asecos Hoofdcatalogus 2022 - Veilig werken met gevaarlijke stoffen

››› Inclusief gefundeerde vakkennis op het gebied van gevaarlijke stoffen VEILIG WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN: OPSLAG VENTILATIE HANDLING

3 DE WERELD, DIE ONS BEWEEGT ... draait rond gevaarlijke stoffen. asecos zorgt ervoor dat gevaarlijke stoffen in onze dagelijkse werkomgeving op de juiste manier worden opgeslagen en veilig worden gehanteerd. De best mogelijke bescherming van mens en milieu is onze eerste prioriteit. Gedreven door dit streven, ontwikkelden we in 1994 de eerste veiligheidskast met een brandwerendheid van 90 minuten voor de opslag van ontvlambare vloeistoffen. Wat toen een technische revolutie in de sector was, is nu de algemeen aanvaarde technische norm geworden. De producten van asecos bieden kwaliteit, innovatie en veiligheid, waarbij de nadruk op het profijt van de klant ligt. asecos is ‘s werelds grootste fabrikant van veiligheidskasten en hanteert de Europese norm EN 14470 deel 1 en deel 2. We zijn experts in de opslag van, omgang met en extractie van gevaarlijke stoffen en kunnen onze klanten daardoor totaaloplossingen bieden: Zo kunnen klanten niet alleen bij ons terecht voor de productie en het daaropvolgende onderhoud van innovatieve oplossingen die volgens de hoogste normen zijn gecertificeerd, maar ook profiteren van de diepgaande kennis van onze medewerkers. Wij combineren kwaliteit en knowhow met de claim om onze klanten optimale oplossingen te bieden voor hun behoeften. In deze catalogus vindt u, naast het productassortiment dat voor elke toepassing de juiste oplossing heeft, nuttige informatie en tips over het onderwerp opslag en extractie van gevaarlijke stoffen rechtstreeks van de experts. Let op het onderstaande symbool aan de rechterkant voor een schat aan informatie over gevaarlijke stoffen en relevante wet- en regelgeving. Uiteraard zijn onze experts ook beschikbaar om uw vragen persoonlijk te beantwoorden. Al onze contactgegevens vindt u op www.asecos.nl.

4 De wereld van asecos – Het hart van de academy! Bezoekers van de wereld van asecos kunnen tijdens de rondleiding hun kennis van gevaarlijke stoffen testen, opfrissen en uitbreiden. In plaats van droge theorie is het leerconcept van asecos gebaseerd op humoristische, onafhankelijke verwerving van inhoud. Het theoretische en praktische aanbod in de wereld is enorm en interactief vormgegeven. Een rondleiding door de wereld van asecos kan individueel worden aangepast aan het kennisniveau van de bezoekersgroep. Geïnteresseerden kunnen verder gedegen specialistische kennis vinden in de asecos brochure over gevaarlijke stoffen, de Redpaper-serie en in onze meertalige HazMat-gidsen via www.asecos.com, op ons blog asecos.com/blog of in onze productvideo’s op youtube.com/asecosVideos. KNOWHOW RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT Onze expertise is goed onderbouwd, transnationaal en multimediaal. Profiteer van onze vakkennis - zowel in binnen- als buiten land. Al onze medewerkers beschikken over een uitstekende expertise in hun respectievelijke vakgebieden. In Duitsland zijn onze consultants bijvoorbeeld onafhankelijke BDSF-experts en in het buitenland hebben ze expertise in de lokale wetgeving. Op maat gemaakte en wettelijk conforme oplossingen voor elke klantbehoefte zijn het resultaat. We vergroten het bewustzijn over de gevaren bij het omgaan met gevaarlijke stoffen Dit traint en creëert bewustzijn voor de routinematige omgang met gevaarlijke stoffen, voor meer duurzame veiligheid in het dagelijks werk. In de asecos academy bieden we bijscholingen en seminars aan op het gebied van opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen. Of het nu gaat om basiskennis of een speciaal onderwerp, of u nu gebruiker, planner, architect of geautoriseerde asecos-dealer bent, de asecos academy geeft diepgaande vakkennis op een praktijkgerichte en doelgroepgerichte manier door. Ons academy-concept is modulair opgebouwd, dat wil zeggen dat de afzonderlijke onderdelen kunnen worden gecombineerd tot een op maat gemaakt bijscholingsaanbod: www.asecos.com/academy

5 ONS MEDIA-AANBOD Individueel en op maat Absoluut hoogtepunt is de nieuwe asecos producten configurator. Met deze online-tool kunt u heel individueel uw veiligheidskast incl. interieur, maatvoering en ontwerp plannen – vervolgens wordt het gewenste product gevisualiseerd en kan er direct een offerte worden aangevraagd. Krijg een overzicht van het omvangrijke asecos-productassortiment en vind gemakkelijk de juiste kast voor uw toepassing. Test de configurator nu op: www.asecos-configurator.com Onze nieuwe media-service De nieuwe producten configurator bevat voor elk product passende informatie, technische gegevens, CAD-tekeningen, BIM-gegevens, afbeeldingen, aanbestedingsteksten, bedieningshandleidingen, certificaten en keuringsrapporten. Eenvoudig gestructureerd: aan het einde van elke configuratie vindt u alle gangbare gegevens-formaten voor de planning van uw project. Ontdek ook virtueel de veiligheidskasten van asecos! Naast onze showroom op locatie op ons hoofdkantoor in Gründau en de asecos vestiging voor uw land, kunt u asecos-producten nu ook virtueel ervaren: bij www.asecos-showroom.com kunt u eenvoudig door de 3D-navigatie van onze online showroom klikken en gedetailleerde productinformatie bekijken, zoals verklarende video’s of technische tekeningen.

6 GETESTE VEILIGHEID ... waarop u kunt vertrouwen. Onze producten ontwikkelen en produceren wij uitsluitend in Gründau in Hessen - onze hoofdvestiging. Van hieruit leveren wij onze veiligheidskasten in meer dan 80 landen in de wereld. Als betrouwbare partner en leverancier voldoen wij aan de hoogste eisen met betrekking tot technologie, certificering en duurzaamheid. De kwaliteit en functionaliteit van onze producten zijn erkend en gecertificeerd door gezaghebbende instellingen. Constante kwaliteitscontrole De productie van asecos veiligheidskasten is onderworpen aan een vrijwillige, permanente externe controle door een erkend en onafhankelijk materiaalkeuringsinstituut. Regelmatig worden veiligheidskasten uit de lopende productie onaangekondigd onderworpen aan een herhalingstest in de brandkamer. Onze veiligheidskasten popelen voor u! Elk afzonderlijke model van de brandwerende veiligheidskasten van asecos is succesvol getest door een onafhankelijke materiaalkeuringsinstituut in een brandkamer. Daarbij wordt volgens de strenge vereisten van de Europese Norm 14470 deel 1 of 2 getest en aangetoond, welk beschermingsniveau de veiligheidskast heeft. Veiligheid in het dagelijks gebruik asecos veiligheidskasten worden naar de vereisten van de Wet op de productveiligheid (ProdSG) getest. Door een onafhankelijke testorganisatie wordt met de succesvolle GS-test gedocumenteerd en gecertificeerd, dat asecos-producten kwalitatief hoogwaardig en duurzaam zijn. Volgens het uitgebreide GS-testprogramma wordt het GS-teken alleen afgegeven als bijvoorbeeld de te testen producten een mechanische duurtest met 50.000 testcycli zonder schade hebben doorstaan. asecos veiligheidskasten hebben deze test succesvol doorstaan en voldoen zodoende aan de testvereisten van de laboratoriummeubelnorm 16121 en EN 16122.

7 Uitstekend kwaliteitsmanagement Met ons gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem conform de internationale standaard ISO 9001 bewijzen wij, dat kwaliteitsoriëntatie ieder deelproces van het asecos ondernemingsdenken en handelen bepaalt. In ieder opzicht een betrouwbare partner Meerdere keren op rij werd asecos gecertificeerd met de kredietwaardigheidscertificaat "CrefoZert" een "uitstekende" kredietwaardigheid. De onderscheiding gebeurde weer door de toonaangevende rating-onderneming Creditreform Hanau Leibrock KG. Technische ontluchting - arbeidsveiligheid met zekerheid asecos produceert al meer dan 15 jaar ventilatieaf-zuigsystemen voor het werken met gevaarlijke stoffen. asecos werkplekken voor gevaarlijke stoffen worden al lang op basis van Duitse (DIN 12924-1) en Europese normen (EN 14175-3 par. 5.4.4) grondig gecontroleerd. Ook op het gebied van de technische ontluchting van veiligheidskasten biedt asecos een voortdurend uitbreidend assortiment aan. Bij alle ondersteunde asecos gerenommeerde testinstituten zoals infraserv Höchst, Institut für Industrieaerodynamik (IFI), Tintschl Engineering e.v.a. - van de ontwikkeling tot serieproductie van de gecertificeerde producten.

8 Vakkennis

9 Uw naslagwerk op het gebied van opslag, afzuiging van en omgang met gevaarlijke stoffen In deze catalogus vindt u niet alleen het asecos-productassortiment, maar ook nuttige vakkennis en tips over het opslaan van, omgaan met en afzuigen van gevaarlijke stoffen rechtstreeks van de experts. Let op het rechts onderstaande symbool voor een schat aan informatie over gevaarlijke stoffen en relevante regel– en wetgeving. De gefundeerde kennis is gestructureerd naar de verschillende soorten gevaarlijke stoffen en altijd nabij de juiste productoplossingen terug te vinden. Vakkennis in één oogopslag: Basiskennis gevaarlijke stoffen – vanaf pagina 10 Ontvlambare gevaarlijke stoffen – vanaf pagina 24 Lithium-ion batterijen – vanaf blz. 228 Gassen & drukhouders – vanaf blz. 238 Zuren & logen – vanaf blz. 274 Acuut giftige stoffen – vanaf blz. 298 Afzuiging van gevaarlijke stoffen – vanaf blz. 326 Technische luchtzuivering – vanaf blz. 378 Milieuschadelijke stoffen – vanaf blz. 404 GEFUNDEERDE KENNIS ALS NASLAGWERK

10 Basiskennis gevaarlijke stoffen OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN – BENT U VEILIG? HOEVEEL BEDRIJVEN KOMEN NIET TERUG? In veel bedrijven en laboratoria is het gebruik van gevaarlijke stoffen onderdeel van het dagelijkse werk en onvermijdelijk. Wat bij de dagelijkse omgang snel vergeten kan worden: onjuiste opslag, vooral van ontvlambare stoffen, brengt verschillende risico's met zich mee voor mens, milieu en waardevolle bezittingen. ››› Branden en explosies veroorzaakt door onjuiste opslag van ontvlambare vloeistoffen en gassen ››› Vervuiling van bodem, grondwater en oppervlaktewater door verontreinigd bluswater of lekkages ››› Stilstand tot faillissement door verwoeste gebouwen en/of laboratoria; na een brand gaat ongeveer 80% van de bedrijven failliet ››› Gevaar voor mensenlevens Ondernemers en bedrijfsleiders moeten zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid voor het omgaan met en opslaan van gevaarlijke stoffen en zichzelf regelmatig de volgende vragen stellen: ››› Ben ik op de hoogte van de wettelijke voorschriften voor gevaarlijke stoffen? ››› Pas ik deze voorschriften toe? ››› Vervul ik mijn zorgplicht voor mens en milieu? ››› Sla ik gevaarlijke stoffen in mijn bedrijf op volgens de wet– en regelgeving? Ongeveer 80% van de bedrijven gaan failliet wanneer deze te maken hebben gehad met een brand die veroorzaakt is door onjuiste opslag van of omgang met gevaarlijke stoffen! Slechts één op de vijf bedrijven is in staat om weer terug op de markt te komen.

11 WAT ZIJN GEVAARLIJKE STOFFEN? Gevaarlijk in de zin van de verordening gevaarlijke stoffen zijn ››› stoffen, mengsels en bepaalde producten die voldoen aan de criteria die zijn uiteengezet in bijlage I van de CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008; ››› stoffen en mengsels waaruit gevaarlijke stoffen ontstaan ​of vrijkomen bij fabricage of gebruik; ››› stoffen en mengsels die niet aan deze criteria voldoen, maar die vanwege hun fysisch-chemische, chemische of toxische eigenschappen en de manier waarop ze op de werkplek aanwezig zijn of worden gebruikt, de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar kunnen brengen; ››› alle stoffen waaraan een grenswaarde is toegekend. Nummering volgens bijlage I (EG) Nr. 1272/2008 1. Fysische gevaren 2 a) Ontplofbare stoffen 2.1 b) Ontvlambare gassen 2.2 c) Ontvlambare aerosolen 2.3 d) Oxiderende gassen 2.4 e) Gassen onder druk 2.5 f) Ontvlambare vloeistoffen 2.6 g) Ontvlambare vaste stoffen 2.7 h) Zelfontledende stoffen en mengsels 2.8 i) Pyrofore vloeistoffen 2.9 j) Pyrofore vaste stoffen 2.10 k) Voor zelfverhitting vatbare stoffen en mengsels 2.11 l) Stoffen en mengsels die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen 2.12 m) Oxiderende vloeistoffen 2.13 n) Oxiderende vaste stoffen 2.14 o) Organische peroxiden 2.15 p) Bijtend voor metalen 2.16 2. Gezondheidsgevaren 3 a) Acute toxiciteit (oraal, dermaal en/of inademing) 3.1 b) Corrosief/irriterend effect op de huid 3.2 c) Ernstig oogletsel/oogirritatie 3.3 d) Sensibilisatie van de luchtwegen of van de huid 3.4 e) Mutageniteit in geslachtscellen 3.5 f) Kankerverwekkendheid 3.6 g) Voortplantingstoxiciteit 3.7 h) Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling (STOT SE) 3.8 h) Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling (STOT RE) 3.9 j) Aspiratiegevaar 3.10 3. Milieugevaren 4 Watergevaarlijk (acuut en op lange termijn) 4.1 4. Overige gevaren 5 Aantasting van de ozonlaag 5.1

12 Basiskennis gevaarlijke stoffen HOE MOETEN GEVAARLIJKE STOFFEN INGEDEELD EN GEËTIKETTEERD WORDEN? Het aantal gevaarlijke stoffen met de meest uiteenlopende eigenschappen en de meest uiteenlopende kenmerken van gevaar is divers en brengt overeenkomstige risico's met zich mee. Daarom werd de etikettering van gevaarlijke stoffen wereldwijd gestandaardiseerd door het GHS-systeem en in Europa geïmplementeerd door de CLP-verordening. GHS (Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packaging of Chemicals): Wereldwijd gestandaardiseerd systeem voor het classificeren en etiketteren van chemicaliën op verpakkingen en in veiligheidsinformatiebladen. De indelingssystemen voor gevaarlijke stoffen die tot 2015 in de EU van kracht waren, zijn vervangen. In het GHS zijn de gevarensymbolen met hun gevaarsaanduidingen vervangen door gevarenpictogrammen; eventueel met een gemeenschappelijk signaalwoord (“waarschuwing” of “gevaar”). In combinatie met de Hazard en Precautionary Statements geven de pictogrammen informatie over ››› de aard en de ernst van het gevaar (H-zinnen (Hazars Statements) en aanvullende EUH-zinnen (bijzondere gevaren)) en ››› de gedifferentieerde veiligheidsinstructies voor het voorkomen, reageren, opslaan en verwijderen van gevaarlijke stoffen (P-zinnen (Precautionary Statements)). CLP-verordening (EG) 1272/2008 (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures / Voorschrift voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels): De verordening is de Europese implementatie van het wereldwijde GHS-systeem en is gelijk en rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten. Zogenaamde aanpassingen aan technische en wetenschappelijke vooruitgang worden periodiek (ATP – uit het Engels Adaptation to technical and scientific progress) uitgevoerd. Deze aanpassingen betreffen voornamelijk terminologische correcties en aanvullingen op de lijst van geharmoniseerde classificatie en markering van gevaarlijke stoffen in bijlage VI: Gevarenpictogrammen volgens GHS Toxisch (giftig) – categorie 1, 2, 3 Corrosief (bijtend) – categorie 1 Ontvlambaar – categorie 1, 2, 3 Brand bevorderend (oxiderend) – categorie 1, 2, 3 Explosief Houders onder druk Milieuschadelijk Irriterend, sensibiliserend en schadelijk – categorie 2, 3 en 4 CMR – categorie 1A, 1B, 2 Op lange termijn gezondheidsgevaarlijk – categorie 1, 2

13 MAATREGELEN VOOR HET BESCHERMEN VAN WERKNEMERS ? Vervanging van gevaarlijke stoffen In het algemeen geldt de volgende regel voor vervanging: de vervanging van gevaarlijke stoffen door niet of minder gevaarlijke stoffen is de beste manier om het risico op schade door gevaarlijke stoffen te vermijden. Veel gevaarlijke stoffen kunnen niet of nog niet worden vervangen of worden omgevormd tot minder gevaarlijke stoffen. Daarom moeten er grotendeels technische maatregelen worden genomen ter bescherming tegen risico’s van gevaarlijke stoffen. Technische maatregelen Technische maatregelen zijn gebaseerd op de volgende principes: ››› Voorkomen dat gevaarlijke materialen vrijkomen ››› Afzuiging van dampen, bij voorkeur direct bij de bron Organisatorische maatregelen Organisatorische maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat er niet meer werknemers dan absoluut noodzakelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, en dat zij de noodzakelijke en voorgeschreven beschermende maatregelen voor het werken met deze stoffen kennen en naleven. Organisatorische maatregelen zijn: ››› het vaststellen van taken en verantwoordelijkheden, ››› de selectie en inzet van geschikte werknemers, ››› de uitvoering en het monitoren van de voorschriften, ››› het verkrijgen van informatie over gevaarlijke stoffen, ››› het opstellen van bedrijfsinstructies met nadruk op het volgende: › benaming van het gevaarlijke materiaal › gevaren voor mens en milieu › beschermingsmaatregelen en gedragscodes › gedrag in geval van gevaar › eerste hulp › correcte afvalstofverwerking ››› regelmatige training van het personeel ››› controleer de concentratie gevaarlijke stoffen in de werkruimte, ››› controleer de technische voorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Persoonlijke beschermingsmaatregelen Indien de technische en organisatorische maatregelen ontoereikend zijn om bescherming tegen gevaarlijke stoffen te garanderen, moet het bedrijf ook persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking stellen en moeten deze door de werknemers worden gebruikt met inachtneming van de gebruiksaanwijzing. De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen worden aanbevolen, afhankelijk van de lichaamsdelen die gevaar lopen: ››› beschermende kleding ››› beschermende handschoenen ››› beschermende schoenen ››› bescherming voor de ogen, het gezicht en het hoofd ››› bescherming van de ademhalingswegen

14 Basiskennis gevaarlijke stoffen Een van de belangrijkste taken voor de bescherming van de gezondheid van de werknemers van een bedrijf betreft de veilige omgang met gevaarlijke stoffen. Een werkgever heeft veel verplichtingen. Hij moet het potentiële gevaar van de respectieve toegepaste stoffen vaststellen, de nodige werkprocedures specificeren, passende voorzorgsmaatregelen nemen om de werknemers te beschermen tegen gezondheidsrisico’s en het milieu te beschermen tegen schade veroorzaakt door het gebruik van deze stoffen. Maar er is nog nooit iets gebeurd... “Levenslange ervaring heeft ons geleerd dat we op elk moment voorbereid moeten zijn op de mogelijkheid van het uitbreken van een brand. Het feit dat er in de meeste gebouwen decennia lang geen brand is uitgebroken, is geen bewijs dat dit gevaar niet bestaat. Het is eerder een voortdurend geluk, dat echter op elk moment kan eindigen.” Citaat uit een uitspraak van de hogere administratieve rechtbank in Münster, Duitsland, Az.: 10 A 363/86, 11.12.87 ... onjuiste opslag van gevaarlijke stoffen ... en de mogelijke gevolgen!

15 BRANDOEFENING OF ECHTE BRAND — WAT IS HET VERSCHIL? Belangrijke overwegingen Rookontwikkeling Verspreidt zich snel door luchtstroming en deuren en veroorzaakt; • verminderd oriëntatievermogen, • ademhalingsproblemen, rookvergiftiging, flauwvallen en paniek. Ontploffingsgevaar Enorm explosiegevaar door het niet opslaan van ontvlambare vloeistoffen en samengeperste gassen in brandwerende kasten. Lift Kan niet worden gebruikt in geval van brand; • hierdoor zijn trappenhuizen de enige mogelijkheid van ontsnappen van de bovenste verdiepingen. • Vereist extra tijd voor de evacuatie van gewonde en gehandicapte personen. Nooduitgangen • kunnen moeilijk te vinden zijn als gevolg van de rookontwikkeling. • kunnen ontoegankelijk zijn als gevolg van belemmering door de rookontwikkeling of verkeerd geplaatste objecten. Irrationeel gedrag Mensen willen gevaarlijke situaties vermijden en zo snel mogelijk het gebouw verlaten. Deze acties kunnen hun blootstelling aan extreme gevaren verhogen, wat kan worden versterkt; • door het gebruik van sprinklerinstallaties, waardoor natte vloeren ontstaan en het gevaar op uitglijden toeneemt, • door struikelen of vallen over onopgemerkte voorwerpen, wat tot ernstige verwondingen kan leiden. CONCLUSIE De werkelijke evacuatietijden kunnen aanzienlijk langer zijn dan brandoefeningen doen vermoeden.

16 Basiskennis gevaarlijke stoffen WELKE OPSLAGMOGELIJKHEDEN VOOR GEVAARLIJKE STOFFEN BESTAAN ER? Onjuiste opslag van bijvoorbeeld ontvlambare gevaarlijke stoffen, brengt verschillende risico's met zich mee voor mens, milieu en waardevolle bezittingen. In het ergste geval leidt dit tot branden en explosies, die niet alleen mensenlevens in gevaar brengen, maar ook kunnen leiden tot stilstand van bedrijven tot aan faillissement (na een brand gaat circa 80% van de bedrijven failliet). Verontreiniging van bodem, grondwater en oppervlaktewater door zeer vervuild bluswater of lekkages behoren tot de mogelijke gevolgen. Een wettelijk conforme opslag van gevaarlijke stoffen dient daarom in elk bedrijf met hoge prioriteit te worden geïmplementeerd. Er zijn grofweg drie opslagconcepten te onderscheiden: 1. buitenopslag / opslaggebouw / container gevaarlijke stoffen – centrale buitenopslag 2. opslagruimten in gebouwen – centrale binnenopslag 3. veiligheidskasten type 90 / type G90 – decentrale opslag in werkruimtes Buitenopslag / opslaggebouw / container gevaarlijke stoffen – centrale buitenopslag Buitenopslag is het uitpandig opslaan van verpakkingen zonder bescherming zoals dak en muur. Als opslag in open lucht wordt ook de opslag onder een afdak aangeduid als er geen wanden zijn of de verpakkingen onder een afdak met twee niet-aangrenzende wanden zijn opgesteld. Het plaatsen van opslagplaatsen/containers voor gevaarlijke stoffen voor ontvlambare is ook buiten mogelijk, maar hangt vooral af van vrije ruimtes op het bedrijfsterrein. Indien deze ruimten aanwezig zijn, kan een overeenkomstige opslag voor gevaarlijke stoffen worden ingericht conform PGS 15, ARAB, CODEX of VLAREM. Van de opgegeven afstanden kunnen worden afgeweken als de buitenmuren van het gebouw dat naar de opslagcontainer is gericht tot 2 meter boven en tot 2 meter aan weerszijden van de rand van de opslagcontainer tenminste 60 minuten brandwerend is uitgevoerd en in dit gebied geen ramen of deuren geplaatst zijn. Een en ander dient altijd in overleg met het lokale bevoegde gezag te gaan. Ontoelaatbare opslag Veilige opslag Centrale opslag Decentrale opslag Wildgroei aan opslag Hoog risico Juridische gevolgen Opslagplaats voor gevaarlijke stoffen/container voor gevaarlijke stoffen Grote opslaghoeveelheden Lange (interne) transportafstanden Veiligheidskasten Opslag direct op de werkplek Flexibiliteit Mobiele opslagruimte Vereisten voor opslagcontainers Afstand tot gebouwen ≥ 10 meter geen eisen aan brandwerendheid Afstand tot gebouwen < 10 meter eis 30 minuten aan brandwerendheid Afstand tot gebouwen < 5 meter eis 60 minuten aan brandwerendheid

17 Opslagruimten – centrale binnenopslag Essentiële bouwkundige eisen en brandwerendheid In een inpandige opslagvoorziening mag ten hoogste 2.500 kg verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn en als brandcompartiment een oppervlakte hebben van maximaal 1.000 m2. De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen een opslagvoorziening en een andere ruimte moet tenminste 60 minuten bedragen in beide richtingen. Deuren, ventilatieopeningen, leidingdoorvoeren of rookluiken mogen hier geen afbreuk aan doen.Voor de brandwerendheid moeten de volgende criteria van NEN 6069 worden aangehouden: − ‘R’ voor draagconstructies zowel onder, boven als ten behoeve van de opslag zelf; − ‘REI’ voor dragende wanden en vloeren; − ‘RE’ voor daken; − ‘EI’ voor niet-dragende wanden; − ‘EI1’ voor deuren.Een deur in een constructie met een bepaalde brandwerendheid moet zelfsluitend zijn uitgevoerd. Opvangbakken moeten ondoordringbaar zijn voor de opgeslagen vloeistoffen en gemaakt zijn van onbrandbare materialen. Het opvangvolume van de opvangbak moet tenminste 110% van de grootste opgeslagen verpakking bedragen of 110% van de totaal opgeslagen hoeveelheid verpakkingen zijn, indien dit groter is. Afvoeren, openingen en doorgangen naar lager gelegen kamers, kelders, putten, schachten en kanalen bijv. voor kabels of leidingen moeten worden beschermd tegen het binnendringen van vloeistoffen en hun dampen. Veiligheidskasten – decentrale opslag in werkruimtes De PGS 15 beschrijft veiligheidskasten type 90 volgens EN 14470-1 (opslag van ontvlambare vloeistoffen) en type G90 volgens EN 14470-2 (opslag van gasflessen onder druk) als een adequate opslagoplossing in vergelijking met opslagruimten of magazijngebouwen. Op de volgende pagina vindt u een overzicht van de modelgroepen van de asecos-brandveiligheidsopslagkasten. Het portfolio biedt een breed scala aan opslagoplossingen voor bijna elke toepassing. Ondanks de herkenbare inspanningen om meer duidelijkheid en precisie te bereiken, blijft het onderwerp opslag van gevaarlijke stoffen uitdagend in de steeds vernieuwende PGS 15. Want bedrijven moeten elke wijziging in de specificaties voor de opslag van gevaarlijke stoffen doorvoeren. Dit betekent dat de verantwoordelijken niet alleen moeten controleren of de gebruikte stoffen en producten, hun indelingen of hoeveelheden zijn gewijzigd, maar ook of de tot nu toe gekozen beschermingsmaatregelen en technische voorzieningen voldoen aan de huidige eisen. INFO In The asecos HazMat Guide (Engelstalig) hebben we de meest belangrijke informatie verzameld over veilige opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen. U kunt een gratis exemplaar bestellen via: www.asecos.nl

18 GROTE VERSCHEIDENHEID AAN KASTEN Chemicaliën zijn divers en hebben meestal veel verschillende eigenschappen. Maar of ze nu milieugevaarlijk, gasvormig, giftig of ontvlambaar zijn: als ‘s werelds toonaangevende fabrikant van veiligheidskasten volgens de Europese norm EN 14470-1/-2 heeft asecos de juiste kast voor een veilige en wettelijk conforme opslag. Onze individuele oplossingen worden onder andere gebruikt in de landbouw, onderzoek, industrie en laboratoria. LOGEN- EN ZURENKASTEN zorgen voor een veilige opslag van agressieve, niet-ontvlambare gevaarlijke stoffen in overeenstemming met de voorschriften. Dankzij de resistente speciale platen met melaminecoating is deze modellijn van hoge kwaliteit en duurzaam. VRIJSTAANDE KASTEN van de Q- en S-LINE zijn bewezen allrounders voor de opslag van (zeer) (licht) ontvlambare stoffen. Met deurvergrendelingssysteem, automatische deursluiting (TSA) en bediening met één hand (AGT) bieden deze kasten het grootst mogelijke gebruiksgemak. VEILIGHEIDSKASTEN MET VERTICALE SCHUIFSECTIES zijn ruimtewonders in het laboratorium. Door de grote kastdiepte benutten ze het voorheen lege gebied - analoog aan de zuurkast. De verticale schuifsectie technologie biedt een optimaal overzicht en toegang tot alle opgeslagen gevaarlijke stoffen aan beide zijden. ONDERBOUW-VEILIGHEIDSKASTEN passen perfect onder zuurkasten of werktafels en maken efficiënte en ergonomische werkprocessen mogelijk. Deze kasten zijn ook optimaal geschikt voor afvoersystemen. BATTERIJKASTEN slaan lithium-ion batterijen veilig op en beschermen de omliggende ruimte tegen aantasting door vlammen in geval van een thermal-runaway. Optioneel verkrijgbaar met geïntegreerde oplaadfunctie voor de accu’s. GASFLESSENKASTEN bieden de gebruiker de mogelijkheid om te kiezen tussen gecentraliseerde en gedecentraliseerde gastoevoer in termen van implementatie en kosten.

19 VEILIGHEIDSKAST MET RECIRCULATIEAFZUIGSYSTEEM zijn beschikbaar voor bijna alle gevaarlijke stoffen: ontvlambaar, giftig of zuren en logen. Gemeenschappelijk voor alle modellen is de extractie en filtering van gevaarlijke dampen. COMBINATIE-VEILIGHEIDSKASTEN worden gescheiden door een horizontale of verticale scheidingswand, afhankelijk van de breedte van de kast. Hierdoor ontstaan twee hermetisch gescheiden opbergvakken voor de veilige opslag van zuren en logen en brandbare stoffen in slechts één kast. Een gemeenschappelijke reactie van de verschillende gevaarlijke stoffen is daarmee onmogelijk. MILIEUKASTEN zijn geschikt voor de veilige opslag van milieuschadelijke vloeistoffen en pesticiden in werkruimtes. Door deze uit te rusten met vloeistofdichte bodemopvangbakken wordt het lekken van watervervuilende vloeistoffen voorkomen. VEILIGHEIDSBOX geschikt voor eenvoudige wandmontage boven werkbanken en werkplekken. De veiligheidsbox zorgt voor een veilige opslag van brandbare vloeistoffen, spuitbussen enz. CHEMICALIËNKASTEN voor een veilige opslag van giftige, niet-brandbare gevaarlijke stoffen in werkruimten. De kastmodellen zijn verkrijgbaar in drie breedtes en twee hoogtes, voor een breed scala aan toepassingen. VATENKASTEN zijn de reuzen onder de veiligheidskasten. De kasten kunnen grote containers en vaten van 200 liter opslaan.

Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 voor ontvlambare vloeistoffen V-LINE Q-LINE FX-LINE S-LINE K-LINE XL-LINE UB-LINE Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 en EN 1363-1 voor lithium-ion batterijen ION-LINE Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-2 voor gassen onder druk (G-ULTIMATE-90, G-CLASSIC-30) G-LINE Veiligheidskasten voor niet-ontvlambare vloeistoffen SL-LINE C-LINE E-LINE 20 Inhoud deel 1 | Veiligheidsopslagkasten Gefundeerde vakkennis en nuttige tips over de opslag van, omgang met en afzuiging van gevaarlijke stoffen, rechtstreeks van de experts! De cataloguspagina’s zijn gemarkeerd met dit symbool.

Brandveiligheidsopslagkasten met elektronische verticale schuifsecties voor maximaal gebruiksgemak en toegang tot alle opgeslagen emballages aan beide zijden Vakkennis: brandbare gevaarlijke stoffen pagina 24–31 V-MOVE-90 pagina 32–39 Brandveiligheidsopslagkasten met een robuuste constructie en geïntegreerde transportsokkel voor flexibel intern transport Q-CLASSIC-90 pagina 42–53 Q-CLASSIC-90 Triple Certified pagina 54–55 Q-PEGASUS-90 ONE-TOUCH pagina 56–65 Q-PHOENIX-90 pagina 66–69 Q-CLASSIC-30, Q-DISPLAY-30 pagina 70–79 Q-CLASSIC-30 Triple Certified pagina 80–81 Brandveilighiedsopslagkasten met een recirculatieafzuigsysteem voor het veilig filteren en opslaan van een breed scala aan gevaarlijke stoffen met een flexibele opstelplek FX-CLASSIC-90 pagina 94–95 FX-PEGASUS-90 ONE-TOUCH pagina 96–101 FX-DISPLAY-30 pagina 102–103 Veiligheidskasten als beproefde klassiekers met een grote verscheidenheid aan modellen S-CLASSIC-90 pagina 110–125 S-PEGASUS-90 ONE-TOUCH pagina 122–125 S-CLASSIC-30 pagina 126–127 S-PHOENIX-90 pagina 130–143 S-PHOENIX Vol.2-90 ONE-TOUCH pagina 144–151 Combinatie-veiligheidskasten voor de gecombineerde opslag van brandbare en niet-ontvlambare, agressieve chemicaliën in aparte opslagcompartimenten. K-PHOENIX-90 pagina 160–167 K-PHOENIX Vol. 2-90 ONE-TOUCH pagina 160–167 K-UB-90 pagina 168–171 Brandveiligheidsopslagkasten voor het opslaan van grote emballages en vaten tot 200 liter XL-CLASSIC-90 pagina 174–177 Onderbouw-veiligheidskasten voor ruimtebesparende integratie onder zuurkasten, werkplekken of werkoppervlakken met gevaarlijke stoffen UB-S-90 pagina 182–195 UB-ST-90 pagina 196–201 UB-T-90 pagina 202–213 UB-T-90E pagina 214–221 UB-S-90K pagina 222–223 Lithium-ion batterijen veilig opslaan en opladen Vakkennis: lithium-ion batterijen pagina 228–235 Overzicht ION-LINE pagina 236–237 Veilige opslag, levering en verwijdering van gasflessen onder druk Vakkennis: gassen en gassen onder druk pagina 238–249 G-ULTIMATE-90 pagina 252–261 G-CLASSIC-30 pagina 262–265 G-OD pagina 266–270 G-PG pagina 271 Kasten voor zuren en logen met corrosiebestendige, stevige constructie en gescheiden opslagcompartimenten voor zuren en logen Vakkennis: zuren en logen pagina 274–277 SL-CLASSIC pagina 280–283 SL-CLASSIC-UB pagina 284–288 SLX-CLASSIC pagina 290–293 Kasten voor chemicaliën, de ideale opslag van nietontvlambare chemicaliën en giftige stoffen Vakkennis: acuut toxische stoffen pagina 298–299 CS-CLASSIC pagina 302–309 CS-CLASSIC-MultiRisk pagina 310–313 CX-CLASSIC pagina 314–317 CX-CLASSIC-MultiRisk pagina 318 Milieukasten en kasten voor gewasbeschermingsmiddelen voor de veilige opslag van milieuschadelijke stoffen en pesticiden. E-CLASSIC pagina 320–322 E-CLASSIC-UF pagina 323 E-PSM-UF pagina 324 21 I N H O U D

Afzuiging en filtratie van gevaarlijke stoffen Oplossingen voor bescherming van niet-rokers en bestrijding van luchtverontreiniging Opslag van en omgang met stoffen binnen en buiten Service en onderhoud 22

Vakkennis: afzuiging van gevaarlijke stoffen pagina 326–329 Recirculatiefilter-opzetunits pagina 330–331 Ventilatie-unit pagina 332 Ventilatie-opzetunits pagina 333 Flowbewaking pagina 334 Radiaalventilatoren pagina 335 Werkplekken voor gevaarlijke stoffen pagina 336–369 Radiaalventilatoren pagina 361 Apothekerskast pagina 370–371 Afzuigsystemen pagina 366–369 Opzet-afzuigkasten pagina 372–373 Bronafzuigingen pagina 374–377 Vakkennis: luchtzuivering pagina 378–379 Overzicht luchtreinigers pagina 380–381 Overzicht rookruimte pagina 382–383 Opslagsystemen voor gevaarlijke stoffen vanaf pagina 384 Vakkennis: milieuschadelijke stoffen pagina 404 Opvangbakken van staal pagina 407–419 Opvangbakken van kunststof pagina 420–433 Tapstationen en stellingsystemen pagina 434–445 Opslagdepots voor gevaarlijke stoffen (staal / PE) pagina 446–453 Veiligheidsreservoir pagina 456–465 Opslag en behandeling van gasflessen pagina 468–469 Bescherming en behandeling van het vat pagina 470–473 Pompen pagina 474–475 Verzamelsystemen pagina 476–479 Vatentransport pagina 480–485 Aanrijbeschermingssystemen pagina 486 Bedrijfsuitrusting pagina 487 Lekkagebeheer pagina 488–493 asecos Service vanaf pagina 494 Colofon pagina 504 23

Tegenwoordig worden in de meeste laboratoria en fabrieken ontvlambare gevaarlijke stoffen gebruikt. De veilige en wettelijk conforme opslag van deze gevaarlijke stoffen stelt gebruikers vaak voor grote uitdagingen. Door hun aard dragen ontvlambare vloeistoffen en vaste stoffen gemakkelijk bij tot de verspreiding van een brand en vormen daarom een ​hoog risico voor mens en milieu bij onjuiste opslag. Dampen van brandbare gevaarlijke stoffen kunnen onder bepaalde omstandigheden een explosieve atmosfeer vormen en in combinatie met een ontstekingsbron explosies veroorzaken. De dampen vormen daarom een ​bijzonder risico. In containers met gevaarlijke stoffen die leeg lijken te zijn kan bijv. de resterende inhoud een explosief mengsel vormen. Rechtsgrond / technische regels / informatie ››› . PGS 15: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen ››› Arbeidsomstandighedenwet ››› Arbeidsomstandighedenbesluit (hoofdstuk 4) ››› Arbeidsomstandighedenregeling ››› ATEX 114 en ATEX 153 (opslag van explosiegevaarlijke stoffen en gebruik van apparatuur in explosiegevaarlijke atmosfeer) ››› REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen) ››› ARAB (Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming) ››› CODEX (welzijn op het werk) ››› VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) Definitie Stoffen waarvan de dampen een explosieve atmosfeer kunnen vormen en die bij aanwezigheid van een ontstekingsbron licht ontvlambaar zijn. De indeling van brandbare vloeistoffen volgens de GHS (Globally Harmonised System) en een vergelijkende weergave van de ADR (internationaal wegvervoer gevaarlijke stoffen) en de oude WMS (Wet Milieugevaarlijke Stoffen) vindt u in de volgende grafieken. Gevarenklassen Gevarenklasse / pictogram Gevarencategorie Signaalwoord Gevarenwaarschuwing H-zin Ontvlambare vloeistoffen Categorie 1 Gevaar H 224 Categorie 2 Gevaar H 225 Categorie 3 Opgelet H 226 Vlampunt Vlampunt 60° 35° 23° 0° 0° 21° 55° WMS oud °C °C 93° 60° 23° °C °C ./. (oude VbF A III) 55 °C < Fp ≤ 100 °C ontvlambaar R10 licht ontvlambaar R11 Kookpunt > 35 °C zeer licht ontvambaar R12 Kookpunt ≤ 35 °C GHS Categorie 4: brandbaar in GHS niet voorzien! Vlampunt > 35 °C Verdere brandbaarheid controleren Categorie 3: ontvlambaar (H226) Categorie 2: licht ontvlambaar (H225) Kookpunt > 35 °C Categorie 1: zeer licht ontvlambaar (H224) Kookpunt ≤ 35 °C OPGELET GEVAAR Uiterst ontvlambaar Licht ontvlambaar GEEN SYMBOOL ADR Categorie 4: brandbaar Verpakkingsgroep VG III VG II Kookpunt > 35 °C VG II Kookpunt ≤ 35 °C (Gasoliën, diesel en lichte stookolie Fp = 55-75 °C kunnen worden beschouwd als categorie 3 voor vervoer.) Classificatie, markering en kenmerken van ontvlambare vloeistoffen RISICO’S EN GEVAREN 24 Ontvlambare gevaarlijke stoffen

Vlampunt De classificatie en markering van ontvlambare vloeistoffen is gebaseerd op het vlampunt van de vloeistof. Definitie vlampunt Temperatuur waarbij zoveel dampen uit een vloeistof ontsnappen dat met de omgevingslucht een ontvlambaar damp-luchtmengsel wordt gevormd (EN 1127-1). Definitie explosiegrenzen De onderste explosiegrens (LEL) en bovenste explosiegrens (UEL) omsluiten de grenzen van het explosiegebied. Definitie ontstekingstemperatuur De ontstekingstemperatuur (van een brandbaar gas of een brandbare vloeistof) is de laagste temperatuur van een heet oppervlak bepaald onder gespecificeerde testomstandigheden waarbij ontbranding van een brandbare stof als gas-luchtmengsel of damp-luchtmengsel plaatsvindt. De verbrandingsdriehoek Een brand kan alleen ontstaan ​als in tijd en ruimte in de juiste mengverhouding aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan: brandbare stof ontstekingsbron zuurstof Voorbeelden van vlampunten van ontvlambare vloeistoffen Stof Vlampunt °C Ether (diethylether) -40 °C Petroleumether / lichte benzine < -20 °C Benzine < -20 °C Diesel / stookolie / gasolie > 55 °C Petroleum / terpentijn / kerosine 30-40 °C Ethanol 12 °C Propanol 12 °C Aceton < -20 °C MEK (Butanon) -1 °C 0 % 100 % BOVENSTE EXPLOSIEGRENS (UEL) ONDERSTE EXPLOSIEGRENS (LEL) VET MENGSEL niet explosief EXPLOSIEF MENGSEL MAGER MENGSEL niet brandbaar, niet explosief ONTSTEKINGSBRON: mechanische vonk elektrische vonk chemische reactie statische oplading heet oppervlak open vlam BRANDBARE STOF: gas vloeistof vaste stof ZUURSTOF voorwaarde mengverhouding ZUURSTOF ONTSTEKINGSBRON BRANDBARE STOF EX °C Temperatuur van de vloeistof boven het vlampunt Temperatuur van de vloeistof onder het vlampunt “Mager mengsel” ONTVLAMBAAR DAMP-LUCHTMENGSEL VLAMPUNT 60° 23° 0° 25

26 Ontvlambare gevaarlijke stoffen Wat is het doel van het opslaan van ontvlambare gevaarlijke stoffen in brandveiligheidsopslagkasten? Door gevaarlijke stoffen op te slaan in brandveiligheidsopslagkasten met een gedefinieerde brandwerendheid wordt voldaan aan de basisveiligheidseisen voor minimalisering van de brandbelasting volgens de PGS 15 (Nederland) en de ARAB, Codex en Vlarem (België). Brandveiligheidsopslagkasten moeten zodanig zijn ontworpen, opgesteld, bediend en onderhouden dat de veiligheid van werknemers en derden gegarandeerd is, in het bijzonder tegen gevaren veroorzaakt door brand of explosie. Wat zijn de voordelen van de opslag in brandveiligheidsopslagkasten? Brandveiligheidsopslagkasten met een brandwerendheid van 90 minuten worden beschouwd als een apart brandcompartiment. Opslag in deze brandveiligheidsopslagkasten biedt daarom de volgende voordelen: ››› er wordt voldaan aan de brand- en explosiebeveiligingseisen. het gebruik van brandveiligheidsopslagkasten wordt ook aanbevolen voor kleine hoeveelheden brandbare vloeistoffen! ››› opstelling in werkruimten is toegestaan. ››› vermindering van het interne transport van gevaarlijke stoffen en de bijbehorende risico's. ››› een opstelling in gangen na overleg met de plaatselijke brandweer met inachtneming van de vluchtroutebreedte is in principe mogelijk. Welke soorten brandveiligheidsopslagkasten zijn er? Er zijn drie soorten brandveiligheidsopslagkasten: 1. brandwerende opslagkasten voor brandbare vloeistoffen: brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 voor de opslag van brandbare vloeistoffen, brandbare vaste gevaarlijke stoffen, gaspatronen onder druk en aerosolverpakkingen. 2. brandwerende opslagkasten voor gasflessen: brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-2 voor het opslagen van gasflessen onder druk en gaspatronen onder druk en aerosolverpakkingen. Meer informatie vindt u in het betreffende hoofdstuk vanaf pagina 238. 3. brandwerende opslagkasten voor lithium-ion batterijen: brandveiligheidsopslagkasten, momenteel zonder normatieve referentie, voor opslag en opladen van lithium-ion batterijen. Meer informatie vindt u in het betreffende hoofdstuk vanaf pagina 228. Hoe worden brandveiligheidsopslagkasten geclassificeerd? Brandveiligheidsopslagkasten worden volgens hun brandwerendheid in een brandkamertest als volgt geclassificeerd: VERANTWOORDE OPSLAG IN BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN Type brandveiligheidsopslagkast Gemeten tijd voor de temperatuurstijging in de brandkamertest Brandveiligheidsopslagkast voor ontvlambare vloeistoffen* EN 14470-2 Brandveiligheidsopslagkast voor gecomprimeerde gasflessen** EN 14470-2 Brandveiligheidsopslagkast voor lithium-ion batterijen*** 15 min type 15 - - 30 min type 30 G 30 - 60 min type 60 G 60 - 90 min type 90 G 90 90 * Ontvlambare vloeistoffen: tijd gemeten voor de temperatuurstijging met 180 K, gemeten in de kast ** Gasflessen onder druk: tijd gemeten voor de temperatuurstijging met 50 K, gemeten aan het oppervlak van de gasflesafsluiter *** Lithium-ion batterijen: gecontroleerd op basis van EN 1363, EN 14470-1 Stand van de techniek Brandveiligheidsopslagkasten met een gecertificeerde brandwerendheid van 90 minuten zijn volgens de stand van de techniek. Hierdoor worden ze beschouwd als een aparte brand- of opslagcompartimenten.

Hoe kan de brandwerendheid van brandveiligheidsopslagkasten worden herkend en welke andere kenmerken zijn er? De aanduiding van de brandwerendheid in minuten moet op de voorzijde van de de brandveiligheidsopslagkast worden bevestigd. Deze is te herkennen aan het nummer op de sticker (bijvoorbeeld 90 of 30). Daarnaast zijn de volgende waarschuwings- en verbodssymbolen vereist: ››› verbodsbord P003 “Geen open vlam; vuur, open ontstekingsbronnen en roken verboden” ››› waarschuwingsbord W021 "Waarschuwing voor ontvlambare stoffen” Welke technische veiligheidseisen moeten in acht worden genomen bij het plaatsen van brandveiligheidsopslagkasten voor brandbare vloeistoffen met de verschillende brandweerstandsklassen? Aan de technische veiligheidseisen voor de eigenschappen van brandveiligheidsopslagkasten voor brandbare vloeistoffen wordt geacht te zijn voldaan indien deze een brandwerendheid hebben van minimaal 90 minuten en voldoen aan de overige eisen van EN 14470-1. Ze kunnen in onbeperkte aantallen worden ingesteld. De brandwerendheid kan minder zijn, maar ten minste 30 minuten (type 30) als ››› er slechts één is kast opgesteld in een brandcompartiment (bij grotere afdelingen maximaal één kast per 100 m²) of ››› er maximaal 150 kg/ltr. aan gevaarlijke stoffen in de brandveiligheidsopslagkast opgeslagen wordt. In principe moet er gestreefd worden naar opslag van gevaarlijke stoffen in brandveiligheidsopslagkasten met een brandwerendheid van 90 minuten (stand der techniek). Wat zijn de verboden voor het samen opslaan van brandbare vloeistoffen in brandveiligheidsopslagkasten? Een verbod voor het samen opslaan volgens PGS 15 geldt alleen als er sprake is van onverenigbare combinaties (stoffen die met elkaar kunnen reageren). Indien in een brandveiligheidsopslagkast meerdere gevarenklassen worden opgeslagen, is het aan te raden per opslagniveau één en dezelfde gevarenklasse op te slaan met een eigen opvangbak met voldoende opvangcapaciteit. Brandbare vloeistoffen mogen in brandveiligheidsopslagkasten niet samen opgeslagen worden met: ››› gevaarlijke stoffen die brand kunnen veroorzaken (bijv. pyrofore stoffen of zelfontledende gevaarlijke stoffen) ››› gecomprimeerde gasflessen ››› lithium-ion batterijen Ook is het aan te raden minerale zuren en logen niet in een brandveiligheidsopslagkast op te slaan vanwege het risico op corrosie, maar in een aparte zuur- of loogkast. Giftige en zeer giftige stoffen die niet brandbaar zijn, moeten achter slot en grendel worden bewaard in een aparte chemicaliënkast. Passende producten vindt u in het betreffende hoofdstuk vanaf pagina 274. 27

MOETEN BRANDVEILIGHEIDSOPSLAGKASTEN VOLGENS EN 14470-1 MECHANISCH GEVENTILEERD WORDEN? Brandveiligheidsopslagkasten volgens EN 14470-1 moeten, maar hoeven niet per se, te worden aangesloten op mechanische ventilatie. Bij brandveiligheidsopslagkasten die mechanisch niet geventileerd zijn, moeten alternatieve maatregelen worden genomen die een vergelijkbare explosiebeveiliging en gezondheidsbescherming voor werknemers waarborgen. Mechanische ventilatie wordt aanbevolen als preventieve maatregel om het ontstaan van een gevaarlijke, explosieve atmosfeer te voorkomen en moet ook worden gebruikt in het belang van de gezondheidsbescherming als er geuroverlast is. UW VOORDELEN: ››› Geen gezondheidsrisico’s voor medewerkers ››› Geen EX-zone in en rond de brandveiligheidsopslagkast nodig ››› Grenswaarden voor de werkplek (GSW) worden veilig nageleefd OPGELET! De onderste explosiegrens van een stof is vele malen hoger dan de grenswaarde op de werkplek van een stof. Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie en houd u veilig aan beide grenswaarden. 1 2 Oplosmiddel Vlampunt Fp °C Dampdruk p 20°C mbar/hPa Onderste explosiegrens LEL (1 VOL-% = 10.000 ppm) Grenswaarde voor de werkplek GSW Ether (diethylether) -40°C 587 mbar 1,7 Vol-% = 17.000 ppm 308 mg/m3 Heptaan C7H16 -4°C 48 mbar 1,1 Vol-% = 11.000 ppm 1200 mg/m3 Aceton C3H6O < -20°C 233 mbar 2,5 Vol-% = 25.000 ppm 1210 mg/m3 Ethanol C2H5OH 12°C 59 mbar 3,1 Vol-% = 31.000 ppm 260 mg/m3 Met hun speciale ontwerp zijn asecos-brandveiligheidsopslagkasten voorbereid voor aansluiting (ø 75) en bediening van een mechanische ventilatie. Door de luchttoevoer in het bovenste (1) en de luchtafvoer in het onderste gedeelte van de kast (2) worden schadelijke dampen met succes geëlimineerd. De dampen van gevaarlijke stoffen worden via het kastplafond in de mechanische luchtafvoer geleid. Dit kan in de vorm van een luchtafvoersysteem ter plaatse (de luchtafvoer wordt naar een veilige buitenlocatie geleid) of via recirculatieluchtfiltermodules. 28 Ontvlambare gevaarlijke stoffen

Mechanische ventilatie van brandveiligheidsopslagkasten is mogelijk door: ››› aansluiting op een apart luchtafvoerkanaal, dat op een veilige plaats naar buiten moet worden geleid ››› integratie in een bestaand luchtafvoersysteem Los daarvan kunnen de volgende producten worden gebruikt: ››› Recirculatiefilter-opzetunits (UFA) ››› Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem voor de opslag van gevaarlijke stoffen met verschillende eigenschappen Voor alle oplossingen moet de lucht minimaal 10 keer per uur worden ververst. Bij gebruik van recirculatiefilter-opzetunits of recirculatieafzuigsystemen hebben praktijktesten aangetoond dat branden in de adsorptiefilters – zoals we ze kennen van grote industriële installaties – bij het gebruik van brandveiligheidsopslagkasten niet kunnen optreden als de recirculatiefilter-opzetunit op een brandveiligheidsopslagkast is uitgerust met een continu actieve flowbewaking. Bepaalde gevaarlijke stoffen mogen alleen worden opgeslagen in mechanisch geventileerde brandveiligheidsopslagkasten met een brandwerendheid van minimaal 90 minuten. Dit zijn ontvlambare stoffen gemarkeerd met H224 en stoffen met een ontstekingstemperatuur onder 200 °C (bijv. diethylether of koolstofdisulfide). Ook in gebruik genomen gaspatronen mogen alleen in mechanisch geventileerde brandveiligheidsopslagkasten worden bewaard. Brandveiligheidsopslagkasten zonder mechanische ventilatie beschermen de opgeslagen goederen bij brand tegen ontoelaatbare verhitting en tegen ontsteking van eventueel voorkomende explosieve mengsels. Er mogen zich geen ontstekingsbronnen in de brandveiligheidsopslagkast bevinden. Als dit niet kan worden uitgesloten, moeten, afhankelijk van de risicobeoordeling, maatregelen worden genomen om ontstekingsbronnen te vermijden, in ieder geval volgens zone 2 volgens ATEX 153. De kasten moeten worden geaard via potentiaalvereffening. In de brandveiligheidsopslagkast voor brandbare vloeistoffen moet daarom de volgende zone-indeling worden uitgevoerd: In de operationele praktijk dienen genoemde randvoorwaarden verwaarloosbaar te zijn, waardoor voor geventileerde brandveiligheidsopslagkasten geen zoneclassificatie en dus ook geen explosieveiligheidsdocument nodig is. Recirculatiefilter- opzetunits vanaf pagina 330 Opslagkasten met recirculatieafzuigsysteem vanaf pagina 88 Mechanische ventilatie: Luchtafvoersysteem of recirculatiefilter-opzetunit (UFA) Natuurlijke ventilatie: GEEN ZONE Voorwaarden: emballage gesloten niet vullen in de kast geen bevochtiging Indien nee: ZONE 2 ZONE 2 Voorwaarden: emballage gesloten niet vullen in de kast geen bevochtiging Indien nee: ZONE 1 binnenin ZONE 2 buiten r = 2,5m | h = 0,5 m Gezondheidsbescherming door naleving van grenswaarden op de werkplek moet bij het omgaan met gevaarlijke stoffen altijd worden gegarandeerd. In de werkplek voor gevaarlijke stoffen kunnen gevaarlijke substanties veilig worden gevuld en verwerkt. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Werkplekken voor gevaarlijke stoffen” vanaf pagina 336. 29

Mogen vulwerkzaamheden op/in een brandveiligheidsopslagkast worden uitgevoerd? In principe niet. Hierbij wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van zuurkasten of werkplekken voor gevaarlijke stoffen. Van het basisverbod kan alleen worden afgeweken als het werkzaamheden betreft ten behoeve van monstername of ter bestrijding van een lekkage of calamiteit. Ompakwerkzaamheden mogen slechts plaatsvinden indien de primaire verpakking niet wordt geopend. Welke goedkeuringsdocumenten voor een brandveiligheidsopslagkast moet de fabrikant hebben? Om de noodzakelijke rechtszekerheid voor de werking van brandveiligheidsopslagkasten op grond van de geldende regelgeving (PGS 15, ARAB, Codex, Vlarem) te waarborgen, dient een normconforme brandveiligheidsopslagkast te beschikken over de volgende goedkeuringsdocumenten: ››› brandtestrapport van een onafhankelijk materiaalkeuringsinstituut om de brandwerendheid aan te tonen ››› GS-certificaat als bewijs van overeenstemming met ProdSG §21 lid 1 op basis van ZLS EK5/AK4 en bewijs van overeenstemming volgens EN 16121 en EN 16122 (vereisten en testmethoden voor veiligheid, sterkte, duurzaamheid en stabiliteit) ››› EG-verklaring van overeenstemming als bewijs van overeenstemming met productrelevante EU-richtlijnen en nationale normen Het kan iedereen overkomen – er dreigen veel verschillende gevaren bij de omgang met gevaarlijke stoffen! Het gebruik van gevaarlijke en brandbare materialen maakt deel uit van de dagelijkse routine in de meeste laboratoria en industrieën en is onvermijdelijk. Wat bij de dagelijkse omgang vaak snel vergeten wordt: de onjuiste opslag van dergelijke materialen brengt mensen, het milieu en eigendommen in gevaar. Lees meer over de veilige opslag van gevaarlijke stoffen in onze (engelstalige) “HazMat Guide”. U kunt het bestellen op onze website: www.asecos.com/catalogues EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh. II A EG-Konformitätserklärung Wir asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz Weiherfeldsiedlung 16-18 D-63584 Gründau Erklären hiermit, dass die nachstehend bezeichneten Produkte Bezeichnung Sicherheitsschränke Modelllinie Q-Line Q90.195.060/.090/.120(.FM/.MV/.MM/.WDC/.MV.WDC/.FD) in Übereinstimmung mit den untenstehenden Richtlinien entwickelt, gefertigt und in Verkehr gebracht werden: 2006/42/EG Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG 2014/34/EU Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen Angewandte harmonisierte Normen, insbesondere: EN ISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen Allgemeine Gestaltungsleitsätze Risikobeurteilung und Risikominderung Angewandte nationale Normen, Vorschriften und Regeln, insbesondere: DIN EN 14470-1:2004 Feuerwiderstandsfähige Lagerschränke – Teil 1: Sicherheitsschränke für brennbare Flüssigkeiten DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention – VBG Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) Vorschrift (Ausgabe 01/2010; 10/2014) DGUV Regel 108-007 Berufsgenossenschaftliche Regel für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Lagereinrichtungen und -geräte – Kennzeichnung/Dokumentation Kennzeichnung CEXII 2G T6 Technische Dokumentation Beim Hersteller hinterlegt Betriebsanleitung Dem Gerät beigefügt Dokumentationsbevollmächtigter asecos GmbH Dipl.-Ing. Norbert Holscher Weiherfeldsiedlung 16-18 63584 Gründau Ausstellungsort/-datum Gründau, 06.2018 Michael Schrems Geschäftsführender Gesellschafter 30 Ontvlambare gevaarlijke stoffen

RkJQdWJsaXNoZXIy NzIzNDY=