Butiker med brandfarliga material utan brandskydd

Gott om utrymme för vattenförorenande ämnen

Förvaringen av brandfarliga material är lika varierande som själva materialen. Förvaringskapacitet, typ av behållare, förvaringsmedium, förvaringsplats: Dessa är de viktigaste parametrarna som påverkar den korrekta utrustningen vid förvaring av farliga material. Andra faktorer, såsom brand och frostskydd, kan också vara av vikt.

På följande sidor visar vi de olika möjligheterna till förvaring av farliga ämnen. Få en snabb första översikt över modellvarianterna och hur de kan användas till förvaring.

 asecos Hazmat stores without fire protection
 asecos Hazmat stores without fire protection

Modellöversikt

 • SC
  • Förvaringsbehållare med hyllor för IBC och 205-liters fat
  • Perfekt passning med många olika varianter
 • SOLIDMAXX
  • Kompakt förvaring för installation i närheten av produktion
  • Förvaringskapacitet: För upp till 8 fat eller 2 IBC
 • MCV
  • Walk-in förvaring av farliga material med många utrustningsmöjligheter
  • Förvaringskapacitet: ca 5-17 m²
 • WHG
  • Walk-in förvaring av farliga material för små behållare och enskilda fat
  • Förvaringskapacitet: ca 2-15 m²

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält