Brandmedvetenhetskurs för säker förvaring av brandfarliga material

Med praxisinriktade och realistiska utbildningsprogram gör experterna åhörarna medvetna om de faror som förknippas med hantering av brandfarliga material.

Se hur antändliga vätskor beter sig, lär dig om de olika tändkällorna och se hur du kan göra för att skydda dig och förebygga bränder - eftersom kunskap fortfarande är bästa sättet att skapa en hög säkerhetsnivå på arbetet.

3 standardmoduler & 1 special

Modul 1

 • Omfattar ett besök av en asecos-expert i dina lokaler
 • Presentation av vår film "Fire awareness training". Filmen visar fängslande experiment och beskriver de dolda faror som finns vid felaktig förvaring av brandfarliga material
 • Sedan ger experten viktig bakgrundsinformation om lagar, om förordningen för farliga ämnen, EN 14470-1, EN 14470-2 etc.
 • Om så önskas, kan en inspektionsrunda arrangeras efter presentationen och du får rådgivning direkt på plats

Tidslängd: ca 2 h
Kostnad: vid begäran


Modul 2
 • Inkluderar en brandmedvetenhetskurs ”live” i dina lokaler
 • Här lämnas viktig bakgrundsinformation om lagar, föreskrifter om farliga ämnen, EN 14470-1, EN 14470-2
 • Brandmedvetenhetsföredraget hålls med en PowerPoint-presentation, och utbildnings- och instruktionsmaterial från asecos ingår

Tidslängd: ca 2 h
Kostnad: vid begäran


Modul 3

 • Omfattar en brandmedvetenhetskurs ”live” i dina lokaler med fängslande tester och demonstrationer
 • Vi informerar om lagstiftning, bestämmelser samt EN 14470-1 och EN 14470-2
 • asecos-bilen visar upp våra produkter och man kan titta och känna på dem på plats
 • Föredraget hålls med en PowerPoint-presentation, och utbildnings- och instruktionsmaterial från asecos ingår

Tidslängd: 1 dag
Kostnad: vid begäran

asecos brandmedvetenhet på branschmässa

asecos brandmedvetenhet på branschmässa

Se videon som visar ett utdrag ur kursen om säkerhetsmedvetenhet

Se videon som visar ett utdrag ur kursen om säkerhetsmedvetenhet

Utbildning i brandmedvetenhet

Se hur antändliga vätskor beter sig, lär dig om de olika tändkällorna och se hur du kan göra för att skydda dig och förebygga bränder

 


Kontakta oss på academy@asecos.com eller använd vårt kontaktformulär. Vi ger dig detaljerad rådgivning och sammanställer en anpassad offert för dig.

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält