Depåer för brandfarligt material tillverkade i stål

Depåerna för brandfarligt material är designade för säker förvaring av små behållare, fat eller IBC. De är tillverkade i plast eller stål och erbjuder effektivt skydd och säkerhet i kompakta utrymmen; passar för installation inom- och utomhus.

Depåer för brandfarligt material tillverkade i stål

Depå för brandfarligt material tillverkad i stål

  • Godkänd för säker förvaring av antändliga vätskor (passiv förvaring) och vattenförorenande ämnen
  • Med naturlig ventilation (0.4 gångers luftväxling)
  • Enkelt öppnande och stängande av locket med gastryckfjädrar
  • Skydd mot obehörig användning genom central låsmekanism för dörrar och lock
  • Lock och dörrar kan öppnas oberoende av varandra
  • Optimal åtkomst genom 120° öppningsvinkel hos dörrarna
  • Fatförvaring direkt på det galvaniserade gallret eller på euro-/kemikaliepall

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält