SAMPLE: asecos Tehlikeli Maddeler Rehberi - Yanicilar Versiyon 1.0 - Turkey

1 Uzman Bilgileri Tehlikeli Maddeler Rehberi Yanıcılar Versiyon 1.0 Yanıcı Maddelerin Saklanması için Nihai Rehber ÖRNEK

Yanıcı maddelerin kullanımı ve saklanması konusundaki bilinçsizlik, bir çok alanda insanlar ve çalışma alanları için büyük risk oluşturmaktadır. Sascha Kunkel - Global Satış Müdürü ÖRNEK

Bu rehber asecos Tehlikeli Maddeler serisinin ilk baskısıdır. Birçok kaynaktan toplanan bilgiler ve kendi deneyimimiz ile, mümkün olan en güvenli çalışma ortamını yaratmaya yardımcı olması amacıyla bu literatür oluşturulmuştur. Bu baskı özellikle yanıcı maddelerin saklanması konusuna odaklanmaktadır. Gelecekte Tehlikeli Maddeler serisinde, korozif malzemelerin uzmanlığı, gaz silindirlerinin muhafazası ve daha birçok konu yer alacaktır. Bütün Tehlikeli Maddeler serileri belirli aralıklarla gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Sizlerden gelecek geri bildirimler, fikirler ve eleştiriler bizi mutlu etmekle birlikte, dökümanımızı endüstride çok geçerli bir döküman haline getirmeye yardım edecektir. Konu ile ilgili academy@ asecos.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Uluslararası geçerli olan bir standart bulamadığımız zaman Alman standartlarına atıfta bulunacağız. Bizimle irtibat kurmadan önce, yerel kanunlarınızı kontrol etmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Şüpheniz olduğunda, ülkenizde bulunan bayi ya da çalışanımız ile irtibat kurunuz. Eğer yerel bir kanun ya da yönetmelik mevcut değil ise Alman yönetmeliklerinin size en iyi uygulama örneklerini sağlayabileceğini garanti ediyoruz. İlerleyen bölümlerde kolay anlaşılır şekilde aşağıdaki konulardan bahsedilecektir: Tehlikeli madde terimleri ve tanımları Tehlikeli maddelerin saklanması/depolanması Yangına dayanıklı güvenli saklama dolaplarında, yanıcı sıvıların depolanması GİRİŞ ÖRNEK

4 ÖRNEK

5 İÇİNDEKİLER 1 2 3 4 TEHLİKELİ MADDELER / TERİMLER VE TANIMLAR ................................ 7 1.1 Neler tehlikeli maddeler sınıfındadır? ................................................................................................. ................ 8 1.2 Tehlikeli maddeler nasıl tanımlanır? .................................................................................................................... 10 1.3 Yanıcı sıvıların sınıflandırılması, terimler ve tanımlar ...................................................................................... 12 1.4 Çalışanların korunması için alınacak önlemler ................................................................................................. 16 1.5 Hatalı depolamanın sonuçları ................................................................................................................................ 19 TEHLİKELİ MADDELERİN SAKLANMASI .................................................... ................ 23 2.1 Genel - Terimler ve Açıklamalar ............................................................................................................................ 24 - Saklama çeşitleri ...................................................................................................................................................... 24 - Birlikte depolama .................................................................................................................................................... 27 - Boş saklama alanlarının kullanımı ..................................................................................................................... 31 2.2 Tehlikeli maddelerin saklanması konusundaki temel yükümlülükler - miktardan bağımsız olarak 32 2.3 Saklama odalarının kurulumu için gereksinimler ............................................................................................ 35 YANGINA DAYANIKLI GÜVENLİ SAKLAMA DOLAPLARINDA YANICI SIVILARIN DEPOLANMASI ............................... 41 3.1 Güvenli saklama dolaplarının tipleri ..................................................................................................................... 42 - Güvenli saklama dolaplarının karşılaştırılması ............................................................................................... 44 3.2 Yangına dayanıklılık dereceli, güvenli saklama dolaplarının EN 14470-1‘e göre belirlenmiş güvenlik özellikleri ...................................................................................................................................................... 52 3.3 Yangına dayanıklılık dereceli, güvenli saklama dolaplarının avantajları ................................................... 54 3.4 Yangına dayanıklılık dereceli, güvenli saklama dolaplarının gereksinimleri ........................................... 60 3.5 Güvenli saklama dolaplarının çeşitleri ................................................................................................................ 66 3.6 Güvenli saklama dolaplarının teknik havalandırması .................................................................................... 72 3.7 Özel ihtiyaca yönelik çözümler ............................................................................................................................. 74 3.8 Sonuç ............................................................................................................................................................................. 76 Asecos hakkında ................................................................................................................................................. 79 ÖRNEK

6 HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR Tehlikeli maddeler kullanılırken değişik tehlikeler oluşabilir. Çoğu sanayi ve laboratuvarda tehlikeli ve yanıcı maddelerin kullanımı günlük rutin içerisindedir ve kaçınılamaz. Fakat sıklıkla unutulan şudur ki, bu maddelerin yanlış muhafaza edilmesi insanları, çevreyi ve yapıları tehlikeye atar. • Yangın ve patlamalar • Toprak, yer altı ve yer üstü sularının kirlenmesi • Çalışmaz durumdaki iş yerleri • İnsan hayatının tehlikeye atılması Bu nedenle tehlikeli maddeler hemen hemen her endüstri kolu ve laboratuvar için çok ciddiye alınması gereken bir konudur. Uygun kullanımın dışında, sağlığı tehdit eden bu maddelerin saklama koşullarına da mutlaka uymak gerekmektedir. Tehlikeli maddelerin kullanılmasına dair yasal mevzuat; • Uluslararası yasa ve yönetmeliklerde (örn: GHS - Global Harmonized System = Küresel Uyum sistemi) • Direktif ve yönergelerde (örn: Avrupa Birliği) • Ülkelerin kendi yasa ve kurallarında belirlenmiştir. Ülkenizdeki tehlikeli maddelerin kullanımı hakkındaki mevzuat ve yönetmelikten haberdar mısınız? Bu kuralları ihtiyacınız olduğu zaman ve/veya yerde kullanıyor musunuz? Hali hazırda en yüksek koruma seviyeli, en uygun saklama sistemini kullanıyor musunuz? Eğer bütün sorulara “EVET” cevabını verdiyseniz, gerçekten GÜVENDESİNİZDİR! ÖRNEK

7 TEHLİKELİ MADDELER Terimler ve Tanımlar ÖRNEK

8 1 TEHLİKELİ MADDELER Tehlikeli maddeler aşağıdaki özelliklere sahip maddelerdir: Çok Zehirli Zehirli Sağlığa zararlı Korozif Tahriş edici Hassaslaştırıcı Oksitleyici Patlayıcı Aşırı Yanıcı 1.1 NELER TEHLIKELI MADDELER SINIFINDADIR? Yukarıdaki terimler şu şekilde açıklanabilir: ÇOK ZEHİRLİ Çok az miktarıyla bile geçici veya ölümle sonuçlanabilecek kalıcı hasarlara yol açabilecek maddeler. (Örn: Hidrojen siyanür, fosgen) ZEHİRLİ Az miktarıyla bile geçici veya ölümle sonuçlanabilecek kalıcı hasarlara yol açabilecek maddeler. (Örn: Metanol, klor) SAĞLIĞA ZARARLI Geçici veya ölümle sonuçlanabilecek kalıcı hasarlara yol açabilecek maddeler. (Örn: Glikol, iyot) KOROZİF Doku ve deriyi yok eden maddeler (Örn: %25 ve üzeri hidroklorik asit, %2 ve üzeri sodyum hidroksit) TAHRİŞ EDİCİ Vücuda temasında inflamasyon oluşturan maddeler (örn: %10-25 arası hidroklorik asit, %0,5-2 arası sodyum hidroksit) Çok Yanıcı Yanıcı Kanserojen Reprotoksik Mutajenik Çevreye zararlı Kullanırken tehlikeli maddeler salanlar Kronik riskliler ÖRNEK

9 1 TEHLİKELİ MADDELER HASSASLAŞTIRICI Solunum veya cilde teması ile aşırı hassas reaksiyonlar oluşturan maddelerdir. (Örn: Kobalt, nikel, diizosiyonatlar) OKSİTLEYİCİ Hava ile teması olmaksızın yanabilen maddelerdir. (Örn: sodyum klorat, sodyum peroksit, %70 ve üstü nitrik asit) PATLAYICI Isı, sürtünme, darbe, ilk alev gibi etkilerle patlayan maddeler. (Örn:nitrogliserin, dinamit, TNT) AŞIRI YANICI Buharı hava ile potansiyel patlayıcı karışımlar oluşturan maddeler. (Alev kaynağı varlığında tehlikeli olanlar) Parlama noktası 0C‘nin altında ve kaynama noktası 35C‘nin altında olan maddeler. (Örn: Asetilen, hidrojen, dietil eter) ÇOK YANICI Buharı hava ile potansiyel patlayıcı karışımlar oluşturan maddeler. (Alev kaynağı varlığında tehlikeli olanlar) Parlama noktası 21C‘nin altında olan maddeler. (Örn: aseton, petrol) YANICI Buharı hava ile potansiyel patlayıcı karışımlar oluşturan maddeler. (Alev kaynağı varlığında tehlikeli olanlar) Parlama noktası 21C ve 35C arasında olan maddeler. (Örn: Stiren, terebentin yağı) KANSEROJEN Vüvut hücrelerine kanserojen etki yaratan maddelerdir. (Örn: Asbest, benzen) REPROTOKSİK Kalıtımsal olmayan ancak dişi veya erkek üreme hücrelerine zarar veren maddelerdir. (Örn: benzo(a)piren, 2-etoksi etanol) MUTAJENİK Kalıtımsal olarak genetik zararlar yaratan maddelerdir. (Örn: akrilamit, dietil sülfat, etilen oksit) ÇEVREYE ZARARLI Hayvanlara, bitkilere, mikroorganizmalara, iklime, havaya, suya, toprağa zarar veren maddelerdir. (Örn: Dizel yakıt, civa, diklorofloro etan) Maddelerin üretimi ve kullanımı sırasında da tehlikeli maddeler ortaya çıkıp, ortama yayılabilir. (Örn: Kaynak elektrodu) Diğer kronik zararlı maddeler, uzun süreli kullanımlarda ve maruz kalınan durumlarda, belirli zararlar verebilir. ÖRNEK

asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 DE-63584 Gründau Phone +49 60 51 92 20–0 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.com asecos Ltd. Safety and Environmental Protection c/o Park Associates Gretton House, Waterside Court Third Avenue, Centrum 100 Burton-upon-Trent, Staffordshire GB-DE14 2WQ Phone +44 (0) 7880 435 436 Fax +49 (0) 6051 922010 info@asecos.co.uk asecos S.L. Seguridad y Protección del Medio Ambiente CIM Vallès, Sector C, Nave 8, Despachos 1 y 2 ES-08130 Santa Perpètua de Mogoda Phone +34 902 300 385 Fax +34 902 300 395 info@asecos.es asecos bv Veiligheid en milieubescherming Tuinderij 15 NL-2451 GG Leimuiden Phone +31 172 50 64 76 Fax +31 172 50 65 41 info@asecos.nl asecos Sarl Sécurité et protection de l’environnement 1, rue Pierre Simon de Laplace FR-57070 Metz Phone +33 387 78 62 80 Fax +33 387 78 43 19 info@asecos.fr Diğer ülkeler için iletişim: asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 DE-63584 Gründau Phone +49 60 51 92 20–0 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.com © asecos GmbH 03/2016 Baskı hatalarından dolayı hiç bir sorumluluk kabul edilmez. Bu broşürde verilen bilgiler derlenmiş ve bizim bildiğimiz kadarıyla bizim tarafımızdan kontrol edilmiştir. Ancak, bizim herhangi bir hata ve sonuçları için herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi lütfen unutmayın. Mevcut devlet mevzuatına uyulması zorunludur. Diğer ülke mevzuatları bilgi niteliğindedir. Kaynaklar: EN 14470-1, TRGS 510, TRGS 800, TRBS 2152/TRGS720, German Act on Protection Against Hazardous Substances (ChemG), GefStoffV, GGVSEB, GHS/CLP Resimler: Fotolia LLC, WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG, asecos GmbH, Wesemann International GmbH www.asecos.com.tr ÖRNEK

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=