Vannpalett i stål för KTC/IBC

Stålsumpar används för säker förvaring av fat eller IBC. De passar för förvaring av alla behållare som innehåller vattenförorenande eller antändliga vätskor.

Vannpalett i stål för KTC/IBC

Vannpalett i stål för KTC/IBC

  • Godkända för säker förvaring av vattenförorenande ämnen
  • Idealisk för förvaring av IBC
  • Inläggningsvanna i polyetylen som tillval, optimalt korrosionsskydd vid förvaring av aggressiva material
  • Kan användas som fyllnings- och doseringsstation i kombination med trumfäste (sumpar utan galler)
  • Finns antingen målad eller galvaniserad

 

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält