Praca w asecos

Podstawą sukcesu naszej firmy są pracownicy pełni zaangażowania i poświęcenia

Dynamika, kreatywność, innowacja

Struktura naszej firmy cechuje się otwartym dialogiem, wzajemnym szacunkiem i przejrzystymi celami.

Współczesne środowisko pracy i różnorodne możliwości rozwoju to podstawa utrzymania i pogłębiania wiedzy personelu.

Jako konieczność w asecos postrzega się rekrutowanie stażystów i kadry zarządzającej spośród pracowników firmy oraz zapewnianie szkoleń młodym ludziom. Elastyczne godziny pracy umożliwiają koordynację życia rodzinnego, wypoczynku i kariery zawodowej.

Opowiadamy się za uczciwością i przestrzeganiem minimalnych standardów społecznych.

Przywiązujemy szczególną wagę do standardów pracy i standardów społecznych, jak również nowoczesnej aranżacji stanowisk pracy, odpowiedniego wynagrodzenia, równych szans w pracy oraz przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego i ochrony zdrowia.

Na całym świecie nasi pracownicy współpracują z innymi pracownikami, partnerami biznesowymi i klientami w sposób pełen szacunku i zgodny z prawem. Tego rodzaju własne zobowiązanie wpływają także na nasze warunki biznesowe. Jako podstawę odpowiedzialności społecznej postrzegamy zapewnianie uczciwych warunków pracy przez naszych partnerów i dostawców.

Dzięki regularnym audytom przeprowadzam przez naszych pracowników mamy pewność, że standardy te są przestrzegane w całym łańcuchu dostaw.

asecos niezawodny i silny ekonomicznie partner.

Stabilne powiązania ekonomiczne tworzą podstawę przyjęcia przez firmę wieloletniej, wszechstronnej odpowiedzialności. W dłuższej perspektywie oferujemy bezpieczne miejsca pracy i jesteśmy zawsze przewidywalnym, niezawodnym partnerem dla naszych klientów i dostawców.

Poproś o telefon zwrotny

Wymagany przedział czasowy

* Pola obowiązkowe