academy video portal

asecos academy videoportal visar förklaringar till olika funktioner hos Brandsäkra kemikalieskåp, och här diskuteras även andra allmänna frågor runt förvaring av brandfarliga ämnen med hjälp av korta klipp.

Klicka på bilden eller titta på vår YouTube-kanal här för att spela upp filmerna på vår academy-spellista.

Filmerna finns i följande lista:

asecos academy videoportal
öppna/stäng allt
 • Praxistest: Olika typer av Brandsäkra kemikalieskåp och hur de uppträder i händelse av brand

  Praxistest: Olika typer av Brandsäkra kemikalieskåp och hur de uppträder i händelse av brand

  Vilka typer av Brandsäkra kemikalieskåp finns det för antändliga vätskor?

  Och hur uppträder de i händelse av brand?

  Lär dig mer om de olika skåptyperna och deras egenskaper i vår testvideo.

  > Till filmen

 • asecos – eftersom det faktiskt kan hända!

  asecos – eftersom det faktiskt kan hända!

  Videon ger en tankeväckande bild av de svåra konsekvenser som kan orsakas av felaktig förvaring av antändliga vätskor. En liten vårdslös gest av en laboratoriemedarbetare kan orsaka en brand. Om ämnen lagras på fel sätt kan branden spridas snabbt och orsaka mycket snabba brandförlopp och explosioner.

  Videon använder detta exemple för att visa hur köpet av ett typ 90 Brandsäkra kemikalieskåp samt korrekt förvaring av brandfarliga ämnen förhindrar detta olyckliga förlopp.

  > Till videon

 • Säkerhetsfunktiioner hos ett Brandsäkra kemikalieskåp typ 90 enligt EN 14470-1

  Säkerhetsfunktiioner hos ett Brandsäkra kemikalieskåp typ 90 enligt EN 14470-1

  Videon visar säkerhetsegenskaperna hos ett brandresistent asecos typ 90 Brandsäkra kemikalieskåp, som har testats enligt europeisk standard EN 14470-1: De smältproppar som är inbyggda i skåpet utlöser automatisk stängning av draglådor, dörrar och utblåsluftventiler i händelse av brand. Alla förband är säkrade med svälltätningar, and och särskilda, brandresistenta plattor förhindrar kritiska temperaturökningar i skåpet.

  Skåpet för brandfarliga ämnen exponseras direkt för brand i mer än 90 minuter. Trots den extrema exponeringen för temperaturer över 1000°C, förblir behållarna invändigt i skåpet oskadda.

  > Till videon

 • Leverans av Brandsäkra kemikalieskåp

  Leverans av Brandsäkra kemikalieskåp

  I den här filmen visar vi allt man behöver tänka på när ett Brandsäkra kemikalieskåp levereras.

  Inte ens tuffa leveransförhållanden, t.ex. till byggarbetsplatser, är något problem för våra erfarna leveransexporter - med rätt utrustning kan leveransteamet klara även de knepigaste leveranssituationer.

  > Till videon

 • Uppackning och uppställning av ett Brandsäkra kemikalieskåp

  Uppackning och uppställning av ett Brandsäkra kemikalieskåp

  Hur packar jag upp mitt Brandsäkra kemikalieskåp på rätt sätt, och hur ställer jag upp det?

  Instruktioner för uppackning av levererade Brandsäkra kemikalieskåp från asecos beroende på emballagetyp:
  – Skåp med transportbas och kraftigt emballage
  – Skåp med transportbas och medelkraftigt emballage
  – Skåp utan transportbas och kraftigt emballage
  – Skåp utan transportbas och medelkraftigt emballage

  > Klicka här för att se instruktionsvideon!

 • asecos experimentella föreläsningar

  asecos experimentella föreläsningar

  Våra seminarier leder till medvetenhet om de faror som kan uppstå vid felaktig förvaring av brandfarliga ämnen.

  Som en del av de spännande live-experimenten - på säkert avstånd - visar vi snabba brandförlopp, explosioner och kemiska reaktioner.

  Våra experter ger en spännande, informativ introduktion till erforderlig bakgrundskunskap, säkerhets- och preventionsåtgärder och visar hur antändliga gaser och vätskor uppför sig.

  > Till videon

 • Läckande behållare i Brandsäkra kemikalieskåp: eliminering av läckage

  Läckande behållare i Brandsäkra kemikalieskåp

  Läckande behållare i Brandsäkra kemikalieskåp?

  Den här filmen visar vad du bör göra vid ett läckage: Den prototypprovade uppsamlingsbrickan (TÜVStawaR) på skåpets botten, som också kan användas för förvaring i kombination med en perforerad platta, har hög uppsamlingskapacitet för att fånga upp läckor på ett säkert sätt.

  > Klicka här för att se instruktionsvideon

 • Förflyttning av ett Brandsäkra kemikalieskåp på plats

  Förflyttning av ett Brandsäkra kemikalieskåp på plats

  Hur gör man för att flytta ett Brandsäkra kemikalieskåp på plats?

  Följande exempelvideo med ett Brandsäkra kemikalieskåp i Q-LINE med integrerad transportbas visar att detta kan göras både enkelt och säkert.

  > Klicka här för att se instruktionsvideon

 • Brandsäkra kemikalieskåp typ 90 efter en brand

  Brandsäkra kemikalieskåp typ 90 efter en brand

  Säkerhet som har prövats i praxis med typ 90 asecos Brandsäkra kemikalieskåp – även i händelse av brand:

  Videon visar att den extrema hettan i en brand inte når fram till de brandfarliga ämnen inuti Brandsäkra kemikalieskåpet (brandmotstånd i 90 minuter) och att de enskilda behållarna med brandfarliga ämnen kan tas ut ur skåpet efter branden.

  > Till filmen

 • Återcirkulerande luftfiltersystem med frånluftsövervakning för skåp med brandfarliga ämnen

  Återcirkulerande luftfiltersystem med frånluftsövervakning för skåp med brandfarliga ämnen

  När är ett återcirkulerande luftfiltersystem med frånluftsövervakning den bästa lösningen för skåp för brandfarliga ämnen? Och hur fungerar ett sådant system?

  Videon visar när detta är den rätta lösningen – t.ex. om det lokala extraktionssystemet belastas extremt mycket eller om strukturella förhllanden förhindrar anslutning till lokalt extraktionssystem. Den visar också ett funktionsdiagram över hur cirkulationsfiltret fungerar och hur 99.99% av lösningsmedelsångorna som släpps ut i arbetsmiljön kvarhålls i filtret.

  > Till filmen

 • Brandsäkra kemikalieskåp med återcirkulerande luftfilterteknologi

  Multifunktionella, återcirkulerande luftfilter för förvaringsskåp medger gemensam förvaring av de flesta brandfarliga material i ett och samma skåp. Hälsoskadliga ångor extraheras och filtreras samtidigt.

  Videon visar den tekniska funktionaliteten och de tillämpningar som ett förvaringsskåp för återcirkulerande luftfilter skalll användas i.

  > Till filmen

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält