Extraktionsenheter/-moduler

Extraktionsenheter/-moduler för installation på skåp eller i vägg - redo att ansluta, snabb och enkel installation.

Extraktionsenhet med frånluftsövervakning

Extraktionsenheter/-moduler

Säker uppfångning av läckande ångor och gaser där de frisläpps eller uppstår

  • Mycket låg ljudnivå, idealiskt för direktinstallation på arbetsplatsen
  • med anslutningskabel och strömkabel
  • Anslutningsbeslag 75 NW
  • Uppfyller ATEX: CE Ex II 3/-G Ex c llC T4

Utan frånluftsövervakning

  • Den gröna LED slocknar vid strömavbrott

Med frånluftsövervakning

  • Integrerad tryckläckdetektor
  • Den gröna LED slocknar vid fel, och den röda LED tänds

Spänningslös brytarkontakt

  • Finns som tillval för enheter med frånluftsövervakning

För väggmontering

  • inkl. installationsfäste, böjlig slang, slangklämmor och installationsmaterial

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält