asecos ION-LINE: Säkra lösningar för aktiv och passiv förvaring

10 ION-LINE PRO SÄKERHETSKONCEPT Med inbyggt 3-stegs larmsystem, aerosolsläcksystem och rökdetektor ger skåpen en hög säkerhetsnivå för förvaring och laddning av litiumjonbatterier. Ev. bränder som uppstår inne i skåpet upptäcks snabb och anställda kan evakueras omedelbart. Om larmsystemet är kopplat till fastighetens interna brandlarm gör det också att utbildad räddningspersonal:  får tidig varning och kan snabbt vara på plats.  kan vidta ytterligare åtgärder direkt efter att ha utfört en första bedömning av situationen.  kan transportera ut skåpet ur byggnaden för att förhindra ytterligare skador på fastighet och människor. Skåpen är utrustade med en inbyggd transportsockel vilket gör det möjligt att dra ut skåpet ur byggnaden med en vanlig pallyftare. Skåpen är dessutom försedda med snabbkopplingar för larm och el, som automatiskt lossnar när man drar i dem. När väl skåpet är utanför byggnaden och på en säker plats, kan räddningspersonal bedöma ev. ytterligare nödvändiga åtgärder. Vi rekommenderar att skåpen placeras i bottenvåningen för att förenkla snabb uttransport av skåpet i händelse av brand. HÄNDELSER SKÅPETS REAKTION EFTERFÖLJANDE ÅTGÄRDER VARNINGSMEDDELANDE Om innertemperaturen överstiger 50 grader, aktiveras larmet. Möjliga orsaker: • Temperaturökning på grund av laddningsprocessen • Fel på ventilationssystemet Optisk och akustisk signal • Röd varningslampa tänds, fast sken • Varningston, långsam rytm Den potentialfria brytkontakten • aktiveras, larmet har vidarebefordrats till fastighetsstyrtekniken Kvalificerad personal kan omedelbart inspektera systemet för att vidta nödvändiga åtgärder. Om temperaturen sjunker under +50°C återgår systemet till normalläge och de visuella och akustiska signalerna stängs av. LARMNIVÅ 1 Larmnivå 1 Rökdetektorn aktiveras Möjliga orsaker: • Rök utvecklas i ett batteri utan att temperaturen har ökat Optisk och akustisk signal • Röd varningslampa tänds, fast sken • Varningston, medelsnabb rytm Den potentialfria brytkontakten • aktiveras, larmet har vidarebefordrats till fastighetsstyrtekniken. Räddningstjänsten eller person med motsvarande behörighet kan omedelbart inspektera systemet för att vidta nödvändiga åtgärder. Om rökutvecklingen upphör inne i skåpet kan systemet återställas till normalläge genom att man kopplar bort spänningen till skåpet under en kort stund. LARMNIVÅ 2 Larmnivå 2 Rökdetektor är aktiverad och temperaturen överstiger +70°C i skåpet. Möjliga orsaker: • Ett batteri har börjat brinna och gått i termisk rusning. Den optiska och akustiska signalen ändras till • röd varningslampa blinkar • varningston, snabb rytm I modell BATTERY CHARGE PRO slås samtidigt • den tekniska ventilationen ifrån • Uttagslisterna görs strömlösa Branddämpningssystemet • Löser ut Systemet kan endast bedömas av en auktoriserad asecos servicetekniker. Beroende på vad som hänt, kan skåpet eventuellt återställas till normal drift efter utbyte av aerosolsläcksystemet och rökdetektorn. EXPERTTIPS: reagera snabbt vid brand Säkerhetskonceptet hos ION-LINE !

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=