Tratt för trummor och IBC

Trattar används för säker påfyllning av vätskor och bidrar därför väsentligt till säkerheten för personalen vid fathantering.

Tratt för trummor och IB

Fattratt i polyetylen eller stålplåt

  • Kannor och filter kan ställas på den räfflande ytan för dränering
  • Det lock som finns som tillval skyddar mot kontaminering och är låsbart.
  • Olika versioner är tillgängliga

 

IBC-tratt i polyetylen

  • Tratt för användning med konventionell IBC
  • För säker uppsamling och kanalisering av vätskor
  • Kupig botten - vätskorna rinner av
  • Olika versioner är tillgängliga

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält