Fyllnings- och förvaringsstation

De stapelbara fyllnings-/förvaringsstationerna med dropptråg är i stål eller polyetylen, och finns i olika storlekar.
De är lämpliga för säker förvaring och fyllning för 60-liters- och 200-liters fat.

Fyllnings- och lagringsstation i stål

Fyllnings- och lagringsstation i stål

  • För förvaring av antändliga vätskor och vattenförorenande ämnen (stålsump)
  • För förvaring av vattenföroreningar (PE vanna)
  • Staplingshyllan kan transporteras med gaffeltruck
  • Säker dispensering tack vare överhängande uppsamlingssump

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält