Jordkablar och fatnycklar

Jordningsutrustning är absolut nödvändig för det förebyggande explosionsskyddet i känsliga arbetsutrymmen och ex-zoner. Statiska urladdningar laddas ur direkt till jordpunkten eller förekommer inte alls.

Fatnycklar kan användas för säker och ren öppning av olika behållartyper.

Jordkablar och fatnycklar

Jordkabel

 • Förhindrar explosionsrisken genom gnistbildning eller statisk urladdning

Fatnyckel

 • Fatnycklar kan användas för säker och ren öppning av olika behållartyper.

 • Finns i versionerna:

  • Gjutjärn
  • Brons
  • Stål
  • Plast
  • Kryssformad fatnyckel

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält