Modeller av Brandsäkra kemikalieskåp

asecos är världens ledande tillverkare av säkerhetskåp enligt den europeiska standarden DIN EN 14470 del 1 och del 2. Beroende på modell levereras skåpen för förvaring av brandfarliga material med många inredningsvarianter, färger, dörrvarianter och med olika skåpbredder och -höjder. Typprovat brandmotstånd för brandresistenta skåp för brandfarligt material, beroende på modellgrupp: 90 minuter (typ 90) eller 30 minuter (typ 30). Förstklassig kvalitet, made in Germany.

 • Höga skåp 
 • Skåp för säljytor inom detaljhandeln
 • Underbänksskåp
 • Multifunktionellt förvaringsskåp för återcirkulerande luftfilter
 • Kombi-Brandsäkra kemikalieskåp
 • Gasflaskskåp : För inomhusförvaring och utomhusförvaring
 • Fatskåp
 • Skåp för syror/baser
 • Skåp för kemikalier samt miljöskåp
Översikt över Brandsäkra kemikalieskåp
 • ► Säkerhetsskåp enligt EN 14470-1 för brandfarliga farliga material

  V-LINE - Säkerhetsskåp med elektroniska vertikala draglådor för maximal användbarhet och åtkomst till alla förvarade behållare från båda sidor

  Säkerhetsskåp för obegränsad förvaring av antändliga farliga material i arbetsområden enligt EN 14470-1 och TRGS 510. Med ett djup om 86 cm använder V-LINE-skåpen utrymmet invid laboratoriedragskåp och arbetsbänkar som konventionella skåp för farliga material hittills inte utnyttjat. Teknologin med vertikala draglådor möjliggör åtkomst till och synlighet över alla förvarade behållare från båda sidor.

  V-LINE

 • Q-LINE - Säkerhetsskåp med robust konstruktion och transportbas för flexibel interntransport

  Säkerhetsskåp för obegränsad förvaring av antändliga farliga material i arbetsområden enligt EN 14470-1 och TRGS 510.Extremt robust design med reptålig yta, dörr med tredubbla gångjärn för extrem påfrestning. Dörrarna hålls på plats i alla öppningsvinklar, för bekvämare hantering av behållare. Integrerad transportbas för enkel interntransport, skåpet kan transporteras upprätt genom dörrar (alla Q-LINE-modeller).

  Q-LINE

 • FX-LINE - Skåp med återcirkulerande luftfilter för säker filtrering och förvaring av en mängd olika farliga material med flexibel installationsmöjlighet

   asecos Umluftfilterschrank FX-LINE

  Säker och godkänd förvaring av antändliga vätskor och andra farliga ämnen. Undvikande av explosiv atmosfär, extraktion och filtrering av hälsofarliga ångor.

  FX-LINE

 • S-LINE - Säkerhetsskåp som välbeprövade klassiker med ett stort antal modeller

   asecos S-LINE Sicherheitsschränke

  Säkerhetsskåp för obegränsad förvaring av antändliga farliga material i arbetsutrymmen enligt EN 14470-1 och TRGS 510. Rätt förvaringslösning för alla tillämpningar tack vare stort urval av modeller och inredningar. Välj flexibelt bland breda och smala skåp samt medelhöga och höga skåp. Våra många skåpmodeller kan anpassas perfekt till de mest skiftande krav tack vare de många inredningsmöjligheterna. Beroende på just dina behov erbjuder vi inredningspaket med följande komponenter: Draglåda, metallfri lagringsnivå, bottentråg och perforerad insats, hylla och brickhylla.

  S-LINE

 • K-LINE - Combi säkerhetsskåp för kombinerad förvaring av antändliga och icke-antändliga, aggressiva kemikalier i separata förvaringsutrymmen

   asecos K-LINE Sicherheitsschränke

  Combi säkerhetsskåp för obegränsad förvaring av antändliga och aggressiva farliga material i arbetsutrymmen. Säker och separerad förvaring av syror, baser och antändliga farliga material i ett och samma skåp. Två hermetiskt separerade förvaringsutrymmen med brandresistent skiljevägg; integrerade luftnings- och ventilationssystem; korrosionsresistens hos de metallfria luftkanalerna.

  K-LINE

 • XL-LINE - Säkerhetsskåp för förvaring av stora behållare och fat upp till 200 l

   asecos XL-LINE Sicherheitsschränke

  Säkerhetsskåp för obegränsad förvaring av antändliga farliga material i arbetsutrymmen enligt EN 14470-1 och TRGS 510. Säker och godkänd förvaring av stora behållare och fat (V = 200 liter). Säkerhet under tappning; kontinuerlig intern och extern jordningslänk; invändigt utrymme med upp till 3 m jordningslänk inkl. klämma.

  XL-LINE

 • UB-LINE - Under bänk säkerhetsskåp för platsbesparande integration under dragskåp, arbetsstationer eller arbetsytor för farliga material

   asecos UB-LINE Sicherheitsschränke

  Under bänk säkerhetsskåp för obegränsad förvaring av antändliga farliga material i arbetsutrymmen. Skåpet utnyttjar utrymmet under dragskåpet på ett perfekt sätt. Modellvarianter i 2 höjder, 4 bredder och 3 djup för maximal flexibilitet i anpassningen till användarens krav och omgivande förhållanden.
   

  Under bänkskåp för kasssering (typ 90) för obegränsad förvaring och uppsamling av antändliga farliga material i arbetsutrymmen.

  UB-LINE

 • ► Säkerhetsskåp enligt EN 14470-1 och EN 1363-1 för litiumjonbatterier

   asecos Sicherheitsschrank ION-LINE

  ION-LINE - Säker laddning och förvaring av litiumjonbatterier i säkerhetsskåp typ 90

  Säker, passiv (ION-STORE) och aktiv (ION-CHARGE) förvaring av litiumjonbatterier i arbetsutrymmen enligt föreskrifterna. I asecos ION-LINE säkerhetsskåp kan man på ett säkert sätt ladda batterier i den brandskyddade skåpinteriören via lättanvända skyddskontaktuttag i hög kvalitet. Olika utrustningsvarianter gör det möjligt att använda dessa säkerhetsskåp i olika syften.

  ION-LINE

 • ► Säkerhetsskåp enligt EN 14470-2 för gaser under tryck

   asecos G-LINE Sicherheitsschränke

  G-LINE för inomhusförvaring: Säker förvaring, framtagning och dispensering av trycksatta gasflaskor
  Skåp för trycksatta gasflaskor för förvaring i arbetsutrymmen. Jämn ventilation och utsug av hela skåpinteriören. Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 75) till tekniskt frånluftssystem. Den möjliga uppkomsten av explosiv atmosfär eller skadliga ångor förhindras på ett säkert sätt. Stort område för flexibela möjligheter för genomföring upptill på skåpet, ingen extra isolering av rören krävs.

  G-LINE för utomhusförvaring: Säker förvaring, framtagning och dispensering från trycksatta gasflaskor för utomhusförvaring
  Säkerhetsskåp för förvaring av trycksatta gasflaskor utomhus enligt TRGS 510. Perfekt för utomhusinstallation; helt galvaniserad konstruktion i stålplåt med plastlaminerad, strukturerad yta; bas i rostfritt stål; sluttande tak med supernatant gör att vattnet dräneras bort. Komplett med monteringsskenor, cylinderhållare och passande spännremmar.

  G-LINE

 • ► Säkerhetsskåp för icke-brännbara farliga ämnen

   asecos SL-LINE Sicherheitsschränke

  SL-LINE: Skåp för syror och baser med korrosionsbeständig, robust konstruktion och separata förvaringsutrymmen för syror och baser

  Säkerhetsskåp för förvaring av aggressiva och icke-antändliga farliga material i arbetsområden enligt TRGS 510, DGUV-I 213-850, föreskrift avseende farliga ämnen. Högt skåp med stomme i pulverlackerad stålplåt och invändigt utrymme i melaminharts och flamhämmande specialplattor. Syror och baser kan lagras säkert och separerat. Två hermetiskt separerade förvaringsutrymmen; vertikal eller horisontell skiljevägg; integrerade luftnings- och ventilationssystem; korrosionsresistens hos de metallfria luftkanalerna.

  SL-LINE

 • SLX-LINE - Förvaringsskåp med återcirkulerande luftfilter för förvaring av syror och baser samt extraktion och filtrering av ångor från dessa

   asecos SLX-LINE Sicherheitsschränke

  Eliminering av skadliga ångor genom enheten med återcirkulerande luftfilter. Permanent utsug och filtrering av farliga ångor. Förvaringsskåpen SLX-CLASSIC med återcirkulerande luftfilter möjliggör samförvaring, utsug och filtrering av de mest skiftande aggressiva syror, baser och andra kemikalier i ett och samma skåp.

  SLX-LINE

 • C-LINE - Skåp för kemikalier för idealisk förvaring av oantändliga kemikalier och giftiga ämnen

   asecos C-LINE Sicherheitsschränke

  Säkerhetsskåp för förvaring av giftiga och oantändliga farliga material i arbetsutrymmen enligt TRGS 510. Ett urval av skåp i tre bredder och två höjder, för anpassning till användarnas krav och omgivningsförhållandena. Det finns 3 olika dörrvarianter: Flygeldörr, flygeldörr med fast fönster, kompakt vikdörr. Finns som tillval med en säkerhetsbox typ 30 för säker förvaring av små kvantiteter antändliga farliga material.

  C-LINE

 • CX-LINE - Förvaringsskåp med återcirkulerande luftfilter för förvaring av oantändliga och giftiga material samt extraktion och filtrering av ångor från dessa

   asecos CX-LINE Sicherheitsschrank

  Eliminering av skadliga ångor genom enheten med återcirkulerande luftfilter. Permanent utsug och filtrering av farliga ångor. Förvaringsskåpen CX-LINE med återcirkulerande luftfilter möjliggör samförvaring, utsug och filtrering av de mest skiftande farliga material i ett och samma skåp.

  CX-LINE

 • E-LINE - Miljöskåp och skåp för växtskyddsmedel för säker förvaring av vattenförorenande ämnen och insektsmedel

   asecos E-LINE Sicherheitsschrank

  Säker och godkänd förvaring av vattenförorenande ämnen i arbetsutrymmen. Finns som tillval med en säkerhetsbox typ 30 för säker förvaring av små kvantiteter antändliga farliga material. Redo för anslutning till tekniskt utsugssystem, naturlig ventilation nedtill i skåpet.

  E-LINE

Beställ telefonsamtal

Planerad tidpunkt

* Obligatoriska fält