Szkolenie przeciwpożarowe dotyczące przechowywania substancji niebezpiecznych

Poprzez programy szkoleń bazujące na zajęciach praktycznych i realnych sytuacjach nasi eksperci uświadamiają zagrożenie związane z obchodzeniem się z substancjami niebezpiecznymi. Zapoznasz się z działaniem cieczy łatwopalnych, różnymi źródłami zapłonu oraz działaniami zabezpieczającymi i zapobiegawczymi, a jak wiadomo, wiedza to najlepszy sposób zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w pracy.

3 moduły standardowe

Moduł 1

 • Obejmuje wizytę specjalisty asecos w siedzibie Twojej firmy.
 • Prezentacja naszego filmu „Szkolenia przeciwpożarowe”. Na filmie pokazano intrygujące doświadczenia oraz przedstawiono szczegółowe informacje na temat ukrytych zagrożeń związanych z niewłaściwym przechowywaniem substancji niebezpiecznych.
 • Ponadto nasi eksperci przekażą ważne informacje podstawowe na temat przepisów i rozporządzeń dotyczących substancji niebezpiecznych, norm EN 14470-1 i EN 14470-2 itp.
 • Na życzenie po prezentacji przeprowadzony zostanie obchód i można będzie skorzystać z usługi doradztwa.

Czas trwania: około 2 godz.
Koszty: podawane na żądanie


Moduł 2

 • Obejmuje szkolenie przeciwpożarowe „na żywo” w siedzibie firmy.
 • Przekazane zostaną ważne informacje podstawowe na temat przepisów i rozporządzeń dotyczących substancji niebezpiecznych, norm EN 14470-1 i EN 14470-2 itp.
 • Szkolenie przeciwpożarowe obejmuje prezentację w programie PowerPoint z materiałami szkoleniowymi i instruktażowymi asecos.

Czas trwania: około 2 godz.
Koszty: podawane na żądanie


Moduł 3

 • Obejmuje szkolenie przeciwpożarowe „na żywo” w siedzibie firmy z intrygującymi testami i demonstracjami.
 • Przekazane zostaną informacje na temat przepisów i rozporządzeń, a także norm EN 14470-1 i EN 14470-2.
 • W ciężarówce asecos będzie można z bliska przyjrzeć się naszym produktom.
 • Wykład obejmuje prezentację w programie PowerPoint z materiałami szkoleniowymi i instruktażowymi asecos.

Czas trwania: 1 dzień
Koszty: podawane na żądanie

Szkolenie przeciwpożarowe asecos podczas targów

Szkolenie przeciwpożarowe asecos podczas targów

Obejrzyj film: szkolenia przeciwpożarowe asecos

Obejrzyj film pokazujący niewielki fragment naszego szkolenia przeciwpożarowego

Zapoznaj się z działaniem cieczy łatwopalnych, różnymi źródłami zapłonu oraz działaniami zabezpieczającymi i zapobiegawczymi

Poproś o telefon zwrotny

Wymagany przedział czasowy

* Pola obowiązkowe