Sekretesspolicy

Skyddet av dina uppgifter är viktigt för oss

För asecos GmbH är skyddet av dina personuppgifter en mycket viktig fråga. Insamling, behandling och användning av dina personuppgifter är en del av vårt tjänsteerbjudande, eftersom vi strävar efter att leverera användarvänliga och kundinriktade tjänster.

Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig (t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer etc.). Där personuppgifter samlas in på vår webbplats sker detta alltid på frivillig bas.

De rättsliga grunderna för dataskyddet återfinns i GDPR, General Data Protection Regulation, och i den tyska lagen "Telemediengesetz” (”telemedialagen”, ö.a.): TMG). Följande föreskrifter har som ändamål att förse dig med information om typ, omfattning och syfte med de personuppgifter som samlas in, används och behandlas av operatören:

asecos GmbH
Safety and Environmental Protection
Weiherfeldsiedlung 16-18
63584 Gründau

Tel.: +49 6051 9220-0
E-post: info@asecos.com

Observera att data som skickas via internet (t.ex. e-post) kan drabbas av säkerhetsöverträdelser. Ett fullständigt skydd av dina uppgifter från åtkomst genom tredje part är inte möjligt.


Administrera dina sekretessinställningar här:

Anropa samtyckesadministration (ändra inställningar)

Återställ samtyckesadministration (radera inställningar)

Dataskyddsinformation, version av: Maj 2018

öppna/stäng allt
 • Ansvarsfriskrivning

  asecos GmbH verifierar och uppdaterar informationen på sin webbplats fortlöpande. Trots att all erforderlig omsorg tillämpas kan data förlora sin giltighet om ändringar inte har beaktats. Inget ansvar skall antas, och inga garantier ges, för att informationen är uppdaterad, korrekt och komplett.

  Det gäller även alla övriga webbplatser som man når via en hyperlänk. asecos GmbH är inte ansvarigt för innehållet på sådana webbplatser som kan nås via dessa länkar. Dessutom förbehåller sig asecos GmbH rätten att modifiera eller ändra informationen ovan.

  Innehållet och strukturen för asecos GmbH webbsidor är copyright-skyddade. Kopiering eller reproduktion av information eller data, i synnerhet rörande användning av texter, textdelar eller bilder kräver föregående tillstånd genom asecos GmbH.

 • Cookies: information som lagras automatiskt i kundens dator

  Vi använder cookies ofta. Cookies skadar inte din dator, och innehåller inte virus. Cookies används för att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

  Merparten av de cookies vi använder är ”sessions-cookies”. Vårt CMS-system “Dia.Log” använder en standard PHP sessions-cookie (PHPSESSID) som raderas automatiskt när din läsare stängs.

  Andra cookies ligger lagrade i din enhet tills att du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din läsare när du kommer tillbaka till vår webbplats.

  Du kan konfigurera din läsare så att den informerar dig om användningen av cookies så att du kan bestämma från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din läsare konfigueras att automatiskt godkänna cookies i vissa fall eller att alltid avvisa dem, eller att automatiskt radera cookies när du stänger läsaren. Om cookies deaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

  Cookies som är nödvändiga för att medge elektronisk kommunikation eller leverera vissa funktioner som du villl använda (t.ex. kundvagnen) lagras enligt art. 6 avsn. 1, lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att spara cookies för att säkerställa en optimerad tjänst som levereras utan tekniska fel. Om andra cookies också lagras (t.ex. för analys av ditt surfingbeteende) behandlas de separat i denna policy.

 • Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte används de av asecos?

  I princip kan du besöka vår webbplats utan att lämna några personuppgifter till oss. Emellertid måste du registrera dig för vissa tjänster på vår webbplats (kontaktformulär) och vi ber dig då om personuppgifter såsom ditt namn och e-postadress. Dessa data kallas inventeringsdata.

  Där så är möjligt ger vi dig en möjlighet att bestämma dig för om du vill yppa dessa uppgifter för oss eller ej. I vissa fall samlas dock uppgifter in automatiskt. Exempel: din dator skickar information automatiskt till oss när du besöker vår webbplats. Dessa data kallas användningsdata.

  För att få bästa möjliga transparens vid hantering av dina data skiljer vi mellan användningsdata och inventeringsdata i följande avsnitt.


  Användningsdata

  Användningsdata är data som vi behandlar och sparar i anonymiserad och pseudonymiserad form inom tillämpligt juridiskt ramverk. Dessa är generellt tekniska data som ofta samlas in på automatisk väg. Vår webbplatsleverantör samlar in och lagrar information automatiskt i serverloggfiler som din läsare skickar till oss automatiskt. Hit hör:

  • Läsartyp och -version
  • Använt operativsystem
  • Webbplats som länkade dig till vår sida (referrer URL)
  • Webbplatser som du besöker
  • Datum och tid för åtkomsten
  • Din IP-adress (internet protocol)

  Vi använder dessa tekniska data på ett anonymiserat sätt, enbart i statistiska syften, för att fortsätta optimera vår webbplats och för att vi skall kunna leverera en felfri webbplats och skapa en ännu attraktivare internetservice. Vi vill också förbättra användarvänligheten.

  Dessa data lagras i säkra system separerat från annan personinformation. Data kan inte lämna information som kan kopplas till enskilda personer.

  Grunden för databehandlingen är art. 6 (1) (f) GDPR, som medger behandling av data i syfte att fullgöra ett avtal eller för åtgärder innan ett avtal tecknas.


  Personuppgifter

  Inventeringsdata är data som vi samlar in och använder med ditt samtycke för att leverera tjänster som du har beställt, handlägga dina beställningar och kunna svara på dina kontaktförfrågningar. Dessutom använder vi dessa data som har samlats in t.ex. för att förbättra våra produkter och tjänster, för att skicka informationsmaterial eller skicka iväg produkter som har beställts.

  Data som genereras från e-postförfrågningar till e-postadressen info@asecos.com och från online-kontaktformuläret lagras i asecos CRM-system. Data lagras också från webbplatsformulär i CSV-filter och på webbservern. Ansvarig säljrepresentant tar kontakt med en person (telefon eller e-post) för att höra efter vad som är av intresse. Då en offert begärs överförs de data som krävs för upplägget av offerten till ERP-kundbasen.

  Dina personuppgifter lagras av oss så att vi kan handlägga förfrågningar och uppföljande åtgärder, med föjande raderingsperioder:

  • tills att du ber oss radera uppgifterna;
  • tills att du återkallar ditt samtycke till lagring av uppgifterna;
  • när lagringstiderna upphör enligt tillämpliga kommersiella och skatterelaterade lagrum; eller
  • 6 månader från det datum då det angivna syftet med data inte längre gäller.

  I följande avsnitt förklarar vi i detalj var personuppgifter samlas in på webbsidan.


  Kontaktformulär / beställningsformulär

  Du kan kontakta oss via online-formulär i olika sektioner på vår webbplats. I dessa formulär finns det uppgifter som är obligatoriska, se nedan. Obligatoriska fält är särskilt märkta och de säkerställer att vi kan kontakta dig.

  • Ditt ärende (begäran om offert, specialistrådgivning, produktförfrågan, beställning av nyhetsbrev)
  • Titel
  • Efternamn
  • Förnamn
  • Företagets adress: Företagets namn, gatuadress, postnummer, ort
  • E-postadress

  Alla övriga data som rör dig lämnas frivilligt.

  De personuppgifter som samlas in av oss lagras och används endast för det ändamål som har angivits av dig och där så är tillämpligt, för användning eller överföring till tredje part i den utsträckning du tillåter. Detta kan omfatta t.ex.:

  • Kontakt med dig
  • För utskick av kataloger eller dokument
  • För offertbegäran
  • För produktförfrågningar
  • För beställning av specialistrådgivning
  • För beställning av entrébiljett till en branschmässa/ett arrangemang
  • För beställning av en service- eller underhållsåtgärd

  All dataöverföring till asecos är säker. asecos använder sig av transportprotokollet SLL (secure socket layer) som idag anses vara säkert och som uppfyller rekommendationerna från den tyska myndigheten för informationssäkerhet (“Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik”: BSI). Dina uppgifter är alltid skyddade mot obehörig åtkomst.

  Vi behandlar alla uppgifter du lämnar i kontaktformuläret endast med ditt samtycke enligt art. 6 (1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande till info@asecos.com. De uppgifter som har behandlats innan vi fick din begäran kan fortsätta behandlas lagenligt.


  Nyhetsbrevsdata

  På vår webbplats kan du beställa vårt nyhetsbrev. För att du skall få största möjliga nytta av våra produkter skickar vi regelbundet ut nyhetsbrev till din e-postadress (eller ibland även till din postadress) med tips och tricks, samt annan produktinformation.

  Om du vill få nyhetsbrevet behöver vi en giltig e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du äger den angivna e-postadressen och att du samtycker till att få vårt nyhetsbrev.

  Dessutom samlas andra personuppgifter in i obligatoriska fält:

  • Din förfrågan
  • Titel
  • Efternamn
  • Förnamn
  • Företagets adress: Företagets namn, gatuadress, postnummer, ort

  Data används enkom för att skicka ut den information du har begärt, och lämnas inte vidare till tredjepart.

  Dubbel opt-in och loggning

  Du kan registrera dig för nyhetsbrevet genom att sätta en hake i rutan på kontakt-/beställningsformuläret (”opt-in”-val). I verifieringssyfte lagras ditt namn, IP-dress och förfrågningsdatum som komplettering till din e-postadress, så att vi kan skicka nyhetsbrevet till dig.

  Du får också ett e-postmeddelande från oss där vi ber dig bekräfta att du vill registrera dig för nyhetsbrevet (”dubbel opt-in”-process). När du klickar på den hyperlänk som finns i e-postmeddelandet som skickades till din e-postadress, aktiveras prenumerationen på nyhetsbrevet. Denna bekräftelse är nödvändig för att se till att ingen kan registrera sig med en e-postadress som man inte äger. Prenumerationer på nyhetsbrevet loggas, så att prenumerationsprocessen kan dokumenteras enligt juridiska krav. Hit hör lagring av tid och datum för begäran samt för bekräftelsen, och din IP-adress.

  Vi behandlar alla uppgifter du lämnar i beställningsformuläret för nyhetsbrevet endast med ditt samtycke enligt art. 6 (1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande till info@asecos.com. De uppgifter som har behandlats innan vi fick din begäran kan fortsätta behandlas lagenligt.

  De data som vi lagrar om dig för prenumerationen på nyhetsbrevet sparas tills att du avbeställer nyhetsbrevet, och raderas då. Andra data som vi lagrar i andra syften påverkas inte av denna process. Dina uppgifter överförs inte till tredjepart utan ditt samtycke.

  CleverReach

  Webbplatsen använder CleverReach för utskick av nyhetsbrev. Leverantör är CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach är en tjänst som organiserar och analyserar distributionen av nyhetsbrev. De data som du lämnar (t.ex. din e-postadress) för att prenumerera på vårt nyhetsbrev lagras på servrar hos CleverReach i Tyskland.

  Utskicket av våra nyhetsbrev med CleverReach gör det möjligt för oss att analysera beteendet hos nyhetsbrevsmottagarna. Bland annat kan vi se hur många mottagare som har öppnat e-postmeddelandet med nyhetsbrevet, och hur ofta man klickar på de olika länkar som finns där. Med hjälp av konverteringsspårning kan vi också analysera om en fördefinierad åtgärd (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats) äger rum efter att man klickat på länken i nyhetsbrevet. För mer information om hur data analyseras av CleverReach, besök https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/.

  Databehandlingen grundar sig på art. 6 (1) (a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avbeställa nyhetsbrevet. De uppgifter som har behandlats innan vi fick din begäran kan fortsätta behandlas lagenligt.

  Om du inte vill att din användning av nyhetsbrevet skall analyseras av CleverReach måste du avbeställa nyhetsbrevet. För detta lägger vi in en länk i varje utskick av nyhetsbrevet. Du kan också avbeställa nyhetsbrevet direkt på webbplatsen.

  De data som du har lämnat vid beställningen av nyhetsbrevet används för att skicka nyhetsbrevet till dig, tills att du gör en avbeställning, då dessa uppgifter raderas från våra och CleverReach:s servrar. Data som har lagrat i andra syften (t.ex. e-postadresser för medlemssektionen) påverkas inte.

  För mer information, se dataskyddspolicyn inom CleverReach på https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

  Vi har tecknat avtal med CleverReach för utlokaliseringen av vår databehandling och vi tillämpar fullt ut de strikta kraven från tyska dataskyddsmyndigheter när vi använder CleverReach.


  Deltagande i online-enkäter

  För att få direkt återkoppling från våra kunder om deras nöjdhet med, och intresse för våra produkter och tjänster, och för att förbättra användarvänligheten på vår webbplats, har asecos tagit fram en permanent enkät som finns här.

  Vid slutförandet av enkäten vill vi fråga efter ytterligare information om den deltagande personen för att även avspegla sociala faktorer i enkätresultaten och därför förbättra vår dataanalys.

  Under enkäten samlas följande obligatoriska data in, vilka avser personuppgifter:

  • Titel
  • Efternamn
  • Förnamn
  • Företagets adress: Företagets namn, gatuadress, postnummer, ort
  • E-postadress

  Alla övriga data som rör dig lämnas frivilligt.

  Vi behandlar alla uppgifter du lämnar på enkätformuläret endast med ditt samtycke enligt art. 6 (1)(a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande till info@asecos.com. De uppgifter som har behandlats innan vi fick din begäran kan fortsätta behandlas lagenligt.


  Användning av programvaran LiveChat

  Vi använder oss av live-chat-programmet "LiveChat" från LiveChat Inc. på vår webbplats. I vår live-chat kan du ta direktkontakt med asecos-medarbetare, och få svar på frågor via en diskussion i form av en realtids-chat.

  Programvaran använder cookies för att tillåta en personlig diskussion med hjälp av en live-chat på webbplatsen. Om användaren önskar få personlig kontakt med en asecos-medarbetare måste ett namn anges. De data som då samlas in används inte för att identifiera besökaren som person, och de sammanförs inte heller med personuppgifterna för ett användarnamn. Personuppgifter såsom e-postadress etc. används endast om de lämnas frivilligt.

  Tråden i chatten/chat-loggen lagras på programvarutillverkarens server. Se även LiveChat-sekretesspolicyn på: https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/


  Återuppringningstjänst

  Som en möjlighet för dig att be någon av våra medarbetare att ringa tillbaka till dig som en del av vår uppringningstjänst kan du kontakta oss via återuppringningsformuläret. Följande obligatoriska data samlas in så att din återuppringningsbegäran kan handläggas:

  • Namn
  • Telefonnummer
  • Önskat återuppringningsdatum
  • Postnummer, land
  • Ditt ärende (begäran om offert, specialistrådgivning, produktförfrågan)

  Om du tar kontakt med oss genom att använda formuläret för återuppringningstjänst och organisera ett samtal från oss till dig, skrivs en CSV-fil på vår webbserver med dessa uppgifter. Vi garanterar strikt konfidentiell hantering av dina data och använder dina personuppgifter enbart i syfte att behandla din återuppringningsbegäran.


  Publicering av jobbannonser/jobbansökningar

  Vi samlar in och behandlar dina ansökningsdata elektroniskt så att processen kan slutföras. Om ansökningen resulterar i tecknande av ett anställningsavtal kan de data som har lämnats av dig lagras i din personalakt för normala organisatoriska och administrativa processer enligt tillämpliga juridiska krav.

  Vid avslag på din ansökan raderas de data som du har lämnat automatiskt två månader efter avslagsbeskedet. Detta gäller inte i de fall där juridiska krav (t.ex. skyldigheten till bevisbörda som anges i jämställdhetslagstiftningen) kräver en längre lagringsperiod eller om du har samtyckt uttryckligen till att ha dina uppgifter lagrade under en längre period i vår databas med möjliga sökande.

 • Har data krypterats?

  Denna webbplats använder SSL- eller TLS-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. frågor du skickara till oss som webbplatsoperatör. Du kan identifiera en krypterad anslutning på läsarens adressrad när den växlar från "http://" till "https://" och låssymbolen visas i adresslisten.

  Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de uppgifter du överför till oss inte läsas av tredjepart.

 • Skickar asecos dina uppgifter till tredje part?

  När du skickar förfrågningar till oss med hjälp av formulären på webbplatsen lagrar vi uppgifterna från formulären, inkl. kontaktdata du kan ha lämnat i formulären, så att vi kan ta hand om ditt ärende och ev. kontakta dig i uppföljningssyfte.

  Dessa personuppgifter överförs inte av oss till tredje part, såvida inte detta krävs för utförandet av det begärda ändamålet, eller om så krävs i syfte att handlägga ett avtal, eller du har givit uttryckligt samtycke till detta. Det kan t.ex. bli nödvändigt för asecos att överföra data om din adress och beställningsinformation till en specialistleverantör, om du har begärt offert eller lagt en produktbeställning.

  På vår webbplats finns det integrerat innehåll från andra webbplatser, t.ex. videor från YouTube, kartor från Google Maps eller bilder från andra aktörer. Detta innehåll kräver att användarens IP-adress skickas till innehållsleverantören (nedan ”tredjepartsleverantör”), eftersom innehållet inte kan skickas till resp. användares läsare utan denna IP-adress. IP-adressen är nödvändig för att detta innehåll skall kunna visas. Vi strävar efter att använda endast sådant innehåll vars resp. leverantör använder IP-adressen endast för att leverera sitt innehåll. Emellertid har vi ingen kontroll över om tredjepartsleverantörer lagrar IP-adresser t.ex. i statistiksyften. Se även relevant dataskyddsinformation från resp. leverantörer.

 • Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

  Information, blockering, radering

  Om lagstiftningen så medger har du rätt att när som helst få information kostnadsfritt om dina personuppgifter som är lagrade samt deras ursprung, mottagare och syfte i vilket de har behandlats. Du har också rätt att få dessa uppgifter rättade, spärrade eller raderade. Kontakta oss gärna på följande adress om du har ytterligare frågor när det gäller personuppgifter.

  asecos GmbH
  Weiherfeldsiedlung 16-18
  63584 Gründau / Tyskland

  Tel.: +49 6051 9220-0
  E-post: info@asecos.com


  Rätt att lämna in klagomål till ansvariga myndigheter

  Om det har förekommit en överträdelse av dataskyddslagstiftningen kan den berörda personen lämna in klagomål till ansvariga tillsynsmyndigheter. Den ansvariga tillsynsmyndighet för ärenden i samband med dataskyddslagstiftning är dataskyddsombudet i den tyska delstat där vårt företag har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddsombud och deras kontaktuppgifter återfinns på följande länk: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


  Återkallande av ditt samtycke till behandling av dina uppgifter

  Många databehandlingsprocesser är möjliga endast med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan framåt i tiden. Det räcker med ett informellt e-postmeddelande. De uppgifter som har behandlats innan vi fick din begäran kan fortsätta behandlas lagenligt.


  Rätt till dataöverförbarhet

  Du har rätt att få data, som vi behandlar på basis av ditt samtycke eller som fullgörande av ett avtal, levererade automatiskt till dig själv eller en tredje part, i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du behöver direktöverföring av uppgifter till någon annan ansvarig instans sker detta endast om så är tekniskt.

 • Google Analytics med anonymiseringsfunktion

  Vid besök på vår webbplats kan ditt surfinguppträdande omfattas av statistiska analyser. Det sker i huvudsak genom användning av cookies och analysprogram. Alla analyser av ditt surfingbeteende tenderar att vara anonyma; surfingbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig som individ. Du kan vägra samtycke till att denna analys genomförs, eller förhindra det från att inträffa genom att inte använda vissa verktyg.

  Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst. Den drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Denna användning omfattar driftsläget ”Universal Analytics”. Detta läge gör det möjligt för data, sessioner och interaktioner att förknippas med en enda pseudonymiserad användar-ID, vilket innebär att en viss användares aktivitet i flera olika enheter kan analyseras.

  Google Analytics använder “cookies”. Det är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör analyser av din användning av webbplatsen. Vissa av dessa filer är sessionsbaserade (d.v.s. temporära) medan andra är persistena (d.v.s. de ligger kvar i din läsare under en viss tidsperiod, även efter att den har stängts).

  Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där.

  Google Analytics-cookies lagras på basis av art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och annonseringen på den.


  IP-anonymisering

  På denna webbplats har vi aktiverat funktionen IP-anonymisering. Din IP-adress kortas ned av Google inom EU eller andra parter i EEC innan den överförs till USA. Det är endast i undantagsfall som den fullständiga IP-adressen skickas till en Google-server i USA och avkortas där. Google använder denna information för denna webbplatsoperatörs räkning för att utvärdera din användning av webbplatsen, att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteten och att leverera andra tjänster runt webbplatsaktiviteten och internetanvändningen för webbplatsoperatören. Den IP-adress som skickats av din läsare som en del av Google Analytics samkörs inte med andra data hos Google.


  Invändning mot insamling av data – läsar-plugin

  Du kan förhindra lagring av dessa cookies genom inställningar i din läsare. Vi vill emellertid påpeka att om du gör det så kan du eventuellt inte använda den fulla funktionaliteten på denna webbplats. Du kan också förhindra att de data, som genereras av cookies om din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress), överförs till Google, och att dessa data behandlas av Google, genom att ladda ned och installera den läsar-plugin som är tillgänglig på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  I läsarna i mobila enheter, t.ex. smartphones eller plattor, fungerar inte alltid de add-ons som används för att förhindra användarspårning genom Google Analytics. Om det är så i ditt fall, kan du deaktivera alla framtida analyser av dina surfvanor genom Google Analytics genom att klicka på följande länk. Genom att klicka på länken lägger du en ”opt-out”-cookie: det innebär att ingen framtida analys av ditt surfbeteende på vår webbplats äger rum. Deaktivera Google Analytics.

  Aktivera “opt-out-cookie” för Google Analytics

  Om du raderar cookies (en möjlighet som finns i läsarinställningarna) kan det resultera i att även denna opt-out-cookie raderas, och då måste du återaktivera den om så krävs.

  För mer information om hur Google Analytics hanterar användardata, se Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

  Vi har tecknat avtal med Google för utlokaliseringen av vår databehandling och vi tillämpar fullt ut de strikta kraven från tyska dataskyddsmyndigheter när vi använder Google Analytics.


  Insamling av demografiska data genom Google Analytics

  Denna webbplats använder Google Analytic’s demografifunktioner. Detta gör att rapporter kan tas fram som innehåller utsagor om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa data kommer från intressebaserad annonsering från Google och tredjeparts besöksdata. Insamlade data kan inte hänföras till någon specifik person. Du kan när som helst deaktivera denna funktion genom att justera annonsinställningarna på ditt Google-konto, eller så kan du förbjuda insamling av dina uppgifter genom Google Analytics, se avsnittet ”Avvisning av datainsamling”.

 • Google Ads (AdWords) och Google Conversion Tracking

  Denna webbplats använder Google Ads (AdWords). Google Ads (AdWords) är ett online-annonseringsprogram från Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

  Som en del av Google Ads (AdWords), använder vi s.k. konverteringsspårning. När du klickar på en annons som servas av Google, placeras en konverteringsspårningscookie. Cookies är små textfiler som din internetläsare lagrar i din dator. Dessa cookies löper ut efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering av användaren. Om användaren besöker vissa sidor på webbplatsen och cookien inte har löpt ut ännu, kan Google och webbplatsen tala om att användaren klickade på annonsen och fortsatte till den sidan.

  Varje Google Ads-annonsör (AdWords) har en separat cookie. Därför kan cookies inte spåras genom användning av en Ads (AdWords)-annonsörs webbplats. Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används till att skapa konverteringsstatistik för (AdWords)-annonsörerna som har beställt konverteringsspårning. Kunderna får veta hur många användare som har klickat på deras annons och som har letts vidare till en sida med en konverteringsspårningstagg. Emellertid får annonsörerna inte någon information som kan användas till att identifiera användare som personer. Om du inte vill delta i spårningen kan du tacka nej till det genom att deaktivera Googles konverteringsspårningscookie med en ändring av läsarinställningarna. Om du gör det, omfattas du inte av statistiken för konverteringsspårning.

  Konverteringscookies lagras på basis av art. 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarbeteendet för att optimera både sin webbplats och annonseringen på den.

  För mer information om Google Ads (AdWords) se Google Ads databehandlingsvillkor: https://privacy.google.com/businesses/ukdataprotectiontermsupdates/

  Du kan konfigurera din läsare så att den informerar dig om användningen av cookies så att du kan bestämma från fall till fall om du vill acceptera eller avvisa en cookie. Alternativt kan din läsare konfigueras att automatiskt godkänna cookies i vissa fall eller att alltid avvisa dem, eller att automatiskt radera cookies när du stänger läsaren. Om cookies deaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

 • Google Maps

  På vår webbplats använder vi komponenter från “Google Maps” från företaget Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nedan “Google”).

  Varje gång som komponenten “Google Maps” begärs skapas en cookie av Google för att behandla användarinställningar och data när den sida visas på vilken komponenten “Google Maps” är integrerad. Denna cookie raderas normalt inte när du stänger din internetläsare, utan upphör att gälla efter en viss tidsperiod förutsatt att du inte raderar den manuellt före dess.

  Om du inte ger samtycke till att dina uppgifter behandlas på detta sätt kan du deaktivera tjänsten ”Google Maps”, vilket för att dataöveringen till Google förhindras. Du måste de deaktivera JavaScript-funktionen i din läsare. Vi vill dock påpeka att om du gör det kan du ev. inte använda ”Google Maps”, eller dess funktionalitet kan vara begränsad.

  Google Maps används för att göra vår webbplats tilltalande och för att förenkla lokaliseringen av platser som nämns av oss på webbplatsen. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR.

  Användningen av “Google Maps” och all information som hämtas genom användning av “Google Maps” omfattas av Googles användningsvillkor förutom bestämmelser och villkor för “Google Maps”.

 • Användning av YouTube-komponenter

  På vår webbplats använder vi komponenter (videor) från företaget YouTube LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ett företag inom Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

  Vid användning av dessa komponenter använder vi det ”utökade dataskyddsläget” som erbjuds av YouTube, eftersom de faktiska databegärandena från YouTube Player sker via “www.youtube-nocookie.com”.

  När du anropar en sida som innehåller en inbäddad video etableras en anslutning till YouTube-servrarna och innehållet visas sedan utifrån information som skickas till din läsare på webbplatsen.

  Enligt information från YouTube gäller fljande: när man är i ”utökat dataskyddsläge” skickas data endast till YouTube-servern (i synnerhet avseende vilka av våra webbsidor du har besökt) när du tittar på videoinnehållet. Om du är inloggad på ett YouTube-konto vid den tidpunkten kommer denna information också att förknippas med ditt YouTube-användarkonto. Du kan förhindra det genom att logga ut från ditt YouTube-konto innan du besöker vår webbplats.

  YouTube används för att göra vår webbplats mer tilltalande. Detta utgör ett berättigat intresse enligt art. 6 (1) (f) GDPR.

  Mer information om hanteringen av användardata återfinns i dataskyddspolicyn hos YouTube på https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

 • Användning av sociala medier-länkar

  Facebook-knapp

  Vår webbplats använder en länk till ”gilla-sidan” på den sociala nätverkswebbplatsen Facebook, www.facebook.com. Operatör är Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

  Facebook-knappen känns igen på Facebook-logotypen, och befinner sig i sidfoten (längst ned) på varje webbsida. När du besöker vår webbplats etableras ingen direktanslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern, eftersom vi inte använder några Facebook-plug-ins på vår webbplats; vi tillhandahåller endast en länk via Facebook-logotypen. Det innebär att inga uppgifter överförs till Facebook.

  Om du klickar på Facebook-knappen, lämnar du vår webbplats, och en direktanslutning etableras mellan din webbläsare och Facebook-servrarna. Här finns information om de data som samlas in av Facebook Inc.: https://www.facebook.com/privacy/explanation


  Xing-knapp

  Vår webbplats använder sig av en länk till det sociala nätverket Xing, www.xing.com, som drivs av XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg.

  Xing-knappen identifieras på Xing-logotypen och återfinns i sidfoten på webbplatsen. När du besöker vår webbplats etableras ingen direktanslutning mellan din webbläsare och Xing-servern, eftersom vi inte använder några Xing-plug-ins på vår webbplats; vi tillhandahåller endast en länk via Xing-logotypen. Det innebär att inga uppgifter överförs till Xing.

  Om du klickar på Xing-knappen, lämnar du vår webbplats, och en direktanslutning etableras mellan din webbläsare och Xing-servrarna. Här finns information om de data som samlas in av Xing: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy


  LinkedIn-knapp

  Vår webbplats använder funktioner i LinkedIn-nätverket. Operatör är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

  LinkedIn-knappen känns igen på LinkedIn-logotypen, och befinner sig i sidfoten på webbplatsen. När du besöker vår webbplats etableras ingen direktanslutning mellan din webbläsare och LinkedIn-servern, eftersom vi inte använder några LinkedIn-plug-ins på vår webbplats; vi tillhandahåller endast en länk via LinkedIn-logotypen. Det innebär att inga uppgifter överförs till LinkedIn.

  Om du klickar på LinkedIn-knappen, lämnar du vår webbplats, och en direktanslutning etableras mellan din webbläsare och LinkedIn-servrarna. Här finns information om de data som samlas in av LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

 • Dataskyddsombud

  Vi har utsett ett dataskyddsombud för vårt företag:

  Jürgen Schuler
  Bayernstraße 5
  D-63762 Großostheim

  Tel.: +49 6026 9942-00
  E-post: j.schuler@itc-team.de

 • Vem är ansvarig för databehandlingen på den här webbplatsen?

  Den part som är ansvarig för behandlingen av data på denna webbplats är asecos GmbH, representerat av:

  Günther Rossdeutscher och
  Michael Schrems

  Tel.: +49 6051 9220-0
  E-post: info@asecos.com

  Den ansvariga parten är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om syftena och medlen för behandling av personuppgifter (namn, e-postadresser etc.).

 • Kan användningen och tillämpningen av personuppgifter eller denna dataskyddspolicy komma att ändras?

  Behandlingen av personuppgifter övervakas ständigt av oss med avseende på dataskyddsföreskrifter, och justeras om så krävs. Kontrollera vår dataskyddsinformation regelbundet, där beskriver vi alltid aktuell policy för behandling av personuppgifter. Vi informerar alltid om eventuella ändringar både där och på ditt användarkonto.

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält