20 Nov 2019 Lithium-ion-accu’s: niet zo onschuldig als ze lijken

Lithium-ion accu's worden tegenwoordig voor vele toepassingen gebruikt. We vinden ze in smartphones, laptops, gereedschappen, vervoermiddelen en andere elektronica die we gebruiken tijdens onze dagelijkse werkzaamheden.

De accu’s lijken onschuldig, maar zijn in werkelijkheid zeer gevoelig voor kortsluiting. Ook het gebruik van lithium-ion accu's is niet zonder risico’s, terwijl deze vooral voor consumentenelektronica wordt gebruikt. Ze hebben een zeer hoge energiedichtheid, geen geheugeneffect en een geringe zelfontlading. Maar wat zijn precies de risico’s en hoe voorkomt u ongelukken?

Download hier:
Brochure:  Brandveilig opslaan en laden van Lithium-Ion-Accu's

Whitepaper Lithium Ion Batteries

Zie ook: 

Lithiumaccu’s: niet zo onschuldig als ze lijken (video)

Kantoor brandt af door exploderende laptop (video)

 

LI-ION Brandveiligheidsopslagkasten voor het veilig opslaan -en laden van lithium-ion-accu’s

De gevaren

Lithium-ion accu’s kunnen brand veroorzaken. Dit kan het gevolg zijn van een thermische of elektrische overbelasting of van een mechanische beschadiging, in combinatie met een hoge energiedichtheid van de accu. De temperatuur in de accu neemt dan steeds verder toe, waardoor op een gegeven moment schadelijke gassen ontsnappen.

De gassen die ontsnappen zijn niet alleen brandbaar en schadelijk voor de gezondheid, maar ze reageren ook heftig op water. Dat maakt de bestrijding moeilijk. In geval van brand werkt een bluspoging met water averechts en ontstaan explosie-achtige effecten. Alleen een aerosol blusmiddel of afdichting met bijvoorbeeld zand kan de reactie onderbreken en een blussend effect hebben.

Li-ion cellen oxideren van binnenuit, of je ze nu gebruikt of niet. De oxidatiegraad is het zwaarst wanneer de batterijen volledig geladen zijn, of volledig ontladen. Daarnaast neemt oxidatie toe bij een verhoogde temperatuur.

Het brandbare deel van de accu is het elektrolyt. Bij sommige lithium-ion accu’s is dit vervangen door een polymeer met goede geleidingseigenschappen waardoor het brandrisico wordt gereduceerd. Omdat dit lang niet bij alle accu’s het geval is, is het niet verstandig om (nieuwe en gebruikte) lithium-ion accu’s onafgeschermd in een werkruimte op te stellen. Plaats ze daarom in een daarvoor bestemde Asecos 90 minuten brandveiligheidsopslagkast, type Q-LINE.

LI-ION Brandveiligheidsopslagkast, veiligheidsklasse 3

Optische rookdetectie

Voorkom kortsluiting

U kunt kortsluiting van een lithiumaccu voorkomen door zich goed te houden aan de bijbehorende voorschriften. Let op dat u de handleiding gebruikt die bij uw batterij hoort, want er zijn verschillende soorten lithiumaccu’s die op verschillende manieren moeten worden gebruikt. Een ongeluk zit immers in een klein hoekje. Belangrijke aandachtspunten:

  • Gebruik de juiste spanning. Zorg er dus voor dat de accu niet te sterk ontladen of te hoog geladen is.
  • Zorg ervoor dat de accu niet overbelast raakt. Deze bereikt dan een te hoge temperatuur, wat kortsluiting kan veroorzaken.
  • Gebruikt u het apparaat met de lithiumbatterij een lange tijd niet? Haal de accu dan uit de apparatuur en sla deze veilig op.
  • Wanneer lithiumaccu's een langere tijd niet worden gebruikt, leg ze dan weg terwijl er nog zo'n 60-70% capaciteit in zit. Dit is ongeveer 3.7 volt.
  • Hoe voller een lithiumbatterij wordt weggelegd, hoe sneller de batterij van binnen begint te oxideren, waardoor ook de levensduur sneller afneemt.

 

VERVOER

  • Het vervoer van lithiumcellen en –batterijen, los of in elektronica, is onderworpen aan de voorschriften van het ADR.
  • In PGS 15 zijn de uitgangspunten geïntegreerd die vanuit de Wabo, de Arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving en aanvullend op het Bouwbesluit aan de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen worden verbonden. De classificatie van lithiumbatterijen vindt plaats conform de Europese overeenkomst ADR, klasse 9.

Het is aan te raden om bewust met lithiumbatterijen om te gaan. Ga na welke producten die u gebruikt een lithiumaccu bevatten. Ga met deze producten voorzichtig om en raadpleeg bij twijfel van het gebruik de bijbehorende handleiding. Denk bovendien na over een veilige opslag. Zorg ervoor dat de batterijen niet in contact kunnen komen met vloeistoffen of kinderen en zorg voor een onbrandbare, hittebestendige en niet-geleidende ondergrond.

 

PGS-37

Naar verwachting zal medio 2020 de nieuwe richtlijn PGS-37 uitkomen. De PGS-37 heeft betrekking op opslag van lithium-ion batterijen en accu’s.

De PGS-37 is een nieuwe aanvulling op de bestaande Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven.

Een PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen. Het beschrijft integraal de belangrijkste risico’s van die activiteiten voor de omgevings- en brandveiligheid en de veiligheid van werknemers. Daarnaast beschrijft het de mogelijke gevolgen van die activiteit voor de rampenbestrijding. De relatie met de wet- en regelgeving wordt benoemd en doelen worden zo specifiek mogelijk geformuleerd om de risico’s te beheersen en de negatieve effecten voor mens en milieu te beperken.

Weet u niet zeker hoe u omgaat met uw lithiumaccu’s? Neem dan contact met ons op.

Wij geven u graag meer uitleg over een veilig gebruik en opslag van deze ogenschijnlijk ‘ongevaarlijke’ batterijen.

Verzinkte roosterst (per rooster verdeeld belastbaar tot 180 kg),

LI-ION Brandwerende opslagcontainer

Bel mij terug

Gewenste tijdvenster

* Verplichte velden

Deze website maakt gebruikt van Cookies om u de best mogelijke service te bieden. Door onze website verder te blijven gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van Cookies. U vindt meer informatie over Cookies in onze Privacyverklaring.

Ik heb het begrepen