Högeffektiv extraktion och filtrering

Teknologin bakom smoke & talk luftreningssystem

1. Teknologin i rökhytterna

I rökhytterna från smoke & talk finns ett tekniskt välbeprövat rökdetekteringssystem: Genom det finperforerade taket fångas tobaksröken in över ytan och sugs omedelbart bort av det tysta och kraftfulla frånluftssystemet. Tack vare stödpelarteknologin skapas en friskluftsgardin som håller kvar cigarettröken i entrén, vilket ger en öppen och vänlig design i hytten.

Dessutom är askavfallssystemen anslutna till det tekniska extraktionssystemet - den samlade cigarettröken kan inte läcka ut från askbehållaren. Tobaksrök och otrevliga lukter detekteras direkt vid källan. Asktömningssystemet har en självsläckande funktion och förhindrar brandrisker på ett effektivt sätt. Ett 5-stegs filtersystem fångar upp de detekterade föroreningarna på ett tillförlitligt sätt. Den filtrerade, rena luften släpps tillbaka ut i omgivningen. En positiv bieffekt: Förbättring av luften för hela utrymmet.

Rökhytterna från smoke & talk har utgjort luftreningssystem av högsta kvalitet sedan många år tillbaka. Ventilationskomponenter, filter och askkoppssystem uppfyller alla relevanta brandsäkerhetsföreskrifter och har senaste säkerhetsteknologi. smoke & talk erbjuder produktkvalitet och hållbarhet 'Made in Germany'.

Ett 5-stegs filtersystem fångar upp de detekterade föroreningarna på ett tillförlitligt sätt:

  • 1. steg: Förfilter ISO Coarse 60% enligt ISO 16890 (f.d. G4 enligt EN779), filtrerar partiklar större än 0.01 mm (hår, pollen etc.).
  • 2. steg: Findammsfilter ISO ePM1 70% enligt ISO 16890 (f.d. F7 enligt EN779), filtrerar partiklar större än 0.001 mm (aska, bakterier, tobaksrök och virus etc.).
  • 3. steg: HEPA-filter H14 enligt EN1822 filtrerar partiklar mellan 0.0001 mm och 0.0003 mm. Effektivitet 99,995 MPPS (”most penetrating particle size”).
  • 4. steg: Aktivt-kol-filter för filtrering av gaser, ångor och lukter (TVOC, CO, CO2).
  • 5. steg: Specialfilter tillverkat av naturprodukter, filtrerar och adsorberar formaldehyd i utloppsdelen.

Effektiviteten hos rökhytterna är testad och certifierad enligt principerna för provning och certifiering av skyddssystem mot passiv rökning, GS-IFI-M14.

Med hjälp av en rökhytt testad av I.F.I. uppfylls § 5 i Arbetsplatsförordningen (skydd mot passiv rökning) på ett juridiskt säkert sätt.

Funktionssätt hos rökhytter

Funktionssätt hos rökhytter

 Logo IFI Aachen

2. Teknologin bakom luftrenare

Luftrenarserien PURIFIAIR: Luftrenarna i PURIFIAIR-serien från asecos övertygar med flerkomponents-filtersystem i ett kompakt och tilltalande utförande.

Med sina flerkomponents-filterenheter med EPA-, HEPA- och aktivt-kol-filter, bidrar de två extremt tystgående modellerna PURIFIAIR.620 och PURIFIAIR.488, beroende på modell, till att minska kontaminering från virus och föroreningar i inomhusområden. Partikelkoncentrationen i rumsluften kan snabbt detekteras och avläsas tack vare färgskärmen.

 

Luftrenare serie AirOne: Genom sin höjd och diameter medger designen hos AirOne en idealisk samverkan mellan filterytor och flödeshastigheter, vilket garanterar en optimal uppfångning av föroreningarna på filtermediet.

Luftrenare AirOne från asecos har ett femstegs filtersystem med grovfilter, finfilter, HEPA-filter, aktivt kol och formaldehydfälla. Filterstegen 1 till 3 drar ut alla partikelföroreningar från luften, medan steg 4 filtrerar alla gasformiga föroreningar och lukter. Det femte steget eliminerar skadliga aldehyder. Luft som kontaminerats med föroreningar renas av AirOne och släpps sakta ut i utrymmet igen som ren luft på golvnivå.

 

Luftrenare serie XXL: Luftrenaren i XXL-format har också ett femstegs filtersystem, som också är installerat i rökhytterna smoke & talk.

Tack vare det mycket stora filterpaketet är luftrenare XXL mycket kraftfull och har en lång filterlivslängd.

Funktionssätt hos PURIFIAIR luftrenare

Funktionssätt hos PURIFIAIR luftrenare

Funktionssätt hos AirOne luftrenare

Funktionssätt hos AirOne luftrenare

Funktionssätt hos XXL luftrenare

Funktionssätt hos XXL luftrenare

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält