Informacje o ochronie danych

Ochrona Państwa danych jest dla nas ważna.

Spółka asecos GmbH traktuje ochronę Państwa danych osobowych bardzo poważnie. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych jest częścią naszej oferty usługowej, ponieważ naszym celem jest oferowanie przyjaznych użytkownikowi i ukierunkowanych na klienta produktów i usług.

Dane osobowe oznaczają wszystkie dane, za których pomocą można Państwa osobiście zidentyfikować (np. imię i nazwisko, adres, e-mail, numer telefonu itp.). Gromadzenie danych osobowych na naszych stronach zawsze odbywa się dobrowolnie.

Podstawy prawne ochrony danych są określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz w niemieckiej ustawie o telemediach (TMG). Poniższe regulacje informują o rodzaju, zakresie, celu gromadzenia, wykorzystywaniu i przetwarzaniu danych osobowych przez dostawcę usług:

asecos GmbH
Bezpieczeństwo i ochrona środowiska
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau

Telefon: +49 6051 9220-0
E-mail: info@asecos.com

Zwracamy uwagę, że przesyłanie danych przez internet (np. podczas komunikacji e-mailowej) może zawierać luki w bezpieczeństwie. Nie można zapewnić całkowitej ochrony danych przed dostępem ze strony stron trzecich.


Zarządzaj ustawieniami prywatności:

Call Consent Manager (zmiana ustawień)

Zresetuj program Consent Manager (usuń ustawienia)

 Zasady prywatności

Wersja informacji o ochronie danych: maj 2018 r.

Otwórz/zamknij wszystko
 • Informacja prawna

  Spółka asecos GmbH nieustannie sprawdza i aktualizuje informacje na swoich stronach internetowych. Pomimo zachowania wszelkiej staranności dane mogą w międzyczasie ulec zmianie. W związku z tym spółka asecos GmbH nie może wziąć odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych informacji ani nie może zagwarantować powyższego.

  To samo dotyczy również wszystkich innych stron internetowych, do których prowadzi hiperłącze. Spółka asecos GmbH nie odpowiada za treść stron internetowych, do których prowadzi takie hiperłącze. Ponadto spółka asecos GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania udostępnionych informacji.

  Treść i struktura stron internetowych spółki asecos GmbH są chronione prawem autorskim. Powielanie informacji lub danych, a w szczególności wykorzystywanie tekstów, fragmentów tekstów lub materiałów ilustracyjnych wymaga uprzedniej zgody spółki asecos GmbH.

 • Pliki cookie – informacje, które są automatycznie umieszczane na komputerze klienta

  Częściowo wykorzystujemy tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają żadnych szkód na komputerze użytkownika ani nie zawierają żadnych wirusów. Pliki cookie służą do tego, abyśmy mogli tworzyć bardziej przyjazną użytkownikowi, skuteczniejszą i bezpieczniejszą ofertę. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę użytkownika.

  Większość wykorzystywanych przez nas plików cookie to tzw. sesyjne pliki cookie. Nasz system CMS „Dia.Log” wykorzystuje standardowy sesyjny plik cookie PHP (PHPSESSID), który zostaje automatycznie usunięty wraz z zamknięciem przeglądarki.

  Pozostałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika, aż zostaną usunięte. Te pliki cookie umożliwiają nam ponowne rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

  Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o umieszczeniu plików cookie oraz aby zezwalać na umieszczenie plików cookie w pojedynczych przypadkach, które wykluczają akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywują automatyczne usunięcie plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

  Pliki cookie, które są niezbędne do prowadzenia komunikacji elektronicznej lub do udostępnienia określonych, żądanych przez użytkownika funkcji, są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie do celów technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego udostępnienia swoich usług. Jeśli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizowania zachowań użytkownika w internecie), są one osobno omówione w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 • Jakie dane użytkownika są rejestrowane i do czego spółka asecos GmbH wykorzystuje te dane?

  Zasadniczo użytkownik może odwiedzać nasze strony internetowe, nie przekazując nam przy tym swoich danych osobowych. Określone usługi oferowane na naszej stronie internetowej (np. formularz zapytania) wymagają jednak od użytkownika podania swoich danych osobowych. Dane te nazywa się danymi dotyczącymi stanu.

  W miarę możliwości pozwalamy naszym użytkownikom na samodzielne decydowanie o tym, czy chcą przekazać nam swoje dane. Jednak częściowo dane są również gromadzone automatycznie. W ten sposób komputer użytkownika przekazuje nam automatycznie określone informacje, gdy korzysta z naszej strony internetowej. Dane te nazywa się danymi dotyczącymi użytkowania.

  Aby zapewnić jak najbardziej przejrzyste obchodzenie się z danymi użytkownika, w następnej sekcji stosujemy rozróżnienie między danymi dotyczącymi użytkowania i danymi dotyczącymi stanu.


  Dane dotyczące użytkowania

  Dane dotyczące użytkowania oznaczają dane, które analizujemy i zapisujemy w sposób zanonimizowany i pseudonimizowany w ramach zdefiniowanych prawnie. Są to przede wszystkim dane techniczne, które częściowo są pozyskiwane anonimowo. Dostawca naszej strony internetowej gromadzi i zapisuje automatycznie informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika przekazuje nam automatycznie. Są to:

  • rodzaj i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • strona internetowa, z której użytkownik nas odwiedza (adres URL strony przekierowującej)
  • strona internetowa, którą użytkownik odwiedza
  • data i godzina dostępu
  • adres protokołu internetowego (IP) użytkownika.

  Te dane techniczne analizujemy anonimowo oraz wyłącznie w celach statystycznych, aby móc stale optymalizować naszą obecność w internecie, płynnie udostępniać naszą stronę internetową i dalej uatrakcyjniać nasze oferty internetowe. Ponadto chcemy zwiększyć przyjazność dla użytkownika.

  Dane te są zapisywane w systemach oddzielnie od innych danych osobowych. Nie ma możliwości odniesienia tych danych do konkretnych osób.

  Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.


  Dane osobowe

  Dane dotyczące stanu są to dane, które gromadzimy i wykorzystujemy za zgodą użytkownika do celów świadczenia żądanych usług, przetwarzania zleceń użytkownika oraz udzielania odpowiedzi na indywidualne zapytania kontaktowe użytkownika. Oprócz tego wykorzystujemy zgromadzone dane na przykład do poprawy naszych produktów i usług oraz do przesyłania materiałów informacyjnych i wysyłki zamówionych towarów.

  Dane, które są generowane z zapytań e-mailowych przesłanych na adres e-mail info@asecos.com oraz z formularzy online, są rejestrowane w systemie CRM firmy asecos. Oprócz tego dane z formularzy internetowych są przechowywane w plikach CSV oraz na serwerze internetowym. Handlowiec nawiązuje kontakt (telefoniczny lub e-mailowy) z osobą, aby wypytać o jej zainteresowanie. Jeśli dana osoba wykazuje zainteresowanie ofertą, dane są przekazywane do bazy klientów ERP na potrzeby sporządzenia oferty.

  Dane osobowe przechowujemy u siebie na potrzeby rozpatrzenia zapytania oraz na wypadek dodatkowych pytań do czasu ich usunięcia, czyli:

  • aż użytkownik zażąda ich usunięcia;
  • aż użytkownik wycofa swoją zgodę na ich przechowywanie;
  • po upływie obowiązków w zakresie przechowywania określonych w prawie handlowym lub podatkowym albo
  • przez 6 miesięcy po ustaniu celu przechowywania.

  W następnej sekcji szczegółowo wyjaśniamy, gdzie na stronie internetowej zbierane są dane osobowe.

   


  Formularz kontaktowy / formularz zapytania

  W różnych miejscach na naszej stronie internetowej użytkownik ma możliwość nawiązania z nami kontaktu za pośrednictwem formularzy online. Podczas nawiązywania tego rodzaju kontaktu pobierane są poniżej wymienione dane obowiązkowe. Obowiązkowe pola są specjalnie oznaczone i zapewniają nawiązanie kontaktu z użytkownikiem:

  • cel zapytania (zapytanie ofertowe, doradztwo fachowe, zapytanie dotyczące produktu, wysyłka newslettera)
  • zwrot grzecznościowy
  • nazwisko
  • imię
  • adres firmowy: nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miejscowość
  • adres e-mail

  Wszystkie inne informacje dotyczące osoby użytkownika są dobrowolne.

  Pozyskane przez nas dane osobowe zostają zapisane i są wykorzystywane wyłącznie do celu, do którego zostały nam powierzone przez użytkownika, lub zgodnie ze zgodą udzieloną nam przez użytkownika na ich wykorzystywanie lub dalsze przekazywanie. Może to obejmować na przykład:  

  • nawiązanie kontaktu
  • wysyłkę katalogów lub dokumentów
  • zapytanie ofertowe
  • zapytanie dotyczące produktu
  • prośbę o fachowe doradztwo
  • prośbę o wydanie biletu na targi/wydarzenie
  • prośbę o wykonanie usługi serwisowej i konserwacyjnej.

  Przekazywanie danych na rzecz asecos odbywa się w sposób odpowiednio zabezpieczony. Spółka asecos stosuje w tym celu protokół transportowy SSL (Secure Socket Layer), który obecnie jest uważany za bezpieczny oraz odpowiada zaleceniom Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Informatycznego (BSI). W związku z tym dane użytkownika są w każdej chwili chronione przed nieuprawnionym dostępem.

  Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas e-mailem (info@asecos.com) stosowną informację w dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


  Dane związane z wysyłką newslettera

  Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość subskrybowania naszego newslettera. Aby użytkownik mógł dobrze wykorzystać wszystkie zalety produktu, w ramach newslettera regularnie przesyłamy wytyczne i wskazówki oraz dodatkowe informacje o produkcie na adres e-mail użytkownika, a czasami również na jego adres pocztowy.

  Jeśli użytkownik chce subskrybować newsletter oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy jego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy faktycznie jest on właścicielem podanego adresu e-mail oraz czy zgadza się na otrzymywanie newslettera.

  Oprócz tego gromadzone są inne obowiązkowe dane osobowe:

  • cel zapytania
  • zwrot grzecznościowy
  • nazwisko
  • imię
  • adres firmowy: nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miejscowość

  Dane te wykorzystujemy wyłącznie na potrzeby wysyłki żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

  Double opt-in i protokołowanie

  Użytkownik może zgłosić się do newslettera, zaznaczając krzyżyk w formularzu kontaktowym / formularzu zapytania (tzw. „opt-in”). W celu weryfikacji na potrzeby wysyłki newslettera zostają zapisane: adres e-mail użytkownika oraz jego imię i nazwisko, adres IP i data zgłoszenia.

  Ponadto użytkownik otrzymuje od nas wiadomość e-mail z prośbą o ponowne potwierdzenie zgłoszenia do newslettera (tzw. procedura „double opt-in”). Dopiero po aktywowaniu hiperłącza przesłanego w wiadomości e-mail adres e-mail użytkownika zostaje zarejestrowany na potrzeby wysyłki newslettera. Takie potwierdzenie jest niezbędne do tego, aby nikt nie mógł zgłosić się do wysyłki newslettera z wykorzystaniem obcych adresów e-mail. Zgłoszenia do naszego newslettera są protokołowane, tak abyśmy mogli potwierdzić proces zgłoszenia zgodnie z wymogami prawnymi. Obejmuje to zapisanie momentu zgłoszenia i potwierdzenia, jak również adresu IP.

  Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszenia do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie do wysyłki newslettera, na przykład klikając link „Wypisz się z newslettera” w newsletterze. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  Dane przekazane nam przez użytkownika na potrzeby wysyłki newslettera przechowujemy do czasu wypisania się z newslettera i usuwamy je po rezygnacji z newslettera. Powyższe nie dotyczy danych, które są przechowywane u nas w innych celach. Wymienionych danych nie przekazujemy dalej bez zgody użytkownika.

  Korzystanie z usług dostawcy „CleverReach”

  Ta strona internetowa wykorzystuje CleverReach do wysyłki newslettera. Dostawcą jest spółka CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, która umożliwia organizację i analizę wysyłki newslettera. Dane podane przez użytkownika na potrzeby wysyłki newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

  Nasz newsletter wysyłany za pośrednictwem CleverReach umożliwia nam analizowanie zachowania odbiorcy newslettera. Możemy m.in. przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często klikano poszczególne linki w newsletterze. Za pomocą tzw. śledzenia konwersji możemy również przeanalizować, czy po kliknięciu linka w newsletterze nastąpiła uprzednio zdefiniowana akcja (np. zamówienie katalogu na naszej stronie internetowej). Więcej informacji na temat analizowania danych za pośrednictwem newslettera CleverReach jest dostępnych pod adresem: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

  Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę i zrezygnować z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  Jeśli użytkownik nie zgadza się na analizowanie jego zachowania za pośrednictwem CleverReach, musi zrezygnować z newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera udostępniamy odpowiedni link.

  Dane przekazane nam przez użytkownika na potrzeby wysyłki newslettera przechowujemy do czasu wypisania się z newslettera i usuwamy je po rezygnacji z newslettera zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach. Powyższe nie dotyczy danych, które są przechowywane u nas w innych celach.

  Więcej informacji na ten temat jest dostępnych w Polityce ochrony danych CleverReach pod adresem: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

  Zawarliśmy z CleverReach umowę w sprawie przetwarzania danych na zlecenie i podczas korzystania z usługi CleverReach stosujemy wszystkie surowe przepisy niemieckich organów ds. ochrony danych.


  Udział w ankietach online

  Aby otrzymywać bezpośrednie informacje zwrotne na temat zadowolenia naszych klientów i interesariuszy z naszych produktów i usług oraz poprawiać przyjazność naszej strony internetowej dla użytkowników, na stronie internetowej asecos stosujemy stałą ankietę.

  W ramach ankiety chcemy również uzyskać bliższe informacje na temat uczestnika ankiety, aby w wynikach ankiety uwzględnić także czynniki społeczne oraz w ten sposób móc ulepszyć analizę.
  W ramach ankiety gromadzone są następujące dane obowiązkowe, które umożliwiają odniesienie do konkretnej osoby:

  • zwrot grzecznościowy
  • nazwisko
  • imię
  • adres firmowy: nazwa firmy, ulica, kod pocztowy, miejscowość
  • adres e-mail

  Wszystkie inne informacje dotyczące osoby użytkownika są dobrowolne.

  Przetwarzanie danych podanych w formularzu ankiety odbywa się wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas e-mailem (info@asecos.com) stosowną informację w dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


  Live Chat

  Na naszej stronie internetowej korzystamy z programu Live Chat „LiveChat” firmy LiveChat Inc. W ramach funkcji Live Chat umożliwiamy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracownikami asecos oraz zadawanie pytań podczas rozmowy w formie czatu w czasie rzeczywistym.

  Program ten wykorzystuje pliki cookie, aby zezwolić na prowadzenie osobistej rozmowy za pośrednictwem funkcji Live Chat na stronie internetowej. Aby pracownik asecos mógł zwracać się do użytkownika osobiście, użytkownik zostaje poproszony o podanie swojego imienia i nazwiska. Zgromadzone w ten sposób dane nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika i nie są łączone z danymi osobowymi, które kryją się pod nazwą użytkownika. Dane osobowe, np. adres e-mail, są wykorzystywane tylko wtedy, gdy zostały przekazane dobrowolnie.

  Przebieg czatu / protokół czatu są zapisywane na serwerze producenta programu. Więcej informacji na ten temat jest dostępnych w Polityce ochrony danych LiveChat pod adresem: https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/


  Usługa callback

  Aby umożliwić użytkownikowi poproszenie o oddzwonienie w ramach usługi callback, użytkownik może skontaktować się z nami, wypełniając formularz callback. Na potrzeby zrealizowania usługi callback gromadzone są następujące dane obowiązkowe:

  • imię i nazwisko
  • numer telefonu
  • preferowana data rozmowy telefonicznej
  • kod pocztowy, kraj
  • cel zapytania (zapytanie ofertowe, doradztwo fachowe, zapytanie dotyczące produktu)

  Jeśli użytkownik nawiąże z nami kontakt za pośrednictwem formularza usługi callback i uzgodni oddzwonienie, na naszym serwerze internetowym zostanie zapisany plik CSV z tymi danymi. Gwarantujemy ściśle poufne postępowanie z danymi użytkownika oraz to, że dane osobowe użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji usługi callback.


  Publikowanie ofert pracy / aplikacji online

  Gromadzimy i wykorzystujemy dane aplikacyjne w sposób elektroniczny do celów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Jeśli po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego zostanie zawarta umowa o pracę, możemy przechowywać przekazane nam dane w aktach osobowych do celów przeprowadzenia zwykłego procesu organizacyjnego i administracyjnego, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

  W przypadku odrzucenia podania o pracę przekazane nam dane zostają usunięte automatycznie dwa miesiące po zawiadomieniu o odrzuceniu podania. Nie dotyczy to sytuacji, gdy zgodnie z wymogami prawnymi (np. obowiązek udowodnienia przewidziany w ogólnej ustawie o równym traktowaniu) konieczne jest dłuższe przechowywanie danych lub gdy dana osoba wyraźnie zgodziła się na dłuższe przechowywanie danych w naszej bazie danych interesariuszy.

 • Czy dane są szyfrowane?

  Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przekazywania poufnych treści, na przykład zapytań przesyłanych do nas jako operatora strony, ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

  W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane przekazane nam przez użytkownika nie mogą zostać odczytane przez strony trzecie.

   

 • Czy spółka asecos przekazuje dane użytkownika stronom trzecim?

  Jeśli użytkownik kieruje do nas zapytania za pośrednictwem formularza znajdującego się na naszej stronie internetowej, zapisujemy u nas jego dane, które podał w formularzu zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, w celu odpowiedzi na zapytanie oraz na wypadek dodatkowych pytań.

  Tych danych osobowych nie przekazujemy stronom trzecim, chyba że jest to niezbędne w celu wypełnienia przewidzianego celu lub wykonania umowy albo że użytkownik wyraźnie wyraził na to zgodę. Zatem konieczne może być na przykład, aby w przypadku zapytania dotyczącego oferty lub zamówienia produktów spółka asecos przekazała adres użytkownika i dane dotyczące jego zamówienia dystrybutorowi.

  W ramach oferty internetowej zintegrowane są treści takie jak filmy wideo z serwisu YouTube, mapy Google Maps lub grafiki z innych stron internetowych. W takich przypadkach jest zawsze wymagane, aby dostawcy tych treści (dalej zwani „dostawcami trzecimi”) wykorzystywali adresy IP użytkowników. Bez adresu IP nie mogą oni przesłać treści do przeglądarki danego użytkownika. W związku z tym adres IP jest niezbędny do udostępnienia tych treści. Staramy się wykorzystywać tylko takie treści, których dostawcy wykorzystują adresy IP wyłącznie do dostarczania treści. Nie mamy jednak żadnego wpływu na ewentualne przechowywanie adresów IP przez dostawców trzecich, np. w celach statystycznych. W tym celu prosimy zapoznać się z informacjami konkretnych dostawców trzecich o ochronie danych.

 • Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

  Prawo dostępu do danych, prawo do zablokowania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik ma w każdej chwili prawo do nieodpłatnego uzyskania informacji na temat swoich przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców oraz celu przetwarzania danych oraz ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania przetwarzania i usunięcia tych danych. W razie dalszych pytań dotyczących danych osobowych użytkownik może w każdej chwili wysłać zapytanie na następujący adres e-mail:

  asecos GmbH
  Weiherfeldsiedlung 16–18
  63584 Gründau / Niemcy

  Telefon: +49 6051 9220-0
  E-mail: info@asecos.com


  Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

  W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym w sprawach związanych z ochroną danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych kraju związkowego, w którym nasze przedsiębiorstwo ma siedzibę. Lista pełnomocników ds. ochrony danych oraz ich dane kontaktowe są dostępne pod adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


  Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

  Wiele procesów przetwarzania danych można przeprowadzić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę. W tym celu wystarczy przesłać do nas e-mailem stosowną informację w dowolnej formie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.


  Prawo do przenoszenia danych

  Użytkownikowi przysługuje prawo do otrzymania lub przekazania stronie trzeciej danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w celu wykonania umowy, w powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeśli użytkownik zażąda przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi, żądanie to zostanie spełnione, o ile będzie to technicznie możliwe.

 • Korzystanie z Google Analytics z funkcją anonimizacji

  Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zachowanie użytkownika może zostać poddane analizie statystycznej. Taka analiza jest przeprowadzana za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika zwykle odbywa się anonimowo; taka analiza nie umożliwia odniesienia do konkretnej osoby. Użytkownik może nie wyrazić zgody na taką analizę lub zablokować ją, nie korzystając z określonych narzędzi.

  Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą tej usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Stosowanie obejmuje tryb operacyjny „Universal Analytics”. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji z różnych urządzeń do pseudonimizowanego identyfikatora użytkownika, a tym samym analizowanie działań użytkownika na różnych urządzeniach.

  Google Analytics korzysta z tzw. plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Niektóre z nich są plikami sesyjnymi (czyli tymczasowymi), inne są plikami stałymi (czyli pozostają zapisane w przeglądarce na określony czas – również po jej zamknięciu).

  Informacje generowane przez plik cookie dotyczące korzystania przez użytkownika z tej strony internetowej zwykle są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

  Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.


  Anonimizacja IP

  Na tej stronie aktywna jest funkcja anonimizacji IP. Oznacza to, że przed transferem do USA adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywać te informacje w celu analizy użytkowania strony, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z wykorzystaniem strony i korzystaniem z internetu na rzecz operatora strony. Adres IP pozyskany z przeglądarki użytkownika w ramach działania Google Analytics nie jest łączony przez Google z innymi danym.

  Brak zgody na gromadzenie danych – wtyczka do przeglądarki

  Użytkownik może zapobiec zapisywaniu plików cookie przez zastosowanie odpowiednich ustawień oprogramowania swojej przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie mieć możliwości korzystania w pełni ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto użytkownik może zapobiec przekazywaniu pozyskanych przez pliki cookie danych dotyczących jego korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP użytkownika) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

  W przeglądarkach urządzeń mobilnych, np. smartfonów lub tabletów, nie zawsze są dostępne dodatki, które blokują śledzenie zachowania użytkownika za pomocą Google Analytics. W takim przypadku można dezaktywować przyszłą analizę odwiedzania strony przez użytkownika za pomocą Google Analytics, klikając poniżej wskazany link. Kliknięcie tego linka skutkuje ustawieniem tzw. pliku cookie „opt-out” – w ten sposób zapobiega się analizie odwiedzania naszej strony przez użytkownika w przyszłości: Wylacz Google Analytics.

  Aktywacja pliku cookie „opt-out” dla Google Analytics

  Prosimy zwrócić uwagę, że usunięcie plików cookie w ustawieniach przeglądarki może spowodować usunięcie również pliku cookie „opt-out” i być może użytkownik będzie musiał ponownie aktywować ten plik.

  Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika w ramach Google Analytics można znaleźć w oświadczeniu Google w sprawie ochrony danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

  Zawarliśmy z firmą Google umowę w sprawie przetwarzania danych na zlecenie i podczas korzystania z Google Analytics stosujemy wszystkie surowe przepisy niemieckich organów ds. ochrony danych.

  Dane demograficzne w Google Analytics

  Ta strona internetowa korzysta z funkcji „dane demograficzne” Google Analytics. W ten sposób można przygotować raporty zawierające informacje dotyczące wieku, płci oraz zainteresowań odwiedzających stronę. Te dane pochodzą z reklamy Google powiązanej z zainteresowaniami oraz z danych użytkowników odwiedzających strony operatorów trzecich. Tych danych nie można przyporządkować do żadnej określonej osoby. Użytkownik może w każdym momencie dezaktywować tę funkcję przez ustawienia wyświetlania na swoim koncie Google lub całkowicie zablokować możliwość gromadzenia swoich danych przez Google Analytics w sposób opisany w punkcie „Brak zgody na gromadzenie danych”.

 • Korzystanie z Google AdWords i śledzenia konwersji Google

  Ta strona internetowa korzysta z Google AdWords. AdWords jest programem reklamowym online firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).

  W ramach Google AdWords korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Kliknięcie wyświetlanej przez Google reklamy powoduje zapisanie pliku cookie na potrzeby śledzenia konwersji. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie tracą swoją ważność po 30 dniach i nie służą do osobowej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony w tej witrynie internetowej, a termin ważności pliku cookie jeszcze nie upłynął, wraz z Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

  Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Klienci AdWords nie mają możliwości monitorowania plików cookie za pomocą stron internetowych. Informacje uzyskane dzięki plikom cookie do śledzenia konwersji służą sporządzaniu statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na usługę śledzenia konwersji. Klienci otrzymują informacje o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę zawierającą tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak informacji umożliwiających identyfikację osobową użytkownika. Jeśli użytkownik nie chce brać udziału w śledzeniu, może nie wyrazić zgody na takie zastosowanie poprzez łatwą dezaktywację plików cookie w ramach śledzenia konwersji przez Google, zmieniając ustawienia użytkownika w swojej przeglądarce internetowej. Wówczas użytkownik nie będzie uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

  Przechowywanie plików cookie do śledzenia konwersji odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkownika w celu optymalizacji zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

  Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google jest dostępnych w Polityce ochrony danych Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy?gl=pl.

  Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby otrzymywać informacje o umieszczeniu plików cookie oraz aby zezwalać na umieszczenie plików cookie w pojedynczych przypadkach, które wykluczają akceptowanie plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywują automatyczne usunięcie plików cookie w momencie zamknięcia przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

 • Stosowanie Google Web Fonts

  W celu jednolitej prezentacji czcionek ta strona internetowa korzysta z tzw. Web Fonts udostępnianych przez Google. Przy wywołaniu danej strony przeglądarka internetowa ładuje wymagane Web Fonts w pamięci podręcznej przeglądarki w celu poprawnego wyświetlania tekstów i czcionek.

  W tym celu stosowana przez użytkownika przeglądarka internetowa musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informację, że z adresu IP użytkownika odwiedzono naszą stronę internetową. Korzystanie z Google Web Fonts następuje w interesie jednolitej i odpowiedniej prezentacji naszych ofert w internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Jeśli przeglądarka internetowa użytkownika nie obsługuje Web Fonts, zostanie użyta standardowa czcionka z komputera użytkownika.

  Bliższe informacje dotyczące Google Web Fonts znajdują się na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w oświadczeniu Google w sprawie ochrony danych: https://www.google.com/policies/privacy/.

 • Stosowanie Google Maps

  Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy komponent „Google Maps” firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej zwanej „Google”.

  Przy każdym pojedynczym wywołaniu komponentu „Google Maps” firma Google ustawia plik cookie, tak aby podczas wyświetlania strony, na której zintegrowany jest komponent „Google Maps”, móc przetwarzać ustawienia i dane użytkowników. Ten plik cookie nie jest zwykle usuwany wraz z zamknięciem przeglądarki, lecz wygasa po określonym czasie, o ile użytkownik wcześniej nie usunie go ręcznie.

  Jeśli użytkownik nie zgadza się na przetwarzanie swoich danych, może dezaktywować usługę „Google Maps” i w ten sposób uniemożliwić przesyłanie danych do Google. W tym celu użytkownik musi wyłączyć funkcję Java Script w swojej przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku korzystanie z „Google Maps” może być niemożliwe albo ograniczone.

  Stosowanie Google Maps odbywa się w interesie odpowiedniej prezentacji naszej oferty online oraz łatwego odnajdowania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Stosowanie „Google Maps” oraz informacji uzyskanych za pomocą „Google Maps” odbywa się zgodnie z Warunkami korzystania z usług Google oraz z dodatkowymi Warunkami handlowymi dotyczącymi „Google Maps”.

 • Stosowanie komponentów YouTube

  Na naszej stronie internetowej stosujemy komponenty (filmy) firmy YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, spółki Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

  Wykorzystujemy przy tym udostępnioną przez firmę YouTube opcję „rozszerzonego trybu ochrony danych”, ponieważ faktyczne wywoływanie serwisu YouTube odbywa się już poprzez „www.youtube-nocookie.com”.

  Gdy użytkownik wywołuje stronę, która zawiera zintegrowany film, zostaje nawiązane połączenie z serwerami YouTube i następuje przy tym prezentacja treści na stronie internetowej poprzez przekazanie informacji do przeglądarki użytkownika.

  Zgodnie z informacjami firmy YouTube w „rozszerzonym trybie ochrony danych” przekazywane są do serwera YouTube tylko dane, w szczególności informacje dotyczące tego, które z naszych stron internetowych użytkownik odwiedził, gdy oglądał film. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w serwisie YouTube, informacje te zostają przyporządkowane do jego konta YouTube. Użytkownik może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wizytą na naszej stronie internetowej.

  Korzystanie z YouTube następuje w interesie odpowiedniej prezentacji naszych ofert w internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Firma Google udostępnia więcej informacji na temat ochrony danych przez YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 • Stosowanie linków do sieci społecznościowych

  Przycisk Facebook

  Nasza strona internetowa wykorzystuje link do „strony Like” sieci społecznościowej Facebook, www.facebook.com. Operatorem tej sieci jest firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

  Przycisk Facebook jest oznaczony logo Facebook i znajduje się w stopce (na końcu) każdej strony. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie zostaje nawiązane żadne bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem Facebook, ponieważ na naszej stronie nie używamy żadnych wtyczek Facebook, lecz jedynie linkujemy logo Facebook. W ten sposób nie są przekazywane żadne dane do Facebooka.

  Klikając przycisk Facebook, użytkownik opuszcza naszą stronę internetową i zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerami Facebook. Informacje dotyczące danych, które ostatecznie gromadzi firma Facebook Inc., są dostępne pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation


  Przycisk Xing

  Nasza strona internetowa wykorzystuje link do sieci społecznościowej Xing, www.xing.com, którą obsługuje spółka XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.

  Przycisk Xing jest oznaczony logo Xing i znajduje się w stopce strony internetowej. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie zostaje nawiązane żadne bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem Xing, ponieważ na naszej stronie nie używamy żadnych wtyczek Xing, lecz jedynie linkujemy logo Xing. W ten sposób nie są przekazywane żadne dane do Xing.

  Klikając przycisk Xing, użytkownik opuszcza naszą stronę internetową i zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerami Xing. Informacje dotyczące danych, które ostatecznie gromadzi firma Xing, są dostępne pod adresem: https://www.xing.com/privacy


  Przycisk LinkedIn

  Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą tej usługi jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

  Przycisk LinkedIn jest oznaczony logo LinkedIn i znajduje się w stopce strony internetowej. Podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie zostaje nawiązane żadne bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerem LinkedIn, ponieważ na naszej stronie nie używamy żadnych wtyczek LinkedIn, lecz jedynie linkujemy logo LinkedIn. W ten sposób nie są przekazywane żadne dane do LinkedIn.

  Klikając przycisk LinkedIn, użytkownik opuszcza naszą stronę internetową i zostaje nawiązane bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką użytkownika a serwerami LinkedIn. Informacje dotyczące danych, które ostatecznie gromadzi firma LinkedIn, są dostępne pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • Inspektor ochrony danych

  Zgodnie z przepisami prawa wyznaczyliśmy następującego inspektora ochrony danych w naszej firmie:

  Jürgen Schuler
  Nordring 53-55
  D-63843 Niedernberg


  Telefon: +49 6028 406 434-0
  E-Mail: j.schuler@sicom-ag.de

 • Kto odpowiada za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

  Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie danych na tej stronie internetowej jest spółka asecos GmbH reprezentowana przez:

  Günthera Rossdeutschera i
  Michaela Schremsa

  Telefon: +49 6051 9220-0
  E-mail: info@asecos.com

  Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imiona i nazwiska, adresy e-mail itd.).

 • Czy wykorzystywanie danych osobowych lub niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych mogą zostać zmienione?

  Stale monitorujemy postępowanie z danymi osobowymi zgodnie z przepisami o ochronie danych i w razie potrzeby odpowiednio je dostosowujemy. Prosimy regularnie sprawdzać nasze oświadczenie w sprawie ochrony danych, które odzwierciedla aktualny stan naszego postępowania z danymi osobowymi. O wszelkich zmianach będziemy informować w tym miejscu.

Poproś o telefon zwrotny

Wymagany przedział czasowy

* Pola obowiązkowe