asecos ION-LINE: Säkra lösningar för aktiv och passiv förvaring

Expertkunskaper – litium-jon-batterier 3 3 För upprätthållande av försäkringsskyddet måste ett företag nu agera och hitta lämpliga förvarings- och laddningslösningar för litiumjonbatterier. De har ansvar för 1. Sina anställda och är skyldiga att följa arbetsskyddslagstiftningen. 2. Uppkomna ekonomiska skador i händelse av brand. Vid otillräckligt vidtagna brandskyddsåtgärder har de ett personligt ansvar. Skadorna på egendom, möjliga skador på angränsande fastigheter samt om så krävs kostnaderna för större evakueringsåtgärder måste tas med i beräkningen. Med de olika modellerna i ION-LINE uppfyller du försäkringsbolagens krav – en lika enkel som säker förvarings- och laddningslösning för dina batterier. En lösning som enkelt rullas in i dina lokaler – inga omfattande och dyra ombyggnationer behövs! Ta inga onödiga risker – agera nu! Våra experter ger dig gärna råd och hjälper dig med en riskbedömning i dina lokaler: Upprätthåll ditt försäkringsskydd i händelse av brand Minska risken för skador på egendom och personer Regelbundet återkommande rapporter om brandtillbud med stora skador, påvisar tydligt riskerna vid hantering av litiumjonbatterier. Riskerna ökar om förvaring och laddning sker obevakat, t.ex. under natten. Behovet av sjukhusvård efter brännskador och inandning av giftig rök blir vanligare. Egendomsskador på miljontals kronor medför allvarliga ekonomiska följder för många företag. Vid felaktig förvaring och laddning finns det alltid en risk för brand eller explosion. Ett skadat batteri kan i vissa fall spontant gå i termisk rusning och börja brinna eller explodera. Enligt ADR skall litiumjonbatterier klassificeras som farligt gods och behandlas därefter. Det finns ännu inga bestämmelser från lagstiftande instanser avseende förvaring av farligt gods. Men att ett stort antal försäkringsbolag och branschorganisationer, bl.a. Vds som har lagt in klara riktlinjer i sina avtal som visar att det finns ett akut åtgärdsbehov. Enligt försäkringsbolag och branschorganisationer skall batterier i medelprestandaklassen separeras brandbeständigt, antingen rumsligt eller konstruktionsrelaterat från andra sektioner. En rumslig separering genom förvaring av defekta batterier utomhus är möjlig endast om det går att hålla ett säkerhetsavstånd på 10 m runtomkring mot andra fastigheter. Dessutom måste tillverkarens uppgifter om förvaring beaktas. Du når dina asecos-experter på telefon +46 18 34 95 55 eller via e-post till info@asecos.se 2

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=