15 Jun 2015 Video: Tip 90 yangına dayanıklı güvenli saklama dolabının güvenlik özellikleri

Bir yangın durumunda güvenli saklama dolabına ne olmaktadır?

Yeni video, bir asecos tip 90 yangına dayanıklı güvenli saklama dolabının Avrupa standardı EN 14470-1'e uygun güvenlik özelliklerini göstermektedir. Bir yangın durumunda, çekmeceler ve kapıların yanı sıra hava kanalları termal serbest bırakma yoluyla otomatik olarak kapanır, boşluklar yangına dayanıklı mühürlerle mühürlenir ve yalıtım levhaları dolap içerisindeki önemli bir sıcaklık artışını engeller.

asecos güvenli saklama dolapları yüksek seviyede bir koruma sunar

asecos dolabı 90 dakikalık bir zaman dilimi boyunca yangına doğrudan maruz bırakılmaktadır. 1000 °C'yi aşan sıcaklıklara bu yoğun maruziyete rağmen, dolap içerisinde yanıcı sıvıları ve tehlikeli maddeleri saklayan kaplar güvenli ve sağlam bir şekilde kalır.

Bu tip dolaplar, saklanan yanıcı maddelerin olası bir minör/söndürülebilir yangından kontrol edilemez bir yangına dönüşmesi öncesinde personelin ayrılması ve itfaiyecilerin binaya girmesi için yeterli süreyi sağlar.

Ayrıca video açıkça göstermektedir ki tüm güvenli saklama dolapları bu koruma seviyesini sunmamaktadır ve uygun ürün seçilirken, şirketin konumu, çevresi, tahliye süreleri ve yangının şirkete yaratacağı ekonomik etkinin dikkate alınması gerekmektedir.

Geri arama talep et

İstenen zaman aralığı

* Zorunlu alanlar

This website uses cookies to give you the best possible service. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. Further information on cookies can be found in our privacy policy.

Kapat