asecos academy: Allmänna villkor och bestämmelser för seminarier

Här hittar du asecos academy:s allmänna villkor och bestämmelser för seminarier och deltagande.

Registrering

Registreringar måste skickas in skriftligt, t.ex. via e-post, fax eller vanlig post.
Registreringarna bekräftas in den ordning de tas emot.

Avtalstecknande

Ett avtal är inte tecknat förrän du har erhållit vår bekräftelse i textform (t.ex. via e-post).

Det råder ingen rättighet att teckna ett avtal. Vi förbehåller oss rätten att avvisa en användares begäran om att teckna avtal, utan att ange skäl.

För att teckna avtal måste du vara minst 18 år gammal eller ha tillåtelse/godkännande från ditt juridiska ombud om du är under 18 år (normalt vårdnadshavare).

Deltagandeavgift

Deltagandeavgiften förfaller till betalning utan avdrag vid mottagande av fakturan. Fakturan skickas efter avslutat seminarium.

Avbokning

Du kan avboka kostnadsfritt upp till två veckor före arrangemanget, och avbokningen måste vara skriftlig. För avbokningar som görs upp till 7 dagar innan seminariet börjar, återbetalas 50% av seminarieavgiften.

Vid avbokning efter denna tidpunkt, eller om du inte närvarar vid seminariet, skall hela beloppet betalas. Självklart går det bra att skicka en ersättare från samma företag.

Om du har bokat ett arrangemang genom att använda en kupong, bibehåller den sitt fulla värde om du avbokar upp till 7 dagar före arrangemanget. Om du avbokar efter denna tidpunkt anser vi kupongen vara inlöst och den upphör att gälla efter att eventet har avslutats.

Annullering av arrangemang

Vi förbehåller oss rätten att ställa in/skjuta upp ett seminarium om det inte kan hållas av organisatoriska skäl, t.ex. om minimiantalet deltagare inte uppnås, eller om ledaren är sjuk. I händelse av annullering debiteras inga avgifter för seminariet. Emellertid kan vi som arrangörer inte hållas ansvariga för övriga anspråk gentemot oss.

OBS

Under arrangemangets gång kan det komma att fotograferas och filmas. Genom att deltaga samtycker du till att dessa foton och filmer får publiceras i vårt marknadsföringsmaterial.

Dataskydd

Vi samlar in, behandlar och använder dina personuppgifter endast för att göra vårt tjänsteutbud användarvänligare för dig.

Se vår detaljerade dataskyddspolicy på: www.asecos.com/sekretesspolicy

 

Ändringar kan göras utan föregående varsel
Senast ändrad: 30/09/2019

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält