Att agera hållbart betyder att ta ansvar

Vi är medvetna om vårt ansvar inför kommande generationer och därför är en omsorgsfull och hållbar hantering av miljön så viktig. Vårt dagliga agerande är inriktat på en omsorgsfull användning av resurser, miljömedveten avfallshantering, återanvändning av material, utbyte av ämnen som är farliga för hälsan och miljön, samt på ekonomiska och ekologiska arbetssätt och processer (hållbarhet) samt energibesparing.

Vi skall fortsätta att optimera våra materialflöden och vår resursförbrukning. Genom att sträva efter kontinuerliga förbättringar tar vi fram årliga mål så att vi kan bli bättre i vårt miljöarbete.

 Acting sustainably means taking responsibility

Ekologiska aspekter

Ända sedan etableringen av asecos GmbH i Gründau (Tyskland) har vi lagt stor vikt vid hållbarhet och miljöskydd, t.ex. genom att använda regionalt tillgängliga råmaterial. Tack vare våra mångåriga, rättvisepräglade samarbeten med regionala och europeiska leverantörer kan vi hjälpa till att minska utsläppen av förorenande ämnen genom korta transportsträckor. Produktutvecklingen och tillverkningen av asecos-produkterna vid företagets huvudkontor i Tyskland har fokus på hållbarheten. Produktionsprocesser som är moderna, väl genomtänkta och samverkande sparar in resurser.

Genom att använda våra egna solcellssystem på taken till produktionsanläggningen i Gründau kan vi producera tillräckligt med ström till tillverkningen och administrationen där. Den konsistenta ökningen av el-/hybridbilar i asecos-flottan, uthyrning av elcyklar till personalen samt användning av energisnål LED-belysning - det är bara några exempel på energihanteringen vid asecos.


Ekonomiska aspekter

Genom att ha ett holistiskt synsätt över våra kunders processer skapar vi ramvillkoren för optimerade, säkra och ergonomiska arbetsflöden. När värdet för asecos-produkterna upprätthålls sparar man inte bara kostnader; den ökade brukstiden för våra produkter sparar även resurser.

Certifieringen ISO 14001 bekräftar att miljöstyrning redan är en integrerad del av affärsprocesserna inom asecos. Här hittar du asecos GMBH:s miljöstyrningscertifikat. Vi förser dig gärna med acecos’ tyska miljöpolicy som ett dokument. Du kan beställa den via vårt kontaktformulär.

 


Sociala aspekter

Med hjälp av våra produkter och tjänster kan vi öka säkerheten på arbetsplatsen. På det sättet hjälper vi våra kunder att fokusera på det som är viktigt - deras arbete och utvecklingen av innovationer som driver vårt samhälle framåt. När vi gör det, begränsar vi oss inte enbart till Tyskland. Vi dokumenterar och certifierar våra tjänster och produkter i många länder och på många språk så att vi kan implementera våra höga standarder överallt. Och med samma ambition driver vi på den fortsatta utvecklingen av vårt företag, och tryggar arbetsplatser i regionen.


 

EcoVadis certifiering

EcoVadis är en av världens största och mest betrodda utdelare av hållbarhetsmärkningar och förlitar sig på internationella CSR-standarder ("Corporate Social Responsibility"), t.ex. Global Reporting Initiative, UN Global Compact och ISO 26000. EcoVadis scorecard ger detaljerade inblickar i fyra hållbarhetsfrågor - miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbara inköp - och tillhandahåller en övergripande vy över företagets hållbarhetsarbete.

Vi är mycket stolta över att asecos GmbH har fått en topputmärkelse från EcoVadis: med bronsmedaljen hör vi nu till den bästa tredjedelen av alla de utvärderade företagen.

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält