transportsockel mm 95 Lastpallbredd transportsockel mm 380 155 1033 156 771 122° Frisk luft Frånluft Ø 75 Ovanpåprofil Utrustning enskilda delar Material Beställnings nr. LED-innerbelysning 38835 Sockelskydd Skiffergrå RAL 7015 39046 Recirkulerande luftfiltersystem med frånluftsövervakning 25099 Frånluftsaggregat utan frånluftsövervakning 14218 Frånluftsaggregat med frånluftsövervakning 14220

10 SP-DISPLAY-30 Funktion/ konstruktion • Robust och hållbart: Stabil, förstklassig och reptålig ytterstomme med pulverlackerade strukturyta, dubbel dörrupphängning, låsmekanik och säkerhetselement med korrosionsskydd monterade utanför förvaringsutrymmet • Enkelt handhavande med komfort: Ergonomiskt dörrhandtag i aluminium, smidig dörr med permanent självstängning med dörrstängare enligt EN 1154 med minsta stängningskrafter enligt norm samt steglös inställning av stängningshastigheten, förstklassiga gångjärn i rostfritt stål enligt EN 1935:2002 • Enkel transport: integrerad transportsockel, borttagbar för inomhus transport, sockelskydd som tillval • Enkel installation: Justeringshjälpmedel för att kompensera ojämnt golv • Teknik ventilation (valfri): Som tillval med integrerat avluftningssystem för anslutning till tekniskt frånluftsaggregat. Möjlig anslutning till kundens befintliga frånluftssystem eller användning av asecos avluftningssystem enligt EN 14470-1 • Effektiva säljåtgärder: God synlighet för produkterna i butik tack vare 65% fönsteryta i skåpdörren • Effektiv LED-belysning (tillval): flexibelt LED-band med homogen ytbelysning Möjlig inredning: • Korrosionsbeständiga, höjdställbara hyllor, kapacitet upp till 75 kg • Tätsvetsad, belagd bottenvanna för uppsamling av läckage, med inlagd hålplåt som kan användas som extra förvaringsplan • Som standard vänster gångjärn (kan fås med höger vid förfrågan) SP 2369 85cm LED Effektiv LED-belysning (tillval) med flexibelt LED-band med homogen ytbelysning. Lyskraft: 870 lm/m Färg: neutralt vit Livslängd: 40 000 h Enkel uppställning Integrerade fötter för utjämning av ojämnheter i golvet. Förstklassiga gångjärn i rostfritt stål Dimensionerade för mer än 200 000 dörrstängningar, godkännande enligt EN 1935:2002. Gångjärn vänster eller höger Gångjärn som standard vänster för alla modeller. Kan fås höger vid förfrågan. Säkerhetsskåp SP-DISPLAY-30 modell SP30.145.085.NE.WDFW Vit (RAL 9016) inredning med 2x hylla, 1x perforerad insats, 1x bottenvanna (stålplåt pulverlackerad) Beställnings nr. 38809-005-38819 (sockelskydd som tillval) Säker och korrekt förvaring av antändliga vätskor, tryckgastuber och tryckgasförpackningar enligt aktuell SP-metod 2369 version 6 (2018) LED *sökt *

11 SP-DISPLAY-30 Utrustningspaket (kan beställas endast i kombination med skåp) Material Beställnings nr. 2x hylla, 1x perforerad insats, 1xbottenvanna (V=27,5L) Stålplåt pulverlackerad RAL 7035 38819 Färg Dörrfärg Beställnings nr. Vit (liknande RAL 9016) Vit (liknande RAL 9016) 005 Modell Information Beställnings nr. SP30.145.085.NE.WDFW Hus utan inredning, gångjärn vänster 38809 SP30.145.085.EA.WDFW Hus med teknisk avluftning utan inredning, dörrgångjärn vänster 38812 Orderexempel - beställ rätt 38809 — 005 — 38819 846 846 1451 558 95 Framprofil Sidoprofil Snitt Hylla Perforerad insats Bottenvanna Teknisk data SP30.145 .085.NE.WDFW Yttre mått B x D x H mm 846 x 558 x 1451 Inre mått B x D x H mm 750 x 480 x 1135 Vikt utan inredning kg 219 Maximal last kg 600 Ytlast kg/m² 621 Lagringskapacitet 165 liter (motsvarar ca 153 x 1-litersflaskor) Lastpallhöjd transportsockel mm 95 Lastpallbredd transportsockel mm 680 155 1332 156 1230 122° Frisk luft Frånluft Ø 75 Ovanpåprofil Utrustning enskilda delar Material Beställnings nr. LED-innerbelysning 38826 Sockelskydd Skiffergrå RAL 7015 39045 Recirkulerande luftfiltersystem med frånluftsövervakning 25099 Frånluftsaggregat utan frånluftsövervakning 14218 Frånluftsaggregat med frånluftsövervakning 14220

Egenskaper Typ SP 2369 SP-metod 2369 P-märke CE deklaration Flygeldörr med fönster Transportsockel Justeringshjalpmedel Hylla LED LED Teknisk ventilation asecos garanti* SYMBOLER 85cm Bredd Inget ansvar kan accepteras för tryckfel, produktförändringar till följd av ytterligare teknisk utveckling och förändringar av modell. © asecos GmbH 08/2020 För alla övriga länder vänligen kontakta asecos huvudkontor i Tyskland. asecos GmbH Safety and Environmental Protection Weiherfeldsiedlung 16–18 DE-63584 Gründau +49 6051 92200 +49 6051 922010 info@asecos.com asecos Ltd. Safety and Environmental Protection c/o Burton Accountancy Services 16 Eastgate Business Centre Eastern Avenue Burton on Trent, Staˆordshire GB-DE13 0AT +44 7880 435436 +49 6051 922010 info@asecos.co.uk asecos S.L. Seguridad y Protección del Medio Ambiente CIM Vallès, C/ Calderí S/N Oficinas 75 a 77 ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda Barcelona +34 902 300385 +34 902 300395 info@asecos.es asecos bv Veiligheid en milieubescherming Tuinderij 15 NL-2451 GG Leimuiden +31 172506476 +31 172506541 info@asecos.nl asecos Safety and Environmental Protection Inc. 19109 West Catawba Avenue, Suite 200 Cornelius, NC 28031 USA +1 704 8973820 +49 6051 922010 info@asecos.com asecos Schweiz AG Sicherheit und Umweltschutz Gewerbe Brunnmatt 5 CH-6264 Pfaˆnau +41 62535 5498 +41 62535 7378 info@asecos.ch asecos SARL Sécurité et protection de l’environnement 1, rue Pierre Simon de Laplace FR-57070 Metz +33 3 87 78 62 80 +33 3 87 78 43 19 info@asecos.fr www.asecos.global asecos Garanti * Vid slutet av ett 5-årigt BASICPlus avtal. Höjd SNABBKOLL Uppfyller min förvaring lagstiftningen? Vi hjälper dig att analysera hur de säkerhetsskåp som du använder uppfyller förutsättningarna för lagstadgad förvaring. Använd vår snabbkoll online och dra fördel av vår rekommendation! 

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=