Tätningsmattor, barriärgränser

Med hjälp av vätskebarriärer i händelse av läckage förhindras flytande brandfarliga ämnen från att läcka ut ur byggnader i utomhusmiljön eller inuti byggnader till andra lokaler. I händelse av larm kan de installeras snabbt i dörrar, grindar och passager och passar även för skydd mot översvämning och släckvatten. Signalfärgerna gör vätskebarriärerna lätta att se.

 Tätningsmattor, barriärgränser

Flexibel tätningsmatta – snabbt skydd vid läckage av vätskor

  • I händelse av brand eller i en nödsituation förhindras kontaminering av omgivningen med vattenförorenande vätskor
  • Inkl. skyddsfilm med integrerade handtag
  • Resistent mot vatten, kolväten och de flesta kemikalier
  • Det extremt täta, flexibla materialet som sitter på undersidan anpassar sig perfekt till underlagets egenskaper
  • Kan användas flera gånger

Flexibel spärrbarriär – snabbt skydd vid läckage av vätskor

  • Stannar på golvet och skyddar miljön mot läckande vätskor (t.ex. för avloppsbrunnar)
  • Består av en särskild plastblandning
  • Resistent mot vatten, kolväte och de flesta kemikalier
  • Återanvändbar (kan rengöras med såpvatten eller befrias från gifter)
  • För alla släta substrat

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält