Akademia asecos

Informacje ekspertów

Tylko ten, kto zna zagrożenia związane z obchodzeniem się z substancjami niebezpiecznymi, jest w stanie ich uniknąć. Taki właśnie cel przyświeca Akademii asecos. Poprzez różnorodne materiały filmowe, wartościowe broszury i praktyczne szkolenia przeciwpożarowe chcemy zwiększyć świadomość zagrożeń związanych z obchodzeniem się z substancjami niebezpiecznymi oraz ich przechowywaniem. Wiedza ta w istotny sposób przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 asecos akademia
 • Przewodnik po substancjach niebezpiecznych – kompleksowy przewodnik na temat przechowywania materiałów łatwopalnych

  Brak świadomości zagrożeń związanych z niewłaściwym przechowywaniem materiałów łatwopalnych i obchodzeniem się z nimi stwarza wielkie ryzyko dla pracowników i mienia. Większość tych zagrożeń można w łatwy sposób wyeliminować przy użyciu powszechnie dostępnych rozwiązań technicznych.

  W Przewodniku po substancjach niebezpiecznych (edycja 1.0) zgromadziliśmy informacje z wielu źródeł i dodaliśmy własne treści, w wyniku czego powstała publikacja pomocna w projektowaniu najbezpieczniejszego miejsca pracy.

  Pobierz próbkę Przewodnika po substancjach niebezpiecznych tutaj i/lub skorzystaj z formularza udostępnionego w sekcji „katalogi i broszury”, aby bezpłatnie zamówić pełną wersję.

  Zamów teraz: Przewodnik po substancjach niebezpiecznych – pełna wersja

 • Porównanie szaf bezpieczeństwa

  Materiały łatwopalne są obecnie używane w większości laboratoriów i pomieszczeń przemysłowych. Niewłaściwe przechowywanie tych materiałów stwarza duże zagrożenie dla pracowników i mienia.

  Ponieważ na rynku dostępna jest szeroka oferta szaf bezpieczeństwa do materiałów łatwopalnych, często użytkownicy mają problem z wyborem produktu odpowiedniego do konkretnego zastosowania lub sytuacji.

  Ilustracja z porównaniem szaf bezpieczeństwa do materiałów łatwopalnych umożliwia poznanie zalet i wad różnych standardów oraz podjęcie właściwych decyzji dotyczących zapewniania bezpiecznego miejsca pracy.

  Porównanie szaf bezpieczeństwa do materiałów łatwopalnych (PDF 1 MB)

 • Filmy

  Dostępne są już interesujące filmy dotyczące naszych najważniejszych produktów, funkcji, szkoleń przeciwpożarowych itp. Zapoznaj się z naszymi szafami bezpieczeństwa, działaniem cieczy łatwopalnych, różnymi źródłami zapłonu oraz działaniami zabezpieczającymi i zapobiegawczymi – na żywo na ekranie!

  Subskrybuj kanał asecos w serwisie YouTube, aby najwcześniej uzyskać informacje na temat nowych filmów!

  Kanał asecos w serwisie YouTube

 • Szkolenia przeciwpożarowe

  Poprzez programy szkoleń bazujących na zajęciach praktycznych i realnych sytuacjach nasi eksperci uświadamiają zagrożenie związane z obchodzeniem się z substancjami niebezpiecznymi, a jak wiadomo, wiedza to najlepszy sposób zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w pracy.

  Zapoznaj się z poszczególnymi modułami szkoleniowymi lub obejrzyj film pokazujący niewielki fragment szkolenia przeciwpożarowego w naszym kanale w serwisie YouTube.

  Szkolenia przeciwpożarowe

 • Przepisy i rozporządzenia

  Streszczenie najważniejszych przepisów i rozporządzeń dotyczących obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi i ich przechowywania jest dostępny do pobrania w formacie PDF.

  Przepisy i rozporządzenia

Poproś o telefon zwrotny

Wymagany przedział czasowy

* Pola obowiązkowe