ETT STORT ANSVAR - EN UNDERBAR ARBETSUPPGIFT

Vi drivs hela tiden av en passion för att skapa innovativa produktlösningar.

På basis av den övertygelsen utvecklar vi intelligenta lösningar som går i främsta ledet. Allt började med kompetens inom Brandsäkra kemikalieskåp för förvaring av antändliga vätskor och trycksatta gasflaskor.

Dagens produktsortiment omfattar: Arbetsplatser för brandfarliga ämnen, farmacidragskåp, återcirkulerande luftfilter, ventilationsfästen och fläktar, rörsystem av alla slag, behållare och depåer för brandfarliga ämnen, hyllor, hanteringssystem, sorbenter, nödduschar, säkerhetsbehållare, rökhytter och luftrenare, och omfattar mer än 3 000 produkter. Underhåll och service avrundar utbudet från asecos.

Med 350 anställda i Tyskland och cirka 50 anställda i de egna företagen i Nederländerna, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Schweiz, USA och Sverige samt ett världsomspännande försäljningsnät av specialiserade återförsäljare och partners är kund- och marknadsnärhet en självklarhet.

asecos är världens ledande tillverkare av säkerhetskåp enligt den europeiska standarden DIN EN 14470 del 1 och del 2.

 asecos företagsområde 2019

Klicka på bilden för att se företagsvideon.

DEN VÄRLD SOM TRANSPORTERAR OSS... rör sig runt förvaring av brandfarliga material.

asecos är stolt över att få bidra till att skapa nya säkerhetsstandarder och att minska antalet av och allvarlighetsgraden för olycksfall, detta tack vare användning av godkända produkter från asecos.

Bästa möjliga skydd av människorna och miljön är vår högsta prioritet.

Med denna önskan som drivkraft utvecklade vi det första skåpet 1994 med ett certifierat 90 minuters brandmotstånd för förvaring av antändliga vätskor. Det som var en teknisk revolution i branschen på den tiden har nu blivit en teknisk standard över hela Europa och får allt större acceptans på andra kontinenter.

Men att bara uppfylla lagens minimikrav, som ofta kom till för många år sedan, räcker inte för oss. Vi vill öka medvetenheten globalt och utveckla förvaringslösningar som kan klara utmaningarna med 2000-talets arbetsutrymmen.

 


 

VI FINNS HÄR FÖR DIG!

Alltid på kundernas sida. Där det finns behov av förstklassiga Brandsäkra kemikalieskåp därute i världen, finns asecos experter nära till hands.

Över hela världen anlitar våra kunder utvalda partnerföretag och lokala representanter från asecos. Vi är representerade av filialer i Nederländerna, Frankrike, Spanien, Storbritannien, Schweiz och Sverige. I Nordamerika tar asecos Inc. hand om vår kundbas. Vårt globala försäljningsnätverk har ett principiellt mål: att alltid vara närvarande.

Som expert på förvaring av brandfarligt material erbjuder vi våra kunder lösningar från och en samma källa: från innovativ utveckling, certifierad enligt högsta standarder, och djupgående rådgivningsexpertis, till produktion och efterföljande underhållstjänster. Vi kombinerar kvalitet och expertis med målet att förse våra kunder med bästa möjliga lösningar för deras individuella behov.

 


 

EXPERTIS DIREKT FRÅN TILLVERKAREN

Vår expertis är helgjuten, internationell och multimedia-baserad.

Våra kunder drar fördel på plats av våra kompetentna rådgivare och säljspecialister — både i Tyskland och andra länder. Eftersom alla säljmedarbetare har djupgående kunskaper om våra produkter. Och med asecos mobila showroom har de allt de behöver för att erbjuda en tilltalande, praxisinriktad konsultation.

I Tyskland är våra rådgivare även oberoende BDSF-experter (”German Association of Consultants and Expert Valuers”) och i andra länder har de djupgående kunskaper om lokal lagstiftning. Det resulterar i anpassade, lagenliga lösningar för alla kunders krav

Passion, kunnande och en utvecklingsanda för nya, innovativa produktlösningar är drivkraften bakom de 400 anställda på asecos över hela världen. Vår personal besitter erfarenhet och expertis, och de vidareutbildas regelbundet. I en modern arbetsmiljö med en öppen företagskultur erbjuder vi personalen en mängd möjligheter att prova på nya arbetsuppgifter, eller utveckla spännande expertisområden.

 


 

CERTIFIERAD SÄKERHET SOM DU KAN LITA PÅ

Vi utvecklar och tillverkar våra produkter enbart i den tyska staden Gründau — vårt säte. Därifrån levererar vi Brandsäkra kemikalieskåp till mer än 100 länder världen över. Som tillförlitlig partner och leverantör uppfyller vi högsta standarder vad gäller teknologi, kundorientering och mervärdespotential. Kvaliteten och funktionaliteten hos våra produkter övervakas kontinuerligt och certifieras av relevanta provningsinstitut.

 


 

HÅLLBARHET ÄR SYNONYMT MED ANSVARSTAGANDE

För oss är hållbarhet ett mycket viktigt begrepp. asecos’ budskap lägger grunden till företagets långsiktiga framgångar. Vårt budskap bygger på ekologiska, sociala och ekonomiska överväganden. Hit hör rättvis behandling och ömsesidig respekt för varandra, bortom nationella och kulturella gränser, långvariga anställningsförhållanden och strategisk utveckling av yngre förmågor. Detta garanterar ett socialt ansvarstagande och miljömedvetenhet i det långa loppet. Upprätthållen ekonomisk stabilitet - under många års tid - utgör grunden för ett tillförlitligt samarbetsförhållande. Vi är en stark och mycket betrodd partner till både kunder och leverantörer

Med siktet mot framtiden: Från produktutvecklingen, genom hela tillverkningsprocessen, har asecos fokus på hållbarheten. Toppmoderna produktionsprocesser är nära integrerade inbördes för att ta vara på resurser hos lokala leverantörer, vilket garanterar korta och miljövänliga leveranskanaler.

asecos mobil - showtruck
asecos - Made in Germany

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält