Förvaring av farligt material med brandskydd

Brandskydd från in- och utsidan

En brandskyddad förvaring måste vara tillförlitlig som helhet och stå emot verkningarna av en brand på olika sätt. När det gäller brandskydd kan alla kompromisser få förödande konsekvenser. Därför förlitar vi oss inte enbart på teorin. Det är därför som alla enskilda komponenter i de behållarsystem vi erbjuder provas och certifieras.

Förvaringsutrymmen för farliga material har gott om utrymme för vattenförorenande och antändliga ämnen i olika behållarstorlekar. Förvaring av farliga material med brandskydd används för förvaring av antändliga vätskor när de lagstadgade säkerhetsavstånden inte kan upprätthållas. Som komplement till ett funktionellt och internationellt erkänt standardprogram kan vi även erbjuda individuella lösningar.

 asecos Hazmat stores with fire protection
Förvaring av farligt material med brandskydd

Modellöversikt

 • WFP: WALK IN FIRE PROTECT
  • Walk-in brandklassade behållare
  • För små behållare och enskilda fat
  • Förvaringsutrymme: ca 6 - 22 m²
 • RFP 115: RACK FIRE PROTECT
  • Kompakt brandklassad förvaringsbehållare
  • Förvaringskapacitet för upp till 4 x 205-liters fat eller 1 IBC
 • RFP: RACK FIRE PROTECT
  • Brandklassad förvaringsbehållare med hyllor
  • För IBC och 205-liters fat
  • Förvaringskapacitet för upp till 8 IBC eller 32 fat
 • RFP SD: RACK FIRE PROTECT
  • Brandklassad förvaringsbehållare med hyllor och skjutdörrar
  • Optimalt utnyttjande av utrymmet för upp till 12 IBC eller 48 x 205-liters fat

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält