Vannpaletter i polyetylen

Vid förvaring av brandfarliga material måste vannpaletten säkerställa en tillräcklig uppsamlingsvolym. Beroende på
om små behållare, 60- eller 200-liters fat, 1000-liters behållare eller olika behållarsstorlekar som skall sättas ihop, erbjuder asecos leveransprogram rätt vannpalett.

Vannpaletter i polyetylen

Polyetylensump för små behållare

  • Godkända för säker förvaring av vattenförorenande ämnen
  • Idealisk för användning på arbetsplatsen, t.ex. på arbetsbänken
  • Hög resistens mot olja, syra, bas etc.
  • Tillverkad i kemiskt högresistent polyetylen
  • Finns som tillval med Pe-galler inkl. läckageindikator

Sumppallar i polyetylen

  • Godkända för säker förvaring av vattenförorenande ämnen
  • Hög resistens mot olja, syra, bas etc.
  • Finns som tillval med galvaniserat galler eller PE-galler
  • Sumppallar för direkt placering på golvet eller euro-pall

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält