SAMPLE: asecos HatMat Guide - Substancje Latwopalne Edycja 1.0 - Polish

1 Informacje Experckie HazMat Guide (Przewodnik Po Materiałach Niebezpiecznych) Substancje Łatwopalne Edycja 1.0 Przewodnik o składowaniu substancji łatwopalnych PRÓBKA

Brak świadomości na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym magazynowaniem i przeładunkiem materiałów łatwopalnych stanowi wielkie zagrożenie dla ludzi i mienia. Większość z tych zagrożeń może zostać zredukowana za pomocą łatwo dostępnych rozwiązań technicznych. Sascha Kunkel, Global Sales Manager PRÓBKA

Jest to pierwsza edycja cyklu (Przewodnik po materiałach niebezpiecznych asecos). Zebraliśmy informacje z wielu źródeł i dodaliśmy własne treści, aby przygotować literaturę mogącą pomóc w projektowaniu możliwie najbezpieczniejszego miejsca pracy. To wydanie kładzie szczególny nacisk na przechowywanie substancji łatwopalnych. W przyszłości pojawią się przewodniki dotyczące materiałów niebezpiecznych, korozyjnych, przechowywanie butli z gazem oraz wiele więcej. Wszystkie przewodniki będą regularnie aktualizowane. Będziemy wdzięczni za opinię, pomysły i sugestie, które pomogą nam w ulepszeniu tego materiału. Prosimy o przesłanie e-maila do academy@asecos.com. Czasami przewodnik odnosi się do Niemieckich przepisów, ponieważ nie ma międzynarodowych regulacji. Przed zastosowaniem naszej sugestii należy dokładnie porównać to z lokalnymi przepisami i regulacjami. W razie wątpliwości zawsze można skontaktować się z jednym z naszych lokalnych przedstawicieli lub dystrybutorów. Jeśli takowych regulacji nie ma, to niemieckie mogą służyć jako przykłady najlepszych praktyk. Kolejne rozdziały opisują w prosty i zrozumiały sposób terminy i definicje materiałów niebezpiecznych przechowywanie materiałów niebezpiecznych przechowywanie substancji łatwopalnych w ognioodpornych szafach bezpieczeństwa WSTĘP PRÓBKA

4 PRÓBKA

5 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Terminy i Definucje ...................................... 7 1.1 Czym są materiały niebezpieczne? ...................................................................................................................... 8 1.2 Jak można zidentyfikować materiały niebezpieczne? .................................................................................... 10 1.3 Klasyfikacja, Terminy i definicje materiałów łatwopalnych ........................................................................... 12 1.4 Działania na rzecz ochrony pracowników ......................................................................................................... 16 1.5 Konsekwencje niewłaściwego przechowywania ............................................................................................. 19 PRZECHOWYWANIE MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH ................. 23 2.1 Terminy i definicje ...................................................................................................................................................... 24 - Różne typy przechowywania ............................................................................................................................... 24 - Wspólne magazynowanie .................................................................................................................................... 27 - Przechowywanie pustych pojemników ........................................................................................................... 31 2.2 Podstawowe zasady przechowywania materiałów niebezpiecznych niezależnie od ich ilości ...... 32 2.3 Wymagania dla pomieszczeń magazynowych ................................................................................................ 35 PRZECHOWYWANIE PŁYNÓW ŁATWOPALNYCH W OOGNIOODPORNYCH SZAFACH BEZPIECZENSTWA ......................... 41 3.1 Typy szaf bezpieczeństwa ....................................................................................................................................... 42 - Porównanie szaf bezpieczeństwa ..................................................................................................................... 44 3.2 Funkcje szafy bezpieczeństwa w rozumieniu EN 14470-1 ....................................................................... 52 3.3 Zalety ognioodpornych szaf bezpieczeństwa .................................................................................................. 54 3.4 Wymagania dotyczące ognioodpornych szaf bezpieczeństwa .................................................................. 60 3.5 Odmiany szaf bezpieczeństwa .............................................................................................................................. 66 3.6 Wentylacja techniczna szaf bezpieczeństwa .................................................................................................... 72 3.7 Rozwiązania na indywidualne zamówienie ...................................................................................................... 74 3.8 Podsumowanie ........................................................................................................................................................... 76 O FIRMIE ASECOS .......................................................................................................................................... 79 PRÓBKA

6 TO MOŻE ZDAŻYĆ SIĘ KAŻDEMU Wiele różnych niebezpieczeństw pojawia się podczas obsługi materiałów niebezpiecznych. Używanie materiałów niebezpiecznych i łatwopalnych jest częścią codziennej pracy w większości laboratoriów, oraz zakładów przemysłowych. Codzienny kontakt z substancjami niebezpiecznymi sprawia, że obsługa ich staje się rutynowa, co doprowadza do zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia przez np. • Pożary i wybuchy spowodowane wskutek niewłaściwego przechowywania palnych cieczy • Skażenie gleby, wód gruntowych i powierzchniowych, przez zanieczyszczoną wodę gaśniczą lub wycieki. • Przestoju laboratorium, spowodowanego pożarem • Zagrożenie dla życia ludzkiego Materiały niebezpieczne są zawsze ważnym tematem w każdym laboratorium i zakładzie przemysłowym. Oprócz właściwego obchodzenia się z tymi substancjami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia, muszą być też restrykcyjnie przestrzegane przepisy ich składowania. Podstawy prawne dotyczące postępowania z materiałami niebezpiecznymi są określone przez: • regulacje międzynarodowe (np. GHS – globally harmonized system) • dyrektywach i wytycznych zjednoczonych państw (np. Unię Europejską) • przepisy i zasady poszczególnych państw Czy znasz zasady obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi w Twoim kraju? Czy stosujesz te zasady zawsze i wszędzie, gdzie jest to wymagane? Czy używasz rozwiązań do składowania, zapewniających najwyższy poziom ochrony? Jeżeli na wszystkie pytania odpowiedziałeś „tak” to możesz czuć się bezpiecznie! PRÓBKA

7 MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Terminy i Definicje PRÓBKA

8 1 MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Materiały niebezpieczne są to substancje o następujących właściwościach: wysoce toksyczne toksyczne niebezpieczne dla zdrowia żrące drażniące uczulające utleniające wybuchowe skrajnie łatwopalne 1.1 CO TO SĄ MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE? Terminy te można wyjaśnić w następujący sposób: WYSOCE TOKSYCZNE materiały podane w bardzo małych ilościach mogą powodować czasowe lub trwałe uszkodzenie zdrowia a nawet śmierć np. cyjanowodór. TOKSYCZNE materiały podane w małych ilościach mogą powodować czasowe lub trwałe uszkodzenie zdrowia a nawet śmierć np. metanol. NIEBEZPIECZNE DLA ZDROWIA materiały, które mogą powodować czasowe lub trwałe uszkodzenie zdrowia a nawet śmierć, np glikol. ŻRĄCE są to materiały, które mogą powodować zniszczenie tkanki po zetknięciu się ze skórą lub błoną śluzową, np. kwas solny w stężeniu powyżej 25%. DRAŻNIACE materiały, które w kontakcie ze skórą lub błoną śluzową mogą spowodować stany zapalne się np. kwas solny w stężeniu pomiędzy 10 a 25%. wysoce łatwopalne łatwopalne rakotwórcze szkodliwe na rozrodczość mutagenne niebezpieczne dla środowiska uwalniające substancje niebezpieczne podczas przenoszenia szkodzące w inny sposób PRÓBKA

9 1 MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE UCZULAJĄCE materiały, które mogą powodować reakcje uczuleniowe przy wdychaniu, bądź podczas wchłaniania przez skórę np. kobalt, nikiel. UTLENIAJĄCE materiały, które mogą podtrzymywać płomień bez dostępu powietrza np. kwas azotowy o stężeniu powyżej 70%. WYBUCHOWE materiały, które mogą spowodować wybuch w wyniku wysokiej temperatury, tarcia, uderzenia lub zainicjowanie zapłonu np. nitrogliceryna, dynamit, TNT. SKRAJNIE ŁATWOPALNE gazy i materiały, których opary wraz z powietrzem atmosferycznym i obecnością źródła zapłonu tworzą mieszaniny bardzo łatwopalne. Temperatura zapłonu tych substancji znajduje się poniżej 0 °C a temperatura wrzenia poniżej 35 °C, np acetylen, wodór. WYSOCE ŁATWOPALNE materiały, których pary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem atmosferycznym i które są łatwopalne w obecności źródła zapłonu. Temperaturze zapłonu znajduje się poniżej poniżej 21 °C, np. aceton, benzyna. ŁATWOPALNE materiały, których opary tworzą mieszaniny wybuchowe z powietrzem atmosferycznym, i są łatwopalne w obecności źródła zapłonu. Temperaturze zapłonu znajduje się pomiędzy 21 °C a 55 °C, np styren. RAKOTWÓRCZE materiał, który może przekształcić komórki własne organizmu do postaci komórek rakowych, np azbest, benzen. SZKODLIWE NA ROZDRODCZOŚĆ materiały, które powodują dziedziczne wady potomstwa lub zwiększają ich częstotliwość i / lub które mogą powodować upośledzenia męskich lub żeńskich funkcji reprodukcyjnych, np benzo [a] pirenu, 2-etoksyetanol. MUTAGENNE Materiały, które mogą powodować dziedziczne wady genetyczne, np akrylamid, siarczan dietylowy, tlenek etylenu. NIEBEZPIECZNE DLA ŚRODOWISKA materiały, które mogą uszkodzić zwierzęta, rośliny, mikroorganizmy, klimat, powietrze, wody lub gleby, np olej napędowy, rtęć. W czasie procesu wytwarzania lub używania produktów, mogą zostać uwolnione lub pojawić się substancje niebezpieczne, np elektrody spawalnicze. Inne materiały mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu w wyniku powtarzającego się kontaktu się lub na skutek długiej ekspozycji. PRÓBKA

89 asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 DE-63584 Gründau Phone +49 60 51 92 20–0 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.com asecos Sarl Sécurité et protection de l’environnement 1, rue Pierre Simon de Laplace FR-57070 Metz Phone +33 387 78 62 80 Fax +33 387 78 43 19 info@asecos.fr Zamów teraz: Przewodnik po substancjach niebezpiecznych – pełna wersja info@asecos.com

asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 DE-63584 Gründau Phone +49 60 51 92 20–0 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.com asecos Ltd. Safety and Environmental Protection c/o Burton Accountancy Services 16 Eastgate Business Centre Eastern Avenue Burton on Trent, Staffordshire DE13 0AT Phone +44 (0) 7880 435 436 Fax +49 (0) 6051 922010 info@asecos.co.uk asecos S.L. Seguridad y Protección del Medio Ambiente CIM Vallès, Sector C, Nave 8, Despachos 1 y 2 ES-08130 Santa Perpètua de Mogoda Phone +34 902 300 385 Fax +34 902 300 395 info@asecos.es asecos bv Veiligheid en milieubescherming Tuinderij 15 NL-2451 GG Leimuiden Phone +31 172 50 64 76 Fax +31 172 50 65 41 info@asecos.nl asecos Sarl Sécurité et protection de l’environnement 1, rue Pierre Simon de Laplace FR-57070 Metz Phone +33 387 78 62 80 Fax +33 387 78 43 19 info@asecos.fr Pozostałe kraje prosimy o kontakt z: asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 DE-63584 Gründau Phone +49 60 51 92 20–0 Fax +49 60 51 92 20–10 info@asecos.com © asecos GmbH 05/2016 Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku. Informacje zawarte w tej broszurze zostały zebrane i sprawdzone przez nas zgodnie z naszą wiedzą. Należy pamiętać jednak, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i ich konsekwencje. Obowiązujące ustawodawstwo w danym kraju musi być przestrzegane. Żródła: EN 14470-1, TRGS 510, TRGS 800, TRBS 2152/TRGS720, Niemiecka Ustawa o Ochronie Przed Substancjami Niebezpiecznymi (ChemG), GefStoffV, GGVSEB, GHS/CLP Zdjęcia: Fotolia LLC, WALDNER Laboreinrichtungen GmbH & Co. KG, asecos GmbH, Wesemann International GmbH www.asecos.pl PRÓBKA

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=