Återcirkulerande luftfilterenhet - för säker och hållbar ventilation av förvaringsskåp för antändliga vätskor

Den teknologiskt reviderade enheten för återcirkulerande luftfilter UFA.025.030 i serien UFA-LINE har briljanta innovationer som levererar mer säkerhet, komfort och hållbarhet vid ventilation av skåp för antändligt gods.

Säkerhet - UFA.025.030 är utrustat med en LED-displaypanel, som visar detaljerad information, inkl. ett trafikljussystem som anger filtermättnad, driftslägen och felmeddelanden. Helbearbetade och finkalibrerade sensorer detekterar föroreningshalter i frånluften, och de mäter också frånluftsvolymflödet med stor noggrannhet. Förutom det högeffektiva aktivt-kol-filtret som filtrerar 99.999 procent av brandfarliga ämnen (kolväten) kompletteras enheten av ett andra aktivt-kol-filter (sekundärfilter).

Komfort - den kompakta, plug-in-filterenheten för höga Brandsäkra kemikalieskåp för antändligt gods (S-LINE, Q-LINE, V-LINE) underbänksBrandsäkra kemikalieskåp för antändligt gods (UB-LINE) och Brandsäkra kemikalieskåp för fat med farligt gods (XL-LINE) producer en mycket låg ljudnivå, trots flerstegs-filtersystemet, och är idealiskt att använda i relativt tysta arbetsmiljöer där koncentration på arbetsuppgiften är nödvändig.

UFA.025.030 återcirkulerande luftenhet har också förbättrats vad gäller hållbarhet: filterkassetterna inne i enheterna är tillverkade av robust plats och kan återanvändas många gånger.

► I vår video (på engelska) ser du exakt hur ventilationen i säkerhetsskåp med återcirkulerande luftfilter UFA.025.030 i UFA-LINE fungerar.

UFA återcirkulerande luftfiltersystem

Återcirkulerande filterenhet UFA.025.030 med frånluftsövervakning

  • Erbjuder flexibilitet i valet av installationsplats - enheten kräver inga stora väggöppningar och kostsamma frånluftskanaler
  • CE-överensstämmande enligt EU-direktiv 2014/34/EU
  • Uppfyller ATEX: EX II 3/-G Ex ic nA IIB T4Gc
  • Undvikande av explosionsutsatta zoner enligt DGUV-föreskrift 113-001
  • Passar för höljen definierade i EN 14470-1 och DIN 12925-1
  • Hölje i pulverlackerad stålplåt
  • Optiskt och akustiskt larm inkl. potentialfri larmkontakt
  • Mycket tystgående - endast ca 23 dB (A) ljudtrycksnivå

// Tekniska data: recirkulerande filterenhet UFA.025.030

Märkspänning:         Frekvens:         Märkeffekt:         Volymflöde (monterat på skåp):         Utvändiga dimensioner (BxDxH):         Vikt (inkl. filter):
85 -  264 V   50/60 Hz   8.5 W   > 10-ggr/h   256 x 308 x 555 mm   14kg

 

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält