5 skäl att välja asecos

Det bästa beslutet

Namnet asecos är sammansatt av följande ord:
approved | security | ecology | solutions – för säkerhet och miljöskydd vid hantering och förvaring av brandfarliga material.

Vårt märkesnamn är ett krav. Bakom vår strävan efter att utveckla produkter som erbjuder dig högsta grad av skydd och komfort i ditt jobb ligger din säkerhet och skyddet av din hälsa.

öppna/stäng allt
 • 1. asecos - innovationsledande

  asecos - innovationsledande

  asecos - innovationsledande

  Hur känner man igen ett innovationsledande företag? På omfattande teknologiska kunskaper, bred marknadskunskap och många affärspartners - men framför allt på en kontinuerlig drift att utveckla något nytt.

  År 1994 utvecklade vi vårt första Brandsäkra kemikalieskåp med 90 minuters brandmotstånd. Målet var ambitiöst: För tillverkning av Brandsäkra kemikalieskåp som e_x001E_rbjuder samma säkerhetsnivå för förvaring av brandfarliga material som normala förvaringsutrymmen.

  Utvecklingen av typ 90-teknologin var en revolution i vår bransch - och fick en långvarig effekt på vår affärsstrategi. Det var början av vår historia som trendsättare för säkerhetsrelaterade produkter. aseco satte nya standarder med många av sina nya teknologier - och dessa standarder gäller fortfarande.

  Det är passionen att skapa innovativa lösningar som driver oss framåt. Detta har lett fram till framtagningen av ett brett produktsortiment - med kundspecifika lösningar för så gott som alla tillämpningar. Lösningar som har orsakat sensation vid lanseringen, världen över!

 • 2. asecos - experten

  asecos - experten

  asecos - experten

  Vår expertis som utvecklare och tillverkare av säkerhetsprodukter avspeglas inte bara i vårt förstklassiga sortiment utan även i vårt tjänsteutbud. Vårt säljteam är certifierat av BDSF® (German Association of Consultants and Expert Valuers) som kvalificerade bedömare för förvaring och extraktion av brandfarliga material.

  De specialiståterförsäljare och exklusiva partners som distribuerar våra produkter världen över erhåller omfattande utbildning. En individuell rekommendation när det gäller säker och godkänd förvaring av brandfarliga material är en aspekt som är särskilt viktig för oss. Det är endast samarbetspartners som har fått gedigen utbildning som kan granska de lokala förhållandena vid rådgivning hos kund, och erbjuda bästa möjliga produktlösning.

  Det är bara de som känner till riskerna i hanteringen av brandfarliga material som kan undvika dem. Detta är syftet med asecos academy. Med våra praktiska säkerhetsseminarier vill vi öka medvetenheten om de risker som är förknippade med hantering och förvaring av brandfarliga material. Denna kunskap leder till större säkerhet på arbetsplatsen, på ett hållbart sätt.

  Med ett aktivt engagemang i internationella arbetsgrupper såsom SEFA (Scientific Equipment and Furniture Association) och EGNATON (European Association for Sustainable Laboratories) utvecklar vi innovativa och hållbara lösningar tillsammans med laboratorieägare, arkitekter, leverantörer och slutanvändare för att klara utmaningarna med 2000-talets laboratorier.

 • 3. asecos - förstklassig kvalitet, made in Germany

  asecos - förstklassig kvalitet, made in Germany

  asecos - förstklassig kvalitet, made in Germany

  asecos er_x001E_bjuder perfektion, gång på gång. Varje nyutvecklad produkt genomgår en grundlig inspektion med hjälp av senaste mättekniker innan den går i produktion. Före leverans genomgår varje produkt ett ingående kvalitetstest. För att vi skall kunna säkerställa den förstklassiga kvaliteten anlitar vi högutbildad personal vid företagets huvudkontor i Gründau i närheten av Frankfurt/Main, samt tillämpar höga kvalitetsstandarder som är i överensstämmelse med standard ISO 9001. Våra kunder har fördel av vår produktkvalitet på 2 sätt: maximal säkerhet i den dagliga användningen, och en utökad tillverkargaranti på upp till 10 år - ett enastående kvalitetslöfte som är unikt i vår bransch.

  För säkerställande av kvaliteten genomgår våra Brandsäkra kemikalieskåp frivillig och permanent extern övervakning genom ett ackrediterat, oberoende materialprovningsinstitut. Det är bara en av de åtgärder vi vidtar för att säkra en kvalitet i högsta klass.

 • 4. asecos - säkra produkter!

  asecos - säkra produkter!

  asecos - säkra produkter!

  asecos Brandsäkra kemikalieskåp genomgår omfattande tester - för garanterad säkerhet.

  Exempel GS-testning: detta test omfattar bland andra kriterier, en tuff, mekanisk långtidsprovning med 50 000 cykler. En oberoende testorganisation dokumenterar och certifierar att våra produkter har klarat testet. Detta test säkerställer också att asecos produkter uppfyller kraven i EN 16121/16122.

  Exempel på brandkammartest: Detta test certifierar skåpets brandskyddsnivå. Varenda brandresistent skåpmodell har klarat testet enligt den europeiska standarden EN 14470-1 resp. EN 14470-2. Dessutom uppfyller asecos Brandsäkra kemikalieskåp kraven i internationella tester, t.ex. Standard FM 6050.

 • 5. asecos tar ansvar

  asecos tar ansvar

  asecos tar ansvar

  Som företag inom säkerhet och miljöskydd är vi aktiva både ekonomiskt och socialt. För oss är det en viktig del av vårt sociala ansvar att rikta in vårt företags intressen mot sociala och ekologiska krav. Höga sociala standarder vid asecos huvudkontor och samtliga dotterföretag hjälper oss att skydda miljön och stärka vår region. Det är viktiga faktorer i vår företagsfilosofi.

  Vår företagskultur bygger på öppen dialog, respektfulla interna relationer samt tydliga mål. Flexibla arbetstider säkerställer en bra balans mellan jobb och privatliv.

  Vi ser det som vårt ansvar att erbjuda trainee-program och att rekrytera unga talanger och chefer bland våra egna anställda. Perfekt skötta produktionsprocesser, senaste teknik och samarbete med lokala leverantörer bidrar till skyddet av en hållbar miljö, det gäller även för vår produktionsvägledning för att minimera användningen av kemikalier - om så är möjligt använder vi alternativa, miljövänliga ämnen. Vår energiförbrukning i produktionsanläggningen täcks nästan helt av egna förnybara energikällor.

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält